Projekt MŠMT

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Charakteristika projektu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Čtenářský klub–cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky ZŠ, má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji žáků i profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – cílem aktivity je realizace klub zábavné logiky a deskových her žáky ZŠ, má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neuspěchem prostřednictvím možnosti doučování, napomoci upevnit jejich zvyky provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standartů daných RVP.

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných RVP především v hlavních předmětech.

 

 

Projekt

„VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ F. PALACKÉHO NOVÝ BYDŽOV“, S. REG. Č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339“

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujícíh témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce rodičů dětí a žáků.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz