Vyhlášení volného dne pro žáky

Oznamuji, že dne 29. 9. 2017 jsem vyhlásila volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) z důvodů technických a organizačních.

Mgr. Lenka Lusková – ředitelka školy