Akce školy 2010/2011

 

Hasičský den
„Hoří!”, ozvalo se 21. června před devátou hodinou ze školního rozhlasu a začal  nácvik evakuace školy. Tentokrát se účastnili i hasiči ze Sloupna, kteří  předvedli zásah při požáru školy a záchranu zapomenutého žáka z budovy  školy. Potom následovala ukázka požárního útoku mladých hasičů a štafeta  dvojic. Tím však vše nekončilo a po velké přestávce se na chvíli stali hasiči i  naši žáci. Rozděleni do družstev plnili úkoly z oblasti požární ochrany,  které pro ně mladí hasiči připravili. Vyzkoušeli si napojování koše na savici,  spojování hadic, shazování lahví pomocí stříkání ze džberovky,oblékali se do  hasičské kombinézy … Děkujeme  všem hasičům za pěkné dopoledne a těšíme se na příští společnou akci.     Mgr.  M. Čapková
Talentmánie
Každý rok  proběhla na naší ZŠ praktické ke konci školního roku soutěž ve zpěvu DO-RE-MI.  Letos byla změna a děti předvedly co umí, v jakých různých oblastech mají  talent, co je baví. Talentmánie se uskutečnila 14. června od 13. hodin  ve školní družině naší školy.  Vystoupení  25 žáků bylo velmi pestré. Soutěžili ve zpěvu, tanci, skládání puzzlí, hře na  klávesy, mažoretkách, karate beatboxu.
  1. místo získala svým zpěvem  Renatka Horváthová.
  2. místo si zasloužila Kristýna Vychytilová  vystoupením jako mažoretka
  3. místo patřilo Milanovi Kurkovi ze  speciální třídy za skládání puzzlí.
Vítězové i  ostatní si odnesli sladkou odměnu a velké odhodlání jít „do toho“ i příští  školní rok.      Jana Filipová,  Vojtěchová
Myslivecký den
Na nedávný Den  Země volně navazoval další prožitek našich žáků s ekologickou tématikou. Dne 23.června  2011 absolvovali „Myslivecký den“. Z iniciativy  p. učitelky Mgr. Jany Kazdové k nám přijeli odborníci z Lesů ČR, kteří se  ochranou přírody zabývají profesionálně. Bohatý program byl rozdělený do dvou  částí.   První se  odehrávala na školním hřišti. Žáci měli možnost se zábavnou formou dozvědět  řadu zajímavostí o našich lesích, hrát si i soutěžit o zajímavé ceny. Ovšem  největší zážitek pro nás představovalo seznámení s Rudolfem – krásným  exemplářem káněte rudoocasého. S ním jsme si mohli zprostředkovat vzrušující  zážitky sokolnictví, podržet si dravce na ruce, pohladit si jej a nechat se s  ním vyfotit. To si nikdo nenechal ujít.     Na druhou část  programu jsme se přesunuli lipovou alejí do lesa s naučnou stezkou. Tam čerpali  žáci a žákyně poučení i zábavu formou her a dalších soutěží. Po poledni jsme se  s milými hosty rozloučili a se spoustou dojmů jsme se vrátili do školy . Z odezvy  od našich žáků se zdá, že bude určitě zájem o opakování podobně zaměřené akce i  příští rok a zřejmě nám vzniká nová hezká tradice.     Mgr. Jana  Kazdová
Řecké báje    Dne 14. 4. 2011 se žáci druhého stupně zúčastnili  v Jiráskově divadle divadelního představení Řecké báje. Pražští herci Eva  Hrušková a Jan Přeučil zde vystupovali v rolích antických bohů, ztělesňovali  boha Dia a jeho ženu Héru. Herci žáky seznámili s některými ze základních  postav řecké mytologie, přiblížili žákům bohy,  kteří bydlí na věhlasné hoře Olympu a společně  tvoří jednu velkou rodinu. Herci připomněli něco o léčkách v dějinách i v  životě, došlo totiž na Trojského koně. Připomněli si, že „válka je velká  ošklivina, válka to není žádná psina, rozbitý hračky a maminčin pláč, ztracenej  pejsek a bolest a fáč… to je válka“. Představení provázely pěkné rytmické  písničky. Žáci se tak zajímavým způsobem seznámili s obdobím, kterému se říká  antika. Bylo by pěkné, kdyby tyto obrázky z řeckých bájí žáky přivedly i k  četbě.
Dětský den
Na datum 1.června připadá svátek Den dětí. Tato tradice se  dodržuje také na naší škole, i když její oslavu jsme posunuli až na pátek  3.6.2011.  Stalo se zvykem, že na tento den připravují učitelé 2. stupně  se svými třídami program pro mladší žáky a žákyně. Letošní akce zůstala této  tradici věrná a naštěstí nám přálo i počasí. Na deseti stanovištích plnily děti pestrou nabídku disciplín,  které zahrnovaly nejen fyzickou zdatnost, ale prověřovaly i znalosti a  schopnost improvizovat.  Každý plnil své úkoly zvlášť a měl možnost vyniknout ve svých  oblíbených  činnostech.  Výsledky se sčítaly  a  vítězové kategorií byli v závěrečném vyhodnocení odměněni hezkými cenami.  Protože byl ovšem svátek dětí, nepřišli zkrátka ani ostatní a na každého zbylo  lízátko nebo bonbóny.   Se soutěžním kláním i s cenami vládla spokojenost. Navíc  je nutné pochválit děti za to, že i po rozbalení  sladkostí nenechaly na zemi papírky a vše  hned po skončení soutěží pěkně uklidily.
Atletické soutěže základních škol praktických
Atletický čtyřboj (hod míčkem, 60m, skok daleký, 1500m)  základních škol praktických patří po léta k neodmyslitelné součásti  sportovní náplně měsíce května. Na každé škole probíhá školní kolo a nejlepší  závodníci následně postupují na okresní, krajskou případně republikovou úroveň  této soutěže. Připomínám, že vloni náš žák Daniel Dražkovič v této  nejvyšší úrovni obsadil neuvěřitelné 6. místo. I proto jsme byli právem  zvědavi, jak si tento talentovaný žák, ale i ostatní, povedou letos. Školní kolo zvládli nejlépe žáci Patrik Jor, Daniel  Dražkovič a Michal Demeter. Tito 3 hoši tudíž postoupili na okresní kolo, které  se konalo 12.5. v Hradci Králové. Zde změřili síly se závodníky  z Chlumce nad Cidlinou, Hradce Králové a Nechanic. V hodnocení  celého čtyřboje vyhrál závodník z Chlumce, ale na druhém místě skončil náš  Michal Demeter. Daniel Dražkovič obsadil 3. místo a to díky nepochopitelnému  výpadku v běhu na 1500m, který vloni na republikové úrovni vyhrál! Oba chlapci  však postupují na krajské závody 26.5. 2011 opět v Hradci Králové.   Soutěže se účastnily i dívky, ale díky velmi slabé  výkonnosti do celkového pořadí nezasáhly, pouze Sindy Telváková obsadila 2.  místo v hodu míčkem. Pokud budou hoši na krajském kole úspěšní, mohou  postoupit do národního finále, které proběhne v červnu v Tachově.
Hned druhý den, v pátek 13.5. 2011, se v parku  chlumeckého zámku konaly krajské přebory žáků ZŠ praktických v přespolním  běhu. I zde jsme dosáhli značného úspěchu, když vyhrál Daniel Dražkovič a další  náš žák Karel Dohnal obsadil 7. místo z dvaceti závodníků.
Jan Panocha, zást.řed.                                               
Den matek
Den matek je krásným a významným květnovým svátkem. Během  tohoto svátku děkují všechny děti svým maminkám za to, jak je mají rádi, jak je  vychovaly nebo za spoustu dalších věcí, které zvládnou jen naše mámy!     Letošní Den matek připadl na 8.května a tak jsme společně  s žáky prvního stupně a školního klubu připravili besídku pro maminky.  Besídka se konala ve čtvrtek 12.května v prostorech relaxační místnosti,  kterou jsme u této příležitosti slavnostně vyzdobili. Žáci si pro své milované  maminky připravili spoustu říkanek, tanečků, písniček a scének. Nezapomněli  jsme ani na přáníčka a dárečky, které jistě maminkám udělaly radost. Maminky nás  odměnily potleskem, radostným smíchem i slzičkou v oku.     Mgr. Monika Brzková
Exkurze do zahradnictví
Dne 3.května 2011 se žáci 2.  stupně Základní školy praktické Palackého zúčastnili exkurze do zahradnictví  Technických služeb Nový Bydžov. Prohlédli si různé druhy zeleniny, pokojové i  venkovní druhy květin.  Péči o rostliny jim poutavě a  s velkou trpělivostí vysvětlil specialista na údržbu zeleně města pan  Pour.   Mimo jiné žákům ukázal ,,kany“,  jež jsou chloubou květinové výzdoby na Masarykově náměstí. Upozornil žáky na  nově založené okrasné nádoby u pobočky Komerční banky, do kterých se pěstují  různé druhy květin. Pan Pour vyzval žáky, aby se  k výzdobě města chovali šetrně a neničili tak práci druhých.  Závěrem chceme poděkovat panu Martinu  Bartoníčkovi /vedoucímu zahradnictví TS Nový Bydžov) za to, že nám exkurzi  umožnil. Žáci díky tomu měli možnost shlédnout odborné pěstování rostlin a  pochopit, kolik práce je potřeba vynaložit na to, abychom v našem městě  měli hezké veřejné prostory.
Den Země
Dvacátý duben byl pro naše děti posledním dnem před  velikonočními prázdninami. Využili jsme jej k uklízení nepořádku v našem městě  a nejbližším okolí. Ten byl po celý předchozí rok pilně vytvářený některými  našimi dospělými i dětmi, které si nechceme brát za vzor. Tak jsme se  vyzbrojili hráběmi, rukavicemi, lopatami i kolečky a vydali se do míst, kde  krása jarní přírody  byla nejvíc poničená  odhozeným odpadem. Každá třída měla své místo, které vyčistila. Žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku vyčistili od  odpadků bydžovskou stezku a okolí řeky, 4. ročník areál nemocnice, žáci 6. a 7. ročníku vyklízeli  okolí sběrného dvora a 8. a  9. ročník odstranil odpadky za garážemi u luk směrem na Humburky.     Slavíme tímto způsobem Den Země. Žáci a žákyně naší školy  výrazně přispěli k tomu, že se nemusíme tolik stydět za to, co někteří z  nás dělají přírodě. Vydrželi uklízet až do odpoledne, kdy teplota výrazně  stoupla a k únavě se přidal i pot. Práce moc příjemná nebyla, ale musíme  naše žáky pochválit, protože za sebou nechávali čistou přírodu a opravdu se  snažili. Odvedli dobrý kus práce a o to víc si zasloužili  následující volno a hezké velikonoční prázdniny.
Den otevřených dveří u hasičů – 2.  května 2011
Žáci prvního stupně naší  školy se vydali v pondělí 2. května na prohlídku novobydžovské hasičské  stanice, která byla jako každoročně otevřena pro veřejnost u příležitosti  svátku sv. Floriana – patrona hasičů. Hasičskou stanicí nás provázel  nadpraporčík p.Kazimír. Žáci  si zde  mohli prohlédnout požární techniku, seznámit se s vybavením i speciálními  prostředky, které hasiči používají při ochraně životů, zdraví a majetku občanů.  Žáky nejvíce zaujal vozový park hasičů místní stanice a obleky, které používají  při boji s ohněm či chemickými látkami. Mohli si vyzkoušet posezení  v autech hasičů. Největší úspěch však u všech mělo hašení proudnicí,  kterou hasiči využívají při zásahu. Proudnice byla napojena na místní zdroj  vody a vyzkoušelo si ji několik žáků za vzorné chování a práci  ve škole. Díky dnu otevřených dveří jsme si  mohli přiblížit práci hasičů, která je velmi záslužná, namáhavá i nebezpečná.     Mgr. M.   Brzková
Výlet  na Hrádek
Žáci  1., 2., 3. a 5. ročníku a speciální třída využili nabídky zámku Hrádek u  Nechanic na velikonoční prohlídku.   Speciální třída vyrazila ve středu 20. dubna 2011, ostatní již  v pondělí 18. dubna. Cestovali jsme autobusem, který nás dovezl až na  místo. Navštívili jsme zámeckou kuchyni, zámek i zámeckou zahradu. Zpátky jsme  jeli z Nechanic, kam jsme došli procházkou za krásného slunečného počasí.
Slohová  práce žákyně 5. ročníku – Kristýny Vychytilové o výletě
Dnes  jsme byli na výletě v Nechanicích. Šli jsme si prohlédnout zámek Hrádek u  Nechanic. Pan průvodce nám při provázení zámkem přiblížil, jak se žilo  v tehdejších dobách. Navštívili jsme i zámeckou kuchyni. Paní učitelka nám  prozradila, že se zde natáčela pohádka Princ a Večernice. Na zámku jsme si mohli  koupit pohledy a přívěsky na klíče. Výlet se mi moc líbil a klidně bych jela na  další.
Vyprávění o  velikonocích
Proč  slavíme velikonoce a jaké zvyky o nich dodržujeme přišel žákům povyprávět pan  farář Benko.. Pro I. stupeň v pátek 15.dubna a pro druhý stupeň 18. dubna.  Vyprávění bylo pro děti zajímavé . Nejvíce se jim však líbilo, když pan farář  jim zpíval písničky a přitom hrál na kytaru.
Velikonoční výstava
Ve dnech  11. – 15. dubna jsme pro veřejnost připravili velikonoční výstavu prací našich  žáků. Žáci se též podílejí na hlídání celé výstavy. Návštěvníci si mohli  zakoupit velikonoční dekorace, zápichy do květináčů nebo paličkovaná velikonoční  vajíčka.    Ve  čtvrtek 14. dubna jsme pro žáky naší školy připravili velikonoční dílnu, kde si  mohli vyrobit závěs do okna, zápich do květináče, zajíce ze sena nebo ozdobit  vajíčko. V tuto dobu se byla na výstavu podívat i školní družina  z Karlovy školy, tak jsme je také přizvali k výrobě velikonočních  dekorací. Vše, co si děti vyrobily, si mohly odnést domů.
Maškarní karneval
Letošní maškarní karneval jsme pro žáky naší školy  připravili na poslední den Masopustu a to na Popeleční středu 9. března. Pro  rej masek jsme pestře vyzdobili relaxační místnost naší školy a čekali  jsme na příchod masek. Dorazilo jich nepřeberně  a bylo vidět, že se při jejich výrobě žáci snažili. Na programu byla spousta  soutěží, her a zábavy. Hned v prvním klání se sloučil tanec a obratnost  soutěžících masek, neboť se bojovalo o to, kdo nejdéle vydrží tančit na stále  se zmenšujících novinách. Druhá soutěž byla o síle dechu. Zvítězil ten, kdo  nejdříve nafoukl balónek. Balónek jsme využili při další soutěži, kde taneční  páry měly za úkol šlápnutím zničit   balónek ostatním a tím je vyřadit ze hry.     Snad největší úspěch však měli hlemýždi. Nejednalo se o  pojídání hlemýžďů, ale o zručnost. Úkolem každého jednotlivce bylo, co  nejrychleji na tyčku , kterou každý držel v ruce, natočit hlemýždě  přivázaného na provázku.     Nejvíce legrace jsme však všichni zažili při soutěži lžíce,  kde žáci rozdělení do družstev  museli  lžíci na provázku provléknout oblečením každého jednotlivého  člena družstva a zvítězilo družstvo, které  provléklo lžíci všemi členy nejrychleji. Výherci každé soutěže získali sladkou  odměnu a na závěr byly odměněny nejlepší masky. Letošní rej masek se nám  opravdu vydařil.                                                       Mgr. Monika Brzková
Přednáška  na ZŠ  Palackého o trestní odpovědnosti mládeže
Dne 22.2.2011 se konala na ZŠ F. Palackého v Novém  Bydžově přednáška o trestní odpovědnosti mládeže při dovršení 15ti let.  Přednášku s následnou besedou uskutečnil     vyučující Střední odborné školy ochrany osob a majetku Malé  Svatoňovice pan     Bc. Miloslav Fátor.  Tato akce byla určena pro žáky 2. stupně. Žáci byli seznámeni  s problematikou trestní odpovědnosti v závislosti na věku mladistvých  (trestní odpovědnost od 15ti let věku). Zaujaly je příklady z praxe  týkající se krádeží, loupežných přepadení, domácího násilí, šikany, vydírání,  padělání peněz, sexuálního zneužívání apod. a s tím spojená opatření.     Po besedě následovala diskuze, kdy žáci kladli dotazy přednášejícímu  týkající se tohoto tématu.     Velmi poutavé bylo vystoupení studentů 3. ročníku Miroslava  Jirky a Radka Hrdličky s ukázkami sebeobrany s využitím např.  teleskopického obušku či nože. Studenti žákům zdůraznili, že výuka sebeobrany  slouží výlučně k ochraně osob, nikoliv k útočení.     Malé nahlédnutí do oblasti trestního práva bylo pro žáky  důležitým momentem jejich vzdělávání  a  velkým přínosem pro praktický život.
Sexuální  výchova na ZŠ Palackého    
Nemoc  HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána v roce 1981 a od té doby se jí nakazily  desítky milionů lidí. Nejhůře postižené jsou některé africké státy. Přestože se  léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc zůstává nevyléčitelnou a  smrtelnou.     Prvního  prosince se slaví Mezinárodní den boje proti AIDS. Proto jsme 7.12. 2010  pozvali MVDr. Mathesovou z NSPZ, aby žákům 2. stupně přístupnou formou  objasnila rozdíl mezi HIV a AIDS, jejich možné cesty přenosu, jak se chránit,  kdy a kam jít na test. Na závěr dostaly skupinky žáků malý úkol – napsat příběh  HIV pozitivního člověka.     Akce  Hrou proti AIDS se u žáků setkala s nebývalým zájmem. Výsledný dojem  vyjádřila nejlépe sama lektorka: „Musím říci, že nás všichni žáci moc mile  překvapili – svým zamyšlením se nad danou problematikou, nad otázkami životních  situací, nad pocity, které mohou lidé prožívat a bohužel i nad otázkou konce  bytí. Mnoho lidí žáky praktických škol odsouvá do pozadí, částečně pro název  školy, částečně proto, že mají pocit, že jsou jiní, ale není tomu tak. Já ze  své pozice přednášejícího mohu jen říci, že mně moc mile překvapili. Nejsem tím  správným člověkem, který by mohl lidi soudit a psát, kdo je a není lepší, to  ani nechci, ale jejich nasazení a touha dozvědět se byla nepopsatelná. Tímto  jim i jejich učitelům moc děkuji a přeji mnoho krásných dní.“                                                                        Mgr.  Jana Kazdová
 Vánoční  tvořivá  dílna    
Pro velký úspěch u žáků naší  školy jsme i letos připravili vánoční tvořivou dílnu. Konala se  ve středu 15.prosince v relaxační  místnosti naší školy. Žáci si mohli vyrobit přáníčka, andělíčky, hvězdičky i  dáreček  pro maminku v podobě  zimního obrázku se sněhulákem.¨O dílnu byl opět velký zájem a všichni odcházeli  nadšeni a spokojeni. Určitě svými výrobky potěšili všechny, kterým byly určeny.     Mgr. Monika Brzková
 LIMONÁDOVÝ JOE    
Nechat si ujít předpremiéru „koňské opery“ – slavného  Limonádového Joea v Jiráskově divadle – to by byl skutečně hřích. Takže  jsme nabídku této hry  využili. Žáci a žákyně 2. stupně naší školy měli příležitost dne  25.listopadu 2010 porovnat, jak si se slavnou předlohou poradili místní  divadelní umělci. A je na místě napsat, že nekompromisní boj sveřepých padouchů  s ušlechtilými hrdiny hned od počátku děti zaujal. Největší pozornost  ovšem sklidily scény, které si herci zřetelně vychutnávali – hravá atmosféra  s humorným vylehčením byla pro žáky srozumitelná a dobře přijímaná.     Pohádkově šťastný konec s několikanásobným  zmrtvýchvstáním byl přijatý s ulehčením a odměněný zaslouženým potleskem.  A po celou cestu zpět do školy bylo slyšet, jak děti živě komentovaly zvlášť  podařené scény.     Pro vztah žáků k divadelní tvorbě byl Limonádový  Joe  evidentně šťasná volba.
Příběhy bezpráví    
Tak jako v loňském roce, i letos, se naše škola  zúčastnila 6. ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. Žáci  2. stupně ZŠ F. Palackého shlédli 23.11. 2010  film Postavení mimo hru. Tento film je  součástí kolekce filmů o moderních československých dějinách programu Jeden  svět na školách společnosti Člověk v tísni. Na příběhu sportovců, hokejistů národního  mužstva, se děti dozvěděly o naší totalitní minulosti, o běžné praxi  komunistické strany po roce l948 v Československu. Hokejisté, kteří  třikrát za sebou ziskali titul mistrů světa, se v roce l950 na mistrovství  světa v Londýně už nepodívali. Představovali totiž pro tehdejší vládní  garnituru nebezpečí, a proto je komunističtí pohlaváři nechali uvěznit, odsoudit  v procesu s vyloučením veřejnosti a   odsedět několikaleté tresty – nejprve ve věznici na     Borech, později  v uranových dolech v Jáchymově. Hokejisté Augustin Bubník a Václav  Roziňák vzpomínají v dokumentu, jak prožívali svou noční můru a „postavení  mimo hru“. Ze dne na den se     tak stali  z oslavovaných národních hrdinů nepřáteli vlasti, byli zbaveni práv,  čestného občanství, veškerých poct i majetku.     Hostem této akce byl ředitel Městského  muzea v Novém Bydžově, pan Jaroslav Prokop. Shlédl s dětmi film Postavení  mimo hru a posléze proběhla pod jeho vedením beseda. Panu řediteli se podařilo  ve svých  vzpomínkách na dětství a  dospívání přiblížit dětem toto složité období naší minulosti. Děti pozorně  naslouchaly jeho vyprávění, zajímaly se živě, jaké to tehdy bylo.
Turnaj ve stolním tenisu v Hradci Králové
Ve středu 3..11.  se žáci naší školy Patrik Kaliáš, Ondřej Horváth a Dominik Döme zúčastnili  krajských přeborů žáků ZŠ praktických ve stolním tenisu v Hradci Králové.  Turnaj se konal v krásné tělocvičně Speciální školy v Hradci Králové  a letos přijelo 32 žáků, rozdělených do 8 skupin, přičemž z každé  postupovali dva nejlepší do dalších bojů. Stolní tenis je  v podmínkách naší školy sportem ne příliš provozovaným, přesto však  k němu mají někteří žáci dobrý vztah a po vyučování si rádi zahrají.  Rozhodně se tedy nejedná o systematickou přípravu. Navíc tito žáci jsou  z 6. ročníku a možné dobré výsledky přinesou až další léta. Ve světle výše  uvedeného nepřekvapí, že ani jeden žák naší školy nepostoupil ze základní  skupiny do dalších bojů. Nejblíže k tomu měl Dominik Döme, který  nepostoupil jen díky horšímu poměru vyhraných a prohraných setů při rovnosti  bodů s jiným žákem, kterého po krásném boji porazil  3 : 2.     Určitě cenná  zkušenost a příslib do dalších let.
Beseda o domácím násilí    
Velmi zajímavá interaktivní beseda pro žáky druhého stupně  proběhla na naší škole dne 19.listopadu 2010. Vedl ji Mgr. Miroslav Kucej  z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím pod hlavičkou  Oblastní charity v Hradci Králové.     Beseda trvala přes dvě hodiny a rozhodně přítomné upoutala.  Dotýkala se mezilidských vztahů a identifikovala míru uvědomění pojmu domácího  násilí. Zaujetí pramenilo zejména z toho, že každý z nás zná podobnou  problematiku přinejmenším z doslechu a zvlášť děti na ni reagují velmi  citlivě.      Žáci odcházeli s informací, že normální jsou vztahy  vzájemné lidské úcty a pokud jsou narušeny, existují způsoby a postupy, jak  tomuto patologickému vývoji čelit. Celá beseda měla velmi příznivý ohlas a přes vážné téma  byla zkušeným lektorem vedená citlivě a  s pozitivním vyzněním. 
Fotbalový turnaj v Trutnově
Ve středu 10.  listopadu 2010 jsme se zúčastnili halového turnaje v kopané, který se  v tomto termínu tradičně koná v Trutnově a jehož pořadatelem je tamní  speciální škola.  Akce se konala  v obrovské tělocvičně ZŠ Komenského, kde hrají svá mistrovská utkání  prvoligové trutnovské basketbalistky.     Na turnaj jsme  jeli autobusem a zúčastnili se ho tito žáci : Patrik Jor (brankař), Dominik  Döme, Patrik Kaliáš, Libor Drahoš, Daniel Dražkovič, Roman Svrček a Karel  Dohnal. Velmi dobře zorganizované akce se dále zúčastnily výběry dalších šesti  speciálních škol, konkrétně domácího Trutnova, Hradce Králové, Chlumce nad  Cidlinou, Úpice, Broumova a Vrchlabí. Družstva byla systémem turnaje rozdělena  do dvou skupin, z nichž do dalších bojů o vítězství v turnaji  postupovaly nejlepší dva týmy. Naši nejprve v základní skupině remizovali  s Hradcem Králové 2 : 2 a pak porazili Chlumec nad Cidlinou 2 : 1 a  následně postoupili do semifinále.V souboji o postup do finále jsme  remizovali s Broumovem 1 : 1, ale bohužel jsme nezvládli penaltový  rozstřel. Ze tří střel ze značky pokutového kopu jsme nedali ani gól, zatímco  soupeř jeden dal. Zbyl na nás tedy souboj poražených semifinalistů o 3. místo,  když soupeřem nám byl znovu Hradec Králové. Toto klání jsme po výborném výkonu  vyhráli 3 : 1 a obsadili konečné 3. místo.   Turnaj byl co do  kvality družstev velmi vyrovnaný a vítězem se mohl stát v podstatě  kdokoli. Nám k tomu chybělo trochu štěstí v semifinále, především pak  při penaltách. 
Bezpečný Bydžov – II. část D
ne 8.11.2010 jsme se zúčastnili závěru akce „Bezpečný  Bydžov“, kterou pořádali  studenti  gymnázia ve spolupráci s městským úřadem. Celá naše škola aktivně prožila  další dopoledne v budově gymnázia, kde nám pedagogové a studenti připravili  program shrnující zkušenosti z předchozích akcí. Žáci si připomněli  způsoby aktivního prožití volného času, nenásilnou formou se seznámili  s modely jednání v kritických životních situacích a upevnili si     předchozí poznatky v oblasti prevence negativních jevů  ve společnosti.     Je obtížné odhadnout, do jaké míry celá akce příznivě  ovlivní další životní zkušenosti žáků.      Díky prožitkům a znalosti správných řešení modelových  situací mají ovšem děti možnost volby a šanci k tomu, aby jejich rozhodnutí  byla správná.    V tomto směru je celá akce velmi cenná a všem  organizátorům patří velký dík.
ZŠ F. Palackého –  Soutěž Kopidlenské poupě
Každý rok na podzim se trojčlenné družstvo žáků naší školy  účastní soutěže Kopidlenské poupě, kterou pořádá Střední zahradnická škola  v Kopidlně. Letošního ročníku se 8. října zúčastnila děvčata ze sedmého  ročníku – Marie Nováková, Nikola Čurejová a Darina Demeterová.  Soutěž se skládala z testu z  přírodopisu, poznávání květin, aranžování do  tykve a sportovního úkolu. Naše děvčata si vedla velice dobře a podařilo se jim  vybojovat 1. místo a obhájit tak vítězství naší školy z posledních dvou  let. Nejsou však vyhlašovány jen výsledky družstev, ale i jednotlivců.  V této kategorii Marie Nováková obsadila 1. místo, Nikola Čurejová 2.  místo a Darina Demeterová se umístila na 4. místě z 25 soutěžících.      Mgr.  Marie Čapková                                                                           
Bezpečný Bydžov
Po jarní akci „Bezpečný Bydžov“, kterou  pořádali studenti gymnázia ve spolupráci s městským úřadem, navázali dalším  tématem pro děti ze ZŠ Palackého. Byla zaměřená na zdravý životní styl. První říjnový den byl sice chladný, ale  to nikomu moc nevadilo. Gymnazisté měli opět připravenou řadu stanovišť, kde  neformálními, ale účinnými způsoby demonstrovali našim dětem základní zásady  pro zachování zdraví. Přínosné bylo zejména to, že se neomezili jen na teorii.  Těžiště akce bylo v praktických návodech ke správnému jednání a předvedení  škodlivin, které s sebou nese nezdravý životní styl. Témata se dotýkala  zneužívání léků, drog,  alkoholu, cigaret, nebezpečí přenosu  viru HIV a prevenci proti nim.   Aby akce nebyla jen o ponurých věcech,  byla vyvážená i sportovními akcemi – kopanou, aerobikem, tancem, míčovými hrami  a jejich kombinací.   Současný projekt „Bezpečná škola,  bezpečné město“ běžel ve vysokém tempu, plně děti zaujal a jeho efekt je  nesporný. Je třeba s uznáním konstatovat, že studenti gymnázia zúročili  své zkušenosti z předchozí akce. Organizace i obsah byly opět velmi dobře  zvládnuté a je nutné vyzvednout i takt a nadhled, s nimiž starší studenti  přistupovali k našim dětem. Naše školáky celá akce jednoznačně  zaujala. Vyslovujeme dík všem, kdo se na přípravě i realizaci podíleli a těšíme  se na pokračování v listopadu.                                     Mgr.  Vladimír Lejsek
Turnaj praktických škol v malé  kopané
V pátek  24.9. 2010 organizovala naše škola již tradiční turnaj v žáků ZŠ  praktických v malé kopané.    
Tento turnaj ve  svých počátcích před 5 lety probíhal třikrát za sebou v prostorách objektu  naší školy na hřišti s přírodní trávou, ale vzhledem k nestálosti  počasí (jeden rok bláto, jiný rok poušť) byl před dvěma lety přemístěn na  hřiště s umělým povrchem za sokolovnou v Novém Bydžově, kde rozmary  počasí klání nijak neohrozí.     Letos se boje  zúčastnila šestice týmů : Hradec Králové, Trutnov, Městec Králové, Chlumec nad  Cidlinou a dvě družstva Nového Bydžova, která byla rozdělena na tým mladších a  starších žáků. Hrálo se systémem každý s každým, zápas trval 12 minut a na  hřišti bojovali 4 hráči v poli a brankář. Družstvo mladších žáků tvořili : Patrik Jor, Roman Svrček,  Jan Dražkovič, Patrik Kaliáš a  Dominik  Döme.  Družstvo starších žáků tvořili : Martin Hora, Lukáš Samko,  Ondřej Horváth, Daniel  Dražkovič, Karel Dohnal
Za krásného počasí se turnaj vydařil. Jeho vrcholem byl  poslední zápas, který byl vlastně (a náhodou) bojem o první místo. Utkali se  naši mladší žáci s výběrem hradecké školy, který naši borci zvládli na  jedničku a vyhráli 3 : 1.  Konečné pořadí  tedy bylo : 1. Nový Bydžov ml.žáci     2. Hradec Králové     3. Chlumec nad Cidlinou     4. Nový Bydžov st. žáci     5. Trutnov     6. Městec Králové                    Jan  Panocha
Den Královéhradeckého zemědělství
Žáci 3. až 7. ročníku se 17. září zúčastnili akce  v Hradci Králové, kam je v deset hodin odvezl objednaný autobus.  V Šimkových sadech byla pro děti připravena prezentace z oblasti zemědělství  a pěstitelství. Současně se děti mohly zúčastnit soutěže o horské kolo. U  vybraných stanovišť plnily úkoly nebo odpovídaly na otázky, za které získaly  razítko do soutěžní karty.
Tonda obal na cestách
Abychom jen neseděli v lavicích, pozvali jsme si do školy 8.  září zástupce organizace Tonda obal na cestách. Žáci se nejprve seznámili  s různými možnostmi třídění odpadu, které si sami vyzkoušeli pomocí karet  se zobrazenými odpady. Po besedě se všichni odebrali na školní zahradu, kde na  ně čekalo několik soutěží.