Akce školy 2015/2016

 

Atletické soutěže 2016

Atletika patří neodmyslitelně k náplni tělesné výchovy na naší škole. Konkrétně atletický čtyřboj, který se skládá ze skoku do dálky, běhu na 60 metrů, hodu míčkem a vytrvalostního běhu. V minulosti jsme v této sportovní disciplíně byli i velmi úspěšní a docílili hezkých výsledků a umístění i na republikové úrovni.
13. května se konalo školní kolo v atletickém čtyřboji na hřišti SOŠ v Novém Bydžově. Mezi chlapci dosáhli nejlepších výsledků Adrian a Alex Telvákovi a Steve Kristof a tito hoši nás jeli reprezentovat na okresní kolo, které se konalo 18. května v Chlumci.  Starší děvčata nebyla úspěšná. Proto do Chlumce odjela děvčata z nižších ročníků, ale s ochotou a snahou docílit dobrý výsledek. Byly to Maria Mitáčová, Erika Telváková a Aneta Miková. Tyto dívky podle očekávání i přes velké úsilí nestačily na své starší soupeřky a obsadily poslední místa. Chlapci si vedli lépe a v celkovém hodnocení obsadil Adrian Telvák 2. místo, Alex Telvák skončil čtvrtý a Steve Kristof pátý.

rajské kolo se konalo 27.5. 2016 v Hradci Králové. Na tyto závody odcestovali hoši Telvákovi a vedli si skvěle. Adrian vyhrál a Alex skončil na druhém místě.

Oba chlapci nás budou reprezentovat na republikovém mistrovství, které se koná 15.června v Kladně.
Divadelní představení ,,Zvířátka a loupežníci“
Žáci prvního stupně se vydali 26. května do divadla za zvířátky a loupežníky. Pohádka plná písniček vyprávěla o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich pánové vyhnali. Při svém putování narazili v  lese na kohouta, který hledal pomoc pro Kordulku, které se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit.Když se  ke zvířátkům přidal toulavý Janek, měli se loupežníci nač těšit.

 

Týden v pohybu

V týdnu 9. – 13. května proběhl na škole projektový týden Škola v pohybu. Pohybové didaktické hry se prolínaly všemi předměty. Výuka žáků probíhala i ve třídě vybudované pod širým nebem.

Ve středu 11. května žáci prvního stupně zamířili na dopravní hřiště, kde se pod odborným vedením seznamovali s dopravními předpisy. Poznatky si hned vyzkoušeli v praxi.

Ve čtvrtek jsme všichni vyrazili do přírody. Pro žáky 1. a 2. ročníku děvčata ze 6. a 7. ročníku připravila stopovanou s úkoly z učiva prvouky. 3.-5. ročník se vydal na naučnou stezku Les Chlum a okolí. Rozděleni do skupin odpovídali u jednotlivých tabulí na zadané otázky. Chlapci z 2. stupně se vydali na turistický výlet po okolí Nového Bydžova.           Týden jsme zakončili atletickými závody.

 

Den Otevřených dveří

Ve čtvrtek 5. 5. jsme pro veřejnost uspořádali den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme připravili tabule s fotografiemi a informacemi mapujících historii školy, výstavku prací žáků a od deseti hodin se konalo v relaxační místnosti vystoupení žáků plné básniček, písniček a tanečků  tematicky zaměřených k  nadcházejícímu dni Svátku matek.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.

 

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá pětka. Všechny ročníky naší školy absolvovaly přednášky o zdravé výživě. Mladší děti si zábavnou formou pod vedením lektorky Mgr. Radky Drobné hrály, vytvářely zdravé svačiny a poznávaly podle chuti ovoce a zeleninu. Starší ročníky se bavily o zdravých a nezdravých potravinách, vyváženém jídelníčku a pravidelném stravování. V týmech se společně pustily do přípravy müsli, mojita a tvarohové pomazánky.
Turnaj v malé kopané v Hradci Králové
V pátek 6.5. 2016 se fotbalový výběr naší školy zúčastnil fotbalového turnaje pro žáky ZŠ praktických v Hradci Králové. Jednalo se o turnaj v malé kopané 4+1.

Za krásného počasí se turnaje zúčastnilo 7 družstev. Kromě nás a pořádající školy ještě výběry z Trutnova, Chlumce nad Cidlinou, Pardubic, Chrudimi a Ústí nad Orlicí.

Nezačali jsme turnaj dobře a v prvním zápase prohráli s Hradcem Králové v poměru 1 : 0. Přestože jsme s příliš nezlepšili, tak druhé utkání jsme vyhráli a to s Trutnovem rovněž 1 : 0. Ve třetím důležitém zápase o postup ze skupiny jsme do třetice  1 : 0 porazili Chlumec  a postoupili do semifinále. Zde jsme již jasně a po skvělém výkonu porazili Chrudim 4 : 1 a postoupili do finále, kde na nás opět čekal Chlumec nad Cidlinou. Zde jsme opět nezaváhali a vyhráli 2 : 1 a získali celkové 1. místo !!!

Turnaje se zúčastnili : Steve Kristof (brankář), Leon Kristof, Adrian Telvák, Imrich Mitáč, Jan Mitáč, Imrich Mitál, Ludvík Döme a Alex Telvák.

Imrich Mitál obdržel ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.

 

 

Přespolní běh 2016

Ke sportovním akcím, které se opakují každý rok patří přespolní běh. Pořádá ho ZŠ praktická v Chlumci nad Cidlinou a probíhá v krásném prostředí chlumeckého zámku. Této akce se naši žáci velmi rádi zúčastňují, dokladem čehož byl větší zájem o účast než je povolený limit žáků z jedné školy. A tak se mohli zúčastnit jen 4 žáci. Byli to bratři Kristofovi – Leon a Steve, dále Imrich Mitáč a Adrian Telvák. Na chlapce čekala trať dlouhá 3 km po cestičkách parku chlumeckého zámku. Nejprve se s tratí seznámili  a potom vyrazili do závodu. Celkem se na tuto akci sjelo 17 chlapců z různých škol Královéhradeckého kraje. Nutno zdůraznit, že jsme zaznamenali velký úspěch. Celý závod totiž vyhrál žák 9. ročníku Adrian Telvák!!! Velmi pěkného umístění v podobě 5. místa přidal žák 8. ročníku Imrich Mitáč. Příliš se nedařilo bratrům Kristofovým, kteří obsadili 10. místo (Leon) a 13. místo (Steve).

 

Den Země

V pátek 22.4. se všichni žáci ZŠ F. Palackého zapojili do celorepublikové akce,  jak zlepšit naše životní prostředí.  První vyučovací hodinu se věnovali teoretické přípravě  Zopakovali si znalosti  o třídění a zpracování odpadů, byli seznámeni s desaterem rad, jak vyprodukovat co nejméně odpadů a přispět k ochraně přírody. V následujícím testu si ověřili úroveň svých znalostí.

Praktické dovednosti si pak měli možnost prověřit v terénu. Nejmladší žáci sbírali odpad podél řeky Cidliny směrem k obci Sloupno. Odměnou jim pak bylo občerstvení  v přírodě a vyžití ve sportovním  areálu. Starší žáci uklízeli úsek  v okolí hřbitova a polní cesty u nemocnice.  Další skupina čistila úsek naučné stezky, která končí na Venturce. Nejstarší ročníky tradičně pomáhaly s úklidem zahrady v místní nemocnici.

Vynaložená práce nás všech přinesla důležité poznání. Udržování pořádku nemůže být jen jednorázová záležitost. Musíme dbát na životní prostředí  po celý rok.

Dílenská soutěž

Ve středu 20. dubna 2016 proběhla ve Speciální škole v Hradci Králové soutěž s názvem „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Je to soutěž pro žáky ze ZŠ praktických širokého regionu, letos přijeli chlapci ze 6 škol. Na začátku soutěže žáci dostanou materiál, plánek, nářadí  a mají 3 hodiny na to, aby vytvořili výrobek. Výrobky pak posoudí porota složená z doprovázejících učitelů a stanoví pořadí.

Na tuto soutěž byli z naší školy přihlášeni 3 žáci. V kategorii 6. a 7. ročníků to byl Steve Kristof, který si vedl velice dobře. Mezi 10 chlapci své kategorie vyrobil suverénně nejlepší výrobek (ptačí budku) a zaslouženě získal 1. místo. Velká gratulace !!!

V kategorii 8. a 9. ročníků se zúčastnili 2 chlapci a myslím, že se vůbec neztratili a pěkně reprezentovali naši školu. Adrián Telvák obsadil 4. místo a Imrich Mitáč 3. místo z 12 účastníků. Opět velká gratulace!!!

Bubenická dílna

Dne 12.3.2016 se na ZŠ Palackého pro 1. stupeň uskutečnila „Bubenická dílna.˝ Spolu se zpěvem různých známých dětských písniček žáci procvičovali rytmus bubnováním. Popustili uzdu svému temperamentu a s velkým nasazením bušili do bubnů vyrobených z plastových sudů.

 

Maškarní karneval na ZŠ F. Palackého

Předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období.

Původ této „nejdelší veselice v roce“sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období – předjařím a nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic – to vše od pradávna provází masopust.

Ve středu 24. února odpoledne se konal na naší škole již tradiční dětský karneval. V pestře vyzdobené relaxační místnosti se sešli princové, princezny, spidermani, kočičky, pejskové …

Po promenádě masek si všichni prověřili svoji manuální zručnost v rozmanitých soutěžích. Vítězové v každé disciplíně získali sladkou odměnu. Přestávky mezi soutěžemi byly zpestřeny  hudbou a tancem.

Středeční odpoledne bylo příjemným zakončením školního dne. Šťastná dětská očka a usměvavé tváře nám byly tou nejkrásnější odměnou. Moc se těšíme na příští rok

 

Tříkrálová sbírka v Novém Bydžově

Každý rok 6. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit ve  Středisku rané péče Sluničko,  které poskytuje podporu rodinám při domácí péči o postižené dítě, dále na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a v neposlední řadě  na charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.  Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.

Každoročně se Oblastní charita v Hradci Králové obrací na vedení a žáky Základní školy v ulici F.Palackého v Novém Bydžově, aby pomohli s přípravou a realizací této celostátní veřejné sbírky, a tak i přes velmi chladné počasí také letos vyrazila do ulic Nového Bydžova  skupinka koledníků v bílých pláštích a s korunkami na hlavě. Skupinku doprovázely dospělé osoby, studenti Střední ekonomické školy v Novém Bydžově.

Koledníci svým zpěvem a přáním štěstí a zdraví vnesli do ulic města hezkou atmosféru a díky štědrosti spoluobčanů se jejich kasička během dopoledne slušně zaplnila. A právě  občanům Nového Bydžova patří velký dík za projev solidarity se všemi potřebnými.

Jan Panocha, zást.řed. ZŠ F.Palackého, Nový Bydžov

 

Vánoční besídka

Poslední den před prázdninami patřil vánočnímu nadělování dárků ve třídách. V devět hodin jsme  se všichni  sešli v relaxační místnosti, kde každá třída vystoupila se svým programem. Nechyběly tanečky, básničky, písničky, scénky a ani pohádka. Vystoupení se všem dětem moc povedla a všichni domů odcházeli příjemně naladěni.
Vánoční vystoupení v Humburkách
S blížícími vánocemi nezapomínáme ani na naše seniory a každý rok žáci prvního stupně jezdí se svým vystoupením do Domova důchodců v Humburkách. Letos jsme si pro ně připravili sérii vánočních básniček a písniček. Žáci prvního a druhého ročníku vystoupili s pohádkou O Koblížkovi, třetí a čtvrtý ročník zazpívali písničku Vánoce, Vánoce přicházejí.
Preventivní programy na škole
V rámci realizace vzdělávacích programů na naší škole se žáci 7.8. a 9. ročníku, prostřednictvím Mgr.Víta Pospíšila ze SIONU, obeznámili v prosinci se dvěma závažnými tématy:  Prevence neplánovaných těhotenství a „Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?“

Populismus v oblasti sexuálního chování a partnerských vztahů často vede k nesprávnému a rizikovému jednání. Partnerský vztah nelze chápat pouze jednostranně, z fyzické roviny. Diskutovalo se proto o lásce, vzájemném poznávání, zodpovědném sexuálním chování a významu zdrženlivosti. Hovořilo se o možnostech antikoncepce, zrození nového jedince, porodu.

Alkohol je nejtolerovanější drogou u nás, proto i mnozí „ náctiletí“ mají k alkoholu pozitivní vztah a začínají s pitím velmi brzy. Program ukazoval na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Příčinou experimentování s alkoholem bývá nesnadný proces proměny identity dospívajících. Nezdravé sebevědomí bývá také příčinou dalších forem patologického chování, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. Žáci byli motivování k sebepřijetí a rozhodnutí nezneužívat své tělo k řešení problému.

Fotografie zde

 

Mikuláš ve škole

Jako každý rok i letos naší školu navštívil Mikuláš se svou družinou. Čerti v pekle byli tak netrpěliví a nedočkaví, že Mikuláše s andělíčkem přemluvili a naši školu navštívili už ve čtvrtek 3. prosince.  Čerti si asi mysleli, že si užijí a pořádně vyplatí hříšníky, ale to se velmi spletli. Až na pár výjimek, ve speciální třídě a v pátém ročníku, jsou naši žáci hodní a snaživí. I když chvilkami to vypadalo, že si přeci jen někoho odnesou. Hodný Mikuláš je však zachránil a nezbedníci se dočkali po slibu, že už budou poslouchat paní učitelky a plnit si své školní povinnosti, nebeského odpuštění.   Na návštěvu Mikuláše s andělem a s čerty se děti s paní učitelkami připravovaly. Po přednesení básniček či zazpívání písničky si zasloužily sladkou nadílku v podobě perníku a zdravé mandarinky. Mikuláš se poté s dětmi rozloučil a čerty zavřel do našeho sklepa, aby si mohli zkontrolovat, jestli ty nezbedníci své sliby dodrží a jestli si je přeci jen neodnesou do pekla. Andělíček odletěl do nebe, ale slíbil, že po roce s Mikulášem a s čerty opět naši školu navštíví.

Štefan Bužo

Knihovna

Pracovnice knihovny paní Kateřina Kubínová si pro naše žáky poslední listopadový týden připravila zajímavé povídání o pohádkách a pověstech. Žáky prvního stupně potěšila pohádkou a říkadly. Povyprávěla jim i o tom, co se všechno v knihovně děje s knihou, než se dostane do rukou klientům knihovny. Žákům velice zajímavě vyprávěla o období Adventu a vše doplnila Vánoční pohádkou.

Žáci druhého stupně seznámila s tím, jak jsou knihy v knihovně zařazeny a jaká jsou pravidla půjčování knih. Velice pěkně jim přiblížila pověsti z okolí Nového Bydžova. Žákům přednesla ukázky z děl Václava Horyny, Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Jana a Tomáše Linhartových, Martiny Drijverové a Aleny Ježkové. Na závěr si mohli prohlédnout samotnou knihovnu, především dětské oddělení. Všichni žáci odcházeli spokojeni a někteří dokonce s přihláškou do knihovny.

Mgr. Monika Brzková

TURNAJ  V MALÉ KOPANÉ

Ve středu 11.listopadu 2015 odcestovali reprezentanti ZŠ F.Palackého v Novém Bydžově na turnaj v malé kopané do vzdáleného Trutnova. Byli to : Radek Tulej, Imrich Mitál, Milan Olah, Leon Kristof, Alex Telvák a Adrian Telvák. V Trutnově se sešlo dalších šest družstev, které tvořili chlapci ZŠ praktických – Jičín, Hradec Králové, Úpice, domácí Trutnov, Chlumec nad Cidlinou a Broumov. Naši chlapci vyhráli svoji skupinu, což je opravňovalo hrát přímo ve finálovém utkání. Tam se střetli s Chlumcem nad Cidlinou, a přestože ještě minutu před koncem zápasu vedli o jeden gól, utkání nakonec skončilo 2 : 2. V penaltovém rozstřelu jsme měli nakonec méně štěstí a tudíž nám v konečném hodnocení patřila 2. příčka.

Příběhy bezpráví

Naše škola se opět zúčastnila Měsíce filmu na školách. Již jedenáctým rokem jsou žáci touto formou seznamováni s moderní československou historií a i s těmi, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk ztratí svobodu a jak ji těžce získává zpátky.

V letošním ročníku byli naši žáci seznámeni s rokem 1968. Období jim bylo přiblíženo za pomocí filmových dokumentů. Promítli jsme jim střihový dokument Karla Strachoty U nás pomáhali taky, který zachycuje vzdor vůči okupantům v srpnu 1968. Dále jsme jim předložili Filmový týdeník č.35/1968, který bezprostředně reflektuje vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V hodinách dějepisu jim byl předložen hraný film Hořící keř, který žáky velice zaujal.

K tomuto tématu pohovořil s žáky i vedoucí Městského muzea v Novém Bydžově Mgr. Kohout. Žáky seznámil s historickými událostmi, které proběhly v Novém Bydžově. Zapůjčil žákům dobové tiskoviny, ve kterých si mohli přečíst informace o dění v roce 1968 v Královehradeckém kraji.Přednáška byla zakončena diskusí na dané téma.

Mgr.Monika Brzková

TURNAJ   VE STOLNÍM  TENISU

Ve středu 16.10.2015 se několik našich žáků – Leon Kristof, Steve Kristof a Imrich Mitál -zúčastnilo turnaje ve stolním tenisu, který proběhl ve Speciální škole v Hradci Králové. Zde měřili síly hráči širokého regionu ze stejného typu školy. Jako v minulých letech naši chlapci nepřekvapili úspěchem, ale ani se neztratili. Byli úspěšní v základních skupinách, ze kterých všichni postoupili do play off. Ve vyřazovací části pak postoupili do čtvrtfinále, ale na lepší umístění již nedosáhli. Všichni tak skončili na konečném 5.- 8. místě.

 

Kopidlenské poupě

 

V pátek 9. října se naše dvě trojčlenná družstva žáků zúčastnila každoroční soutěže Kopidlenské poupě, kterou pořádá Střední zahradnická škola Kopidlno. Soutěžilo se ve třech disciplínách – v přírodovědném testu, poznávání rostlin a aranžování živých rostlin do dýně. Družstvo 1 (Sára Csuporiová, Barbora Doležalová a Renatka Horváthová) se umístilo celkově z patnácti družstev na 5. místě. Družstvo 2 (Radek Tulej, Steve Kristof, Jaroslava Doležalová) obsadilo celkově 11. místo.

Nejlépe si vedla Sára Csuporiová, která se umístila na 4. místě mezi jednotlivci. Na desátém místě pak skončila Bára Doležalová a na 18. místě Renatka Horváthová z celkového počtu 45 účastníků.

Všem soutěžícím děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. M. Čapková

Turnaj v malé kopané

Poslední týden měsíce září je již léta spjat s turnajem v malé kopané, který naše škola pořádá pro žáky ze základních škol praktických v širším regionu. Tentokrát se tak dělo v pátek 25.9. 2015. Místem konání se opět stalo krásné hřiště s umělou trávou v areálu Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově. Panu řediteli Blažejovi této školy patří velký dík za bezplatné využití hřiště pro tento turnaj.

Tentokrát síly změřilo 5 družstev. Kromě chlapců z naší školy se turnaje zúčastnili hoši ze škol v Jičíně, Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou a Trutnově. Za velmi pěkného počasí turnaj proběhl bez jakýchkoli komplikací. Každé z družstev změřilo síly se všemi ostatními soupeři. Nejúspěšnějším družstvem a tudíž celkovým vítězem turnaje se stali chlapci z Chlumce nad Cidlinou, na druhém místě skončili hoši z Hradce Králové a třetí byli fotbalisti z Trutnova. Až na čtvrtém místě skončili domácí borci z Nového Bydžova a nejméně úspěšným družstvem byli reprezentanti Jičína, kteří obsadili poslední páté místo.

Jan Panocha, organizátor turnaje

Úspěch ve výtvarné soutěži

Ke konci loňského školního roku se naše škola zapojila do výtvarné soutěže vyhlášené Oblastní charitou v Hradci Králové. Žáci výtvarně zpracovávali téma: „Život s postižením – otevřeme srdce pomoci, ohleduplnosti, radosti a lásce“. Soutěže se zúčastnilo 12 škol Královéhradeckého kraje. Žákyně Lucie Demeterová v kategorii starších žáků získala 2. místo, v kategorii mladších se nejlépe umístily Zuzana Miková na 2. místě a Erika Telváková na 3. místě. Všem oceněným blahopřejeme.

Mgr. M. Čapková

 

 

Jak Vendelín s čerty vařil

Žáci speciální třídy a 1. – 4. ročníku v úterý 22. září zhlédli divadelní pohádku o tom, jak mlsný jazýček má Lucifer a jak není jednoduché uvařit to nejlepší jídlo v celém pekle, když jde o pekelný trůn. A aby to nebylo jen tak jednoduché,  do čertovské kuchyně se připlete i nevinná lidská duše. Veselou, poučnou a možná i trochu strašidelnou pohádku provázelo i několik písní. Pohádka se dětem velice líbila.
Slavnostní otevření Sběrného dvora
V úterý  8. září se žáci naší školy účastnili slavnostní otevření sběrného dvora v Novém Bydžově. Pracovníci dvora ve spolupráci s organizací Ekokom pro žáky připravili úkoly a soutěže týkající se třídění odpadu. Za splněný úkol získali drobnou sladkost. Největším lákadlem pro děti však byl skákací hrad, kde se nejvíce líbilo nejmladším žákům.