Nabídka kroužků

Sportovní hry

Ve škole už dlouhá léta pracuje zájmový útvar „sportovní hry“.

Každý týden se v něm schází děvčata a chlapci, kteří mají rádi sport, zábavu a hry. Máme k dispozici relaxační místnost přímo v budově školy, dále venkovní   hřiště s pevným povrchem a travnaté hřiště – obojí v areálu školy. Mimoto  v zimě navštěvujeme městský zimní stadion. Náplní „sportovek“   jsou všechny sporty, které nám podmínky dovolí: kopaná, hokej, stolní tenis, přehazovaná, košíková, atletické disciplíny a hry všeho druhu. Čas od času   proběhne v rámci sportovních her turnaj v některém z uvedených sportů, kterého se rádi zúčastňují i děti, které do kroužku nechodí a děti z jiných základních  škol Nového Bydžova, jenž docházejí do školního klubu.

středa: týdně (13:30 – 14:30 hod)

vede: Jan Panocha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kroužek šikovné ruce

Tento kroužek začal svou činnost v říjnu 2003. Pravidelně se zde schází nejen děvčata, ale i chlapci, kteří si chtějí vyzkoušet svou šikovnost a vlastnoručně si vyrobit zajímavé výrobky. Učí se pracovat s různými materiály, osvojují si nové pracovní postupy, rozvíjí si své výtvarné cítění, ale i  motorické schopnosti (rozvíjí se zde zejména jemná motorika).

vede: Mgr. Čapková, Mgr. Brzková

Řečnílek

vede: Mgr. Čapková

 

Projekt vzdělávání na ZŠ F. Palackého Nový Bydžov

Naše škola se od září 2017 díky prostředkům z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vytvořila Projekt vzdělávání na ZŠ. Palackého.
Součástí tohoto projektu je několik aktivit, které jsou určeny nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro žáky naší školy.

Cílem aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pro naše žáky je určeno hned několik aktivit.
Od září zahájil svou činnost Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ pod vedením J. Panochy. Jedná se o volnočasovou aktivitu formující logické a strategické myšlení žáků. Tato aktivita probíhá každé úterý v týdnu od 13,20 hod.

Pod vedením M. Brzkové byla žákům nabídnuta Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpořit žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a pod vedením pedagoga se připravují na vyučování. Zaměřují se především na oblasti, které jim ve výuce činí problémy. Příprava je prováděna z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které budou nejvíce potřebovat při své další profesní přípravě. Příprava probíhá každé pondělí, středu a pátek v týdnu od 13,20 hod.

Pro žáky prvního stupně je pod vedením M. Čapkové a M. Brzkové připraveno Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování ve vzdělávacích oblastech, které jim činí největší problémy. Žáci si procvičují především čtení, psaní a počty a to každou středu v týdnu od 11,30 hod.