Informace pro zákonné zástupce a žáky školy

Dnes 12.06.2018 probíhá oprava odpadního potrubí ve sklepě školy. V případě změn ve výuce v příštích dnech budete včas informováni zápisem v žákovské knížce. Oprava byla dokončena 13.06.2018, žádné změny v rozvrhu nejsou naplánovány. Mgr. Lusková, ředitelka školy

Vyhlášení volného dne pro žáky

Oznamuji, že dne 29. 9. 2017 jsem vyhlásila volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) z důvodů technických a organizačních. Mgr. Lenka Lusková – ředitelka školy