ZSP Nový Bydžov

Vyhlášení volného dne pro žáky

Oznamuji, že dne 29. 9. 2017 jsem vyhlásila volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) z důvodů technických a organizačních. Mgr. Lenka Lusková – ředitelka školy

Plánované akce na duben 2017

V měsíci dubnu jsme pro žáky připravili tyto akce   Datum Akce Ročník Čas 3.4. MP education 6. -9.   12.4. Velikonoce 1. – 3. 7,45 12.4. Velikonoce 2., 4., 5. 9,45 18.4. Třídění odpadu 1. – 4. 8.30 18.4. Třídění odpadu 5. – 6. 9,45 18.4. Kočičí zahrada 1.

Dotazník

Žádáme rodiče o vyplění dotazníku, který slouží pro účely projektu Místí akční plán regionu Společná CIDLINA. Dotazník je anonymní a přístupný do 31 .3. 2017. Děkujeme. Dotazník      

Semiramis

V pondělí 30.ledna k nám již po druhé zavítaly lektorky z organizace Semiramis. Dvouhodinový program byl zaměřen na vztahy mezi spolužáky. Lektorky učí žáky sociálním dovednostem, zdravému sebevědomí, sebepřijetí.  

Plánované akce na leden 2017

12. 1. 2017 Přednáška o škodlivosti kouření Přednáška je určena žákům 2., 4. a 5. ročníku. 17. 1. 2017 Kočičí zahrada – 2. vyučovací hodina pro žáky 1. – 3. ročníku 17. 1. 2017    Práce se třídou         3. – 4. vyučovací hodina pro žáky 8.

Knihovna

girl-160167_960_720

    6. prosince žáci 1- 5. ročníku a speciální třída navštíví Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Žáci 6. – 9. ročníku se do knihovny vydají ve středu 7. prosince.

12