Lidé ve škole

Ředitelka školy: 

 • Mgr.  Lenka Lusková, DiS.

zástupce ředitelky a metodička prevence sociálně patologických jevů: 

 • Mgr. Monika Brzková

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Olga Čiháková, tř. učitelka speciální třídy, koordinátor EVVO
 • Mgr. Stanislava Vojtěchová, tř. učitelka speciální třídy
 • Mgr. Marie Čapková, tř. učitelka 2. a 4. ročníku
 • Mgr. Monika Jonášová, tř. učitelka 3., 5. a 6. ročníku
 • Mgr. Jana Kazdová, tř. učitelka 6. a 7. ročníku
 • Jan Panocha, tř. učitel 8.  a 9. ročníku,  výchovný poradce
 • Mgr. Iva Sládková, učitelka
 • Petra Šípová, učitelka, vychovatelka ve školní družině
 • Mgr. Věra Dundrová, vychovatelka ve školním klubu
 • Vladimíra Jilemnická, asistentka pedagoga
 • Kateřina Novotná, asistentka pedagoga
 • Lenka Mařasová, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Bc. Romana Špinková, ekonom
 • Jana Vlášková, uklizečka 
 • Alena Zámečníková, uklízečka a pracovnice výdejny
 • Štefan Bužo, školník