Nabídka kroužků

 

Kroužek her a zábavy

Kroužek je zaměřený pro všechny žáky školy. Nejvíce kroužek navštěvují děti z I. stupně. Náplní kroužku je žákům ukázat, že volný čas lze vyplnit i zajímavými činnostmi, při kterých se rozvíjí myšlení, kombinační schopnosti a soustředění. Žáci se učí trpělivosti, toleranci, prožívají radost z dosažených úspěchů ve hře. Velkou motivací jsou pro žáky případné odměny za dobré výsledky. Velmi oblíbené jsou soutěživé hry.

vedou: Mgr. Jana Kazdová

.

Cvičení na míčích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cvičení na rehabilitačních míčích je zájmový kroužek určený pro žáky prvního stupně. Žáci si zde zábavnou formou procvičují tělesné partie, které jsou nejvíce namáhány ve škole. Cvičení je zaměřeno především na správné držení těla a posilování zádového a břišního svalstva. Při cvičení také využíváme trampolínu, balanční podložky či barevný padák.

vede: Mgr. Monika Brzková

 

.

Sportovní hry

Ve škole už dlouhá léta pracuje zájmový útvar „sportovní hry“.

Každý týden se v něm schází děvčata a chlapci, kteří mají rádi sport, zábavu a hry. Máme k dispozici relaxační místnost přímo v budově školy, dále venkovní   hřiště s pevným povrchem a travnaté hřiště – obojí v areálu školy. Mimoto  v zimě navštěvujeme městský zimní stadion. Náplní „sportovek“   jsou všechny sporty, které nám podmínky dovolí: kopaná, hokej, stolní tenis, přehazovaná, košíková, atletické disciplíny a hry všeho druhu. Čas od času   proběhne v rámci sportovních her turnaj v některém z uvedených sportů, kterého se rádi zúčastňují i děti, které do kroužku nechodí a děti z jiných základních  škol Nového Bydžova, jenž docházejí do školního klubu.

středa: týdně (13:30 – 14:30 hod)

vede: Jan Panocha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Kroužek šikovné ruce

Tento kroužek začal svou činnost v říjnu 2003. Pravidelně se zde schází nejen děvčata, ale i chlapci, kteří si chtějí vyzkoušet svou šikovnost a vlastnoručně si vyrobit zajímavé výrobky. Učí se pracovat s různými materiály, osvojují si nové pracovní postupy, rozvíjí si své výtvarné cítění, ale i  motorické schopnosti (rozvíjí se zde zejména jemná motorika). Jednou z náplní  kroužku je paličkování. Zájemci se zde mohou naučit základy paličkování. Pomůcky pro paličkování si zhotovila paní učitelka sama. Šikovná děvčata si již upaličkovala vánoční ozdoby a velikonoční vajíčka. Také se zúčastnily  soutěže „Čertovo kopýtko“ pořádané městskou knihovnou v Jičíně.  

vede: Mgr. M. Brzková, Mgr. S. Vojtěchová, Mgr. O. Čiháková

.

Kroužek anglického jazyka 

Žáci mají možnost seznámit se se základy cizího jazyka. Učí se představit sebe a své kamarády. Učí se počítat, poznávat barvy… Fixování slovní zásoby je podpořeno obrázky v učebnici, říkankami, písničkami a výukovými programy na počítači.

vede: Mgr. Romana Bičišťová

 

Kroužek logopedické prevence

Logopedie je zájmový kroužek určený pro žáky prvního stupně, kteří mají problém se správnou výslovností některých hlásek. Všichni žáci jsou diagnostikování a pak následuje nácvik jednotlivých hlásek.Hlásky si procvičují zábavnou formou s pomocí logopedického pexesa, výukových programů na počítači a pomocí pracovních sešitů.

vede: Mgr. Monika Brzková, Mgr. M. Čapková

Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek, který působí na naší škole, navštěvují děti I. stupně. Repertoár směřujeme k ročním obdobím. Nejraději děti nacvičují vánoční písně a koledy určené pro vánoční vystoupení a besídku v naší škole. Druhé pololetí nacvičujeme písně pro maminky k jejich svátku. Zpestřením nácviku jsou rytmické nástroje.

vede: Mgr. H. Tačnerová

 

Římsko-katolické náboženství (nepovinný předmět)

vede: Mgr. M. Benko