Nabídka kroužků

 

Kroužek her a zábavy

Kroužek je zaměřený pro všechny žáky školy. Nejvíce kroužek navštěvují děti z I. stupně. Náplní kroužku je žákům ukázat, že volný čas lze vyplnit i zajímavými činnostmi, při kterých se rozvíjí myšlení, kombinační schopnosti a soustředění. Žáci se učí trpělivosti, toleranci, prožívají radost z dosažených úspěchů ve hře. Velkou motivací jsou pro žáky případné odměny za dobré výsledky. Velmi oblíbené jsou soutěživé hry.

vedou: Mgr. O. Čiháková

.

Cvičení na míčích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cvičení na rehabilitačních míčích je zájmový kroužek určený pro žáky prvního stupně. Žáci si zde zábavnou formou procvičují tělesné partie, které jsou nejvíce namáhány ve škole. Cvičení je zaměřeno především na správné držení těla a posilování zádového a břišního svalstva. Při cvičení také využíváme trampolínu, balanční podložky či barevný padák.

vede: Mgr. S. Vojtěchová

 

.

Sportovní hry

Ve škole už dlouhá léta pracuje zájmový útvar „sportovní hry“.

Každý týden se v něm schází děvčata a chlapci, kteří mají rádi sport, zábavu a hry. Máme k dispozici relaxační místnost přímo v budově školy, dále venkovní   hřiště s pevným povrchem a travnaté hřiště – obojí v areálu školy. Mimoto  v zimě navštěvujeme městský zimní stadion. Náplní „sportovek“   jsou všechny sporty, které nám podmínky dovolí: kopaná, hokej, stolní tenis, přehazovaná, košíková, atletické disciplíny a hry všeho druhu. Čas od času   proběhne v rámci sportovních her turnaj v některém z uvedených sportů, kterého se rádi zúčastňují i děti, které do kroužku nechodí a děti z jiných základních  škol Nového Bydžova, jenž docházejí do školního klubu.

středa: týdně (13:30 – 14:30 hod)

vede: Jan Panocha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Kroužek šikovné ruce

Tento kroužek začal svou činnost v říjnu 2003. Pravidelně se zde schází nejen děvčata, ale i chlapci, kteří si chtějí vyzkoušet svou šikovnost a vlastnoručně si vyrobit zajímavé výrobky. Učí se pracovat s různými materiály, osvojují si nové pracovní postupy, rozvíjí si své výtvarné cítění, ale i  motorické schopnosti (rozvíjí se zde zejména jemná motorika). Jednou z náplní  kroužku je paličkování. Zájemci se zde mohou naučit základy paličkování. Pomůcky pro paličkování si zhotovila paní učitelka sama. Šikovná děvčata si již upaličkovala vánoční ozdoby a velikonoční vajíčka. Také se zúčastnily  soutěže „Čertovo kopýtko“ pořádané městskou knihovnou v Jičíně.  

vede: Mgr. M. Jonášová

.

 

 

Projekt vzdělávání na ZŠ F. Palackého Nový Bydžov

Naše škola se od září 2017 díky prostředkům z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vytvořila Projekt vzdělávání na ZŠ. Palackého.
Součástí tohoto projektu je několik aktivit, které jsou určeny nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro žáky naší školy.

Cílem aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pro naše žáky je určeno hned několik aktivit.
Od září zahájil svou činnost Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ pod vedením J. Panochy. Jedná se o volnočasovou aktivitu formující logické a strategické myšlení žáků. Tato aktivita probíhá každé úterý v týdnu od 13,20 hod.

Pod vedením M. Brzkové byla žákům nabídnuta Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpořit žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a pod vedením pedagoga se připravují na vyučování. Zaměřují se především na oblasti, které jim ve výuce činí problémy. Příprava je prováděna z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které budou nejvíce potřebovat při své další profesní přípravě. Příprava probíhá každé pondělí, středu a pátek v týdnu od 13,20 hod.

Pro žáky prvního stupně je pod vedením M. Čapkové a M. Brzkové připraveno Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování ve vzdělávacích oblastech, které jim činí největší problémy. Žáci si procvičují především čtení, psaní a počty a to každou středu v týdnu od 11,30 hod.