Akce školy 2017/2018

 

Dlouhodobá prevence na naší škole

Díky prostředkům schválených Radou Královéhradeckého kraje jsme realizovali program Dlouhodobé primární prevence. Tyto programy zajišťuje organizace Semiramis, která s naší školou dlouhodobě spolupracuje. Získané finanční prostředky pokryly též spolupráci s organizací MP Education nabízející programy zaměřené na zdravý způsob života. Obě preventivní aktivity byly vedeny odborně a žáci se do nich aktivně zapojili.

 

IMG_1102Zájmová činnost

Stejně jako  v letech minulých  i letos se mohli žáci přihlásit do těchto činností – Šikovné ručičky, Cvičení na rehabilitačních míčích, Kroužek her a zábavy, Sportovní hry a Sociokulturní kroužek ( vedený pracovníci DDM Nový Bydžov). Mimoškolní aktivity byly dále doplněny zájmovou činností financovanou ze šablon EU.

 

 

souPrezentace SOU a SOŠ Městec Králové

Dne 28. 11. 2017 naši školu navštívili zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Městce Králové, aby žákům devátého ročníku prezentovali obory, které mohou studovat na jejich škole. Žáci se seznámili s prací a dovedností budoucích floristek. Obdrželi reklamní prospekty, které jim jistě pomohou při výběru jejich budoucího povolání. Na závěr zástupce školy Bc.Šebek pozval žáky i jejich rodiče na den otevřených dveří, který se uskuteční v druhém prosincovém týdnu.

 

 

Jak se Honza učil čarovat

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívili žáci prvního stupně pohádkový muzikál o Honzovi, který zjistí, že bez práce nejsou buchty a že kouzla nejsou žádné čáry.  Pohádka hyla doprovázena melodickými písničkami.

 

Muzikoteradavpie

Dne 20. 11 navštívil naší ZŠ pedagog a muzikoterapeut Michal Štursa. V hudebním programu s prvky muzikoterapie žákům ukázal několik hudebních nástrojů z různých koutů Země Děti si je mohly nejen vyzkoušet, ale při jejich poslechu i relaxovat.
Dále následovalo společné bubnování na djembe, drumbeny a šamanské bubny, což bylo velmi zábavné. Na závěr pan Michal uvařil kouzelnou vodu a každý si mohl přát jedno přání. Program byl netradiční a všichni si ho náramně užili.

 

Šípová Petra

 

 

Primární prevence – zdravý životní styl

Dne 25. října k nám zavítala na besedu s dětmi zdravotní sestra p. Blažková. Žáci byli rozděleni do tří bloků podle ročníků. „Z housenky motýlem“ byl název besedy určený pro žáky prvního stupně. Od paní lektorky se dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se intimního života a hygieny.

Druhý blok přednášky se týkal žáků 6. a 7. ročníku s názvem „Adam a Eva aneb nejsme stejní“. Za pomoci obrázků na interaktivní tabuli si žáci povídali o rozdílech mezi chlapci a dívkami v období dospívání. P. Blažková ochotně odpovídala na otázky žáků týkající se sexuální výchovy a intimního života.

Žáci 8. a 9. ročníku měli možnost s ní hovořit o zákeřném viru HIV a nemoci AIDS. Název besedy zněl „Než začneme“. Žáci se dozvěděli, že většina nakažených zemře do 10.ti let a přitom prevence je velmi jednoduchá – kondom.

 

Naši kamarádi strašidla II.

V loňském roce jsme poprvé uspořádali akci, která vyvolala nadšenou odezvu u dětí. Ještě dlouho po jejím skončení o ní mluvily a tak jsme se rozhodli, že z ní v těchto temnějších dušičkových dnech uděláme tradici. Letošní druhý ročník měl také správný říz a naše těšení nebylo zklamané.
Ve dnech od 24. 10. – 27. 10. 2017 v Základní škole F. Palackého nastal nevídaný ruch. Byla zde instalovaná moc pěkná výstava výrobků a výtvarných prací našich žáků a uživatelů NZDM DoPatra, která určitě i sama o sobě stála za vidění.
Co ovšem umocnilo její dojem, byly kulisy, blízko nichž se odehrávala. V temných a ponurých sklepních prostorách školy svítila tajemná světýlka a v jejich odlesku se vynořovala nebývalá výzdoba – strašidla, čerti, hadi, pavouci, čarodějnice, dokonce i lehce anorektický kostlivec a pobyt ve sklepě si údajně velmi pochvaloval…
Jejich klidné působení doplňovala strašidla „z masa a kostí“, která ztvárnily děti docházející do NZDM DoPatra. Na stezce jste mohli potkat Krvavou Mary, vyšňořené zombíky, čarodějnice i lehce hrůzostrašnou princeznu. Výsledný kolorit něžné hrůzy byl doplněný videoprojekcí strašidelných bytostí se zvuky.
Letos se přišli opět podívat tradiční návštěvníci – děti z obou místních mateřských škol, uživatelé NZDM DoPatra, rodiče žáků a rovněž i děti z místního DDM. Nově nás navštívili žáci ze ZŠ Karla IV., klientky Domu sociálních služeb Skřivany a děti z Dětského domova v Nechanicích. A tak se strašidelně vyzdobená škola stala místem, kde se přes čtyři stovky návštěvníků mohly chvíli krásně bát, ale také se přesvědčit, že strašidla jsou celkem přátelské bytůstky a nikomu neublíží.

Štefan Bužo, Mgr. Jana Kazdová

 

Návštěva solné jeskyně

Solná jeskyně je ozdravnou oázou klidu a oddechu, místem, kam se chodí relaxovat. Vyzkoušet zklidňující účinky a působení mořské soli si v říjnu mohly vyzkoušet také děti ze speciálních tříd. Nezvyklé prostředí a klidná atmosféra. To  vše se dětem moc líbilo a už se těší na příští návštěvu.

 

Projekt vzdělávání na ZŠ F. Palackého Nový Bydžov

Naše škola se od září 2017 díky prostředkům z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vytvořila Projekt vzdělávání na ZŠ. Palackého.
Součástí tohoto projektu je několik aktivit, které jsou určeny nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro žáky naší školy.
Cílem aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pro naše žáky je určeno hned několik aktivit.
Od září zahájil svou činnost Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ pod vedením J.Panochy. Jedná se o volnočasovou aktivitu formující logické a strategické myšlení žáků. Tato aktivita probíhá každé úterý v týdnu od 13,20 hod.
Pod vedením M.Brzkové byla žákům nabídnuta Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpořit žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a pod vedením pedagoga se připravují na vyučování. Zaměřují se především na oblasti, které jim ve výuce činí problémy. Příprava je prováděna z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které budou nejvíce potřebovat při své další profesní přípravě. Příprava probíhá každé pondělí, středu a pátek v týdnu od 13,20 hod.
Pro žáky prvního stupně je pod vedením M.Čapkové a M.Brzkové připraveno Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování ve vzdělávacích oblastech, které jim činí největší problémy. Žáci si procvičují především čtení, psaní a počty a to každou středu v týdnu od 11,30 hod.

 

Kopidlenské poupě

Každým rokem se žáci naší školy s velkými úspěchy zúčastňují soutěže Kopidlenské poupě, která je organizována Střední školou zahradnickou v Kopidlně. I letos se naši žáci pilně připravovali v poznávání květin, ve vazbě a v opakování učiva z botaniky a zoologie. Do soutěže se přihlásilo 7 tříčlenných družstev. Náročná příprava se vyplatila. Z počtu 22 jednotlivců se žákyně 8.ročníku Sára Csuporiová  umístila  na prvním místě a to s nejvyšším počtem bodů ve všech disciplínách. Žáci 9.ročníku  Renáta Horváthová se umístila na 10. místě a Steve Kristof na 11. místě. Celkově družstvo našich žáků získalo první místo, za což jim náleží velká gratulace.

 

 

Program  ,,Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

Žáci druhého stupně se pod vedením odborné lektorky Jany Škodové zúčastnili  programu  ,,Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Lektorka je seznámila s pravidly užívání alkoholu, tedy věk a množství. Žáci odpovídali na otázky týkající se závislosti na alkoholu. Významnou část tvořilo i téma zodpovědnosti. Pohovořila o tom, proč lidé pijí alkohol a o jeho vlivu na lidské tělo. Vysvětlila zásadní rozdíl mezi alkoholickými nápoji, tedy % obsah alkoholu v jednotlivých nápojích. Diskutovalo  se o faktorech  působení alkoholu na člověka – věk, konstituce, % alkoholu, schopnost zpracování alkoholu, tolerance alkoholu u dívek a chlapců a zda je člověk najedený před požitím alkoholu. Na závěr přednášky  lektorka žákům objasnila, jaká stádia alkoholismu máme a jak se člověk v jednotlivých stádiích projevuje.

 

Evropská unie

Z Eurocentra v Hradci Králové k nám  10.října zavítala Mgr. Petra Pejcharová, která si pro naše žáky přichystala bezplatnou přednášku na témata související s Evropskou unií – od historie evropské integrace, po fondy Evropské unie.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EU je program pro žáky I. stupně, který velice poutavou formou a s pomocí pohádkových bytostí přibližuje jednotlivé země EU.

Pro  II. stupeň  jsme vybrali přednášku  JSME V EU, BUĎME V OBRAZE, která zpestřila a hlavně prohloubila znalosti  našich žáků.

Je samozřejmé, že s dílčími informacemi tohoto tématu jsou děti průběžně seznamované v hodinách různých předmětů a setkávají se s nimi prostřednictvím médií i v běžném životě. Naše volba pro realizaci této besedy byla motivovaná záměrem propojit toto téma a posílit mezipředmětové vztahy. Díky aktivnímu zapojení žáků a promyšlené koncepci prezentace se tento záměr naplnil velmi efektivně.

Žáci se seznámili s počátky, růstem i současnou situací existence Evropské unie, připomněli si charakteristické znaky a specifika jednotlivých zemí, jejich polohu i kulturní prvky. Vše bylo rozpracované pro projekci na interaktivní tabuli, do níž děti aktivně vstupovaly a aplikovaly svoje znalosti. Od jednotlivých států se odvíjel vývoj k EU jako celku a přirozeně se vyvodilo propojení existence a symboliky zemí s Evropskou unií.

Velmi cenné bylo právě aktivní zapojení žáků – mohli se společně podílet na výsledku prezentace, která byla velmi zdařilá a splnila předpokládaný účel. Naše děti se dobře bavily. Současně si ovšem utřídily řadu známých informací a doplnily si je o nové, na něž můžeme dál navazovat.

Mgr.Pejcharová žáky pochválila nejenom za vzorné chování, ale i za znalosti o EU.

Všichni se těší na prosincovou přednášku VÁNOCE V ZEMÍCH EU .

 

Canesterapie

Od září 2017 žáci speciálních tříd opět zahájili canesterapii. Jednou za čtrnáct dnů k nám dochází paní Zimová z Nepolis, která má chovatelskou stanici labradorů – „Od Lužického potoka“.
V rámci terapie se děti starají o pejsky, spolu s nimi cvičí a také relaxují.
Na každou hodinu se vždy velmi těší.

 

Turnaj v malé kopané na ZŠ F. Palackého

IMG_0814
I letos se uskutečnil turnaj v malé kopané 4 + 1, který pořádá ZŠ F. Palackého pro žáky základních škol praktických už léta. Nebylo to sice na místě obvyklém, tedy na hřišti s umělou trávou v objektu SŠTŘ, ale přímo na školním dvoře naší školy. Hřiště bylo travnaté, a protože bylo z rána mokro, bylo se hned od začátku na co dívat. Nehrající žáci školy vytvořili bouřlivé prostředí a zejména zápasy domácích chlapců připomínaly derby pražských klubů. Na turnaj tentokrát dorazila jen družstva z Hradce Králové a Trutnova, protože na jiných školách už nedají dohromady družstvo schopné reprezentovat. Ale i tak všichni odehráli 4 utkání 2 x 12 minut a střetli se tudíž dvoukolově každý s každým. Nejúspěšnějším družstvem v tomto měření byl Nový Bydžov, který vyhrál všechny zápasy. Na druhém místě skončili chlapci z Hradce Králové a na třetím místě byl Trutnov, který nezískal ani bod. Novobydžovskou školu reprezentovali: Patrik Bajza, Ondřej Kristof, Ludvík Döme, Petr Kodeš, Steve Kristof, Jan Mitáč a Patrik Tulej,

 

Setkání s Petrou Braunovou

V letošním roce proběhl ve dnech 2. – 8. října 21. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Městská knihovna v Novém Bydžově v rámci této akce připravila pro žáky základních škol besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Naši žáci se s tvorbou této spisovatelky nesetkali poprvé. Četba jejich knih je pravidelně zařazována do hodin literární výchovy a žáci je čtou s velkým nadšením.
Přednáška Petry Braunové, které se naši žáci zúčastnili, byla vedena velice zajímavou formou. Všichni velice pozorně poslouchali vyprávění Petry Braunové o tom, jak se tvoří kniha, kde hledá náměty a kdo tvoří ilustrace k jejím knihám. Všechny zaujala i informace, kdy a proč vlastně autorka začala knihy psát.
Největší úspěch mělo však samotné vyprávění o jednotlivých knihách a četba z ukázek knih O chlapci, který spadl z nebe a 3333km k Jakubovi, která naše žáky zaujala nejvíce.
Spisovatelka Petra Braunová i pracovnice knihovny naše žáky velice pochválily za pozorné sledování besedy i za dotazy a znalost tvorby Petry Braunové.
Touto cestou chceme poděkovat za pozvání na velice zajímavou a přínosnou besedu.

 

davZooterapie

Dne 27. 9. 2017 I .a II. speciální třída se zúčastnila zooterapie v Bydžovské Lhotce pod vedením paní Bártové z Občanského sdružení pro hiporehabilitaci.

Děti si užily pobyt v přírodě, zajezdily si na koních, plnily různé úkoly a na závěr našly poklad. Všichni se těšíme na další terapii.

 

 

 

Poděkování

Děkujeme Obecnímu úřadu ve Skřivanech za finanční příspěvek deset tisíc korun pro žáky speciální třídy D. Ludvíka M. Jelínka. Za tuto částku byl pořízen tablet (i-Pad).

 

Enviromentální výchova na ZŠ Palackého

V letošním školním roce jsme environmentální výchovu zahájili ve všech ročnících poznávacími vycházkami do okolí Nového Bydžova. Žáci v rámci těchto vycházek navštívili les, kde se seznamovali s živočichy žijícími v našich lesích a rostlinami, které mohou vidět v podzimní přírodě. Informace získávali pomocí informačních tabulí a starších spolužáků, kteří si pro ty mladší cestou připravili několik záludných otázek v rámci stopované. Cestou si žáci pod dohledem pedagogů nasbírali i houby, kterých je letošní podzim opravdu mnoho. Doma z nich maminky navařily chutné polévky a omáčky, které všem dětem chutnaly.
Díky pracovníkům Městského úřadu Odboru výstavby a životního prostředí navštívili naši žáci jejich výstavu Brána recyklace, která se koná v prostorech Jiráskova divadla a je pořádána ve spolupráci s neziskovou společností EKO-KOM a.s.
Výstava žáky velice poutavou a interaktivní formou seznámila s recyklací a tříděním odpadů. Nejvíce je zaujal modrý kontejner, který byl upravený jako posezení (sedačka).

 

 

Výtvarná soutěž

Žáci I. stupně se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje každoročně Oblastní charita v Hradci Králové. Ve svých obrázcích zpracovávali téma „Přátelství, pomoc, pochopení – aneb můj život s kamarády“. Do soutěže sec zapojilo 12 škol z Hradce a okolí.   V soutěži se dětem dařilo a S. Csuporiová (3. r.)  obsadila 1. místo, V. Mitáčová (1. r.) 2. místo a I. Demeterová (3. r.)  3. místo.