Vyhlášení volného dne pro žáky

Oznamuji, že dne 29. 9. 2017 jsem vyhlásila volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) z důvodů technických a organizačních. Mgr. Lenka Lusková – ředitelka školy

Plánované akce na duben 2017

V měsíci dubnu jsme pro žáky připravili tyto akce   Datum Akce Ročník Čas 3.4. MP education 6. -9.   12.4. Velikonoce 1. – 3. 7,45 12.4. Velikonoce 2., 4., 5. 9,45 18.4. Třídění odpadu 1. – 4. 8.30 18.4. Třídění odpadu 5. – 6. 9,45 18.4. Kočičí zahrada 1.

Dotazník

Žádáme rodiče o vyplění dotazníku, který slouží pro účely projektu Místí akční plán regionu Společná CIDLINA. Dotazník je anonymní a přístupný do 31 .3. 2017. Děkujeme. Dotazník      

12