Akce školy 2016/2017

 

 DSC_019

PO očima dětí a mládeže

Jedná se o výtvarnou a literární soutěž s hasičskou tématikou. Do výtvarné soutěže se zapojila Nikola Ondráčková ze speciální třídy.  Se svým obrázkem se v okresním i krajském kole umístila na 1. pozici a postoupila do celorepublikového kola, kde taktéž obsadila 1. místo. Předání cen proběhlo při Hasičských  slavnostech v LItoměřicíc. Kromě drobných cen si mohli výherci i jejich doprovod prohlédnout vystavenou hasičskou techniku. Gratulujeme!

Fotografie zde

 

Akční týden 2017

Ve dnech 8. – 15. června 2017 proběhl na naší týden zaměřený na zvýšení pohybové aktivity žáků. Nazvali jsme ho „Akční týden“. V těchto dnech učitelé zařazují hodinu tělesné výchovy navíc a do výuky jednotlivých předmětů úkoly, které vyžadují nejen prokazování vědomostí, ale i fyzickou aktivitu. Proto se za výukou vydávali se svými žáky na školní dvůr, do zahrady mateřské školy a do městského parku. Na školním dvoře byla v těchto dnech připravena improvizovaná učebna a výuka tak i díky krásnému počasí probíhala pod širým nebem. Ve středu 13. 6. proběhlo pro všechny žáky pochodové cvičení a celý projekt završil atletický den, kdy se žáci poměřovali v běhu, skoku do dálky a v hodu míčkem.

 

Přednáška – Rizika virtuálního světa

Pod vedením Mgr. Jana Kubince a zástupce Policie ČR pana Pelánka se na naší škole první červnový týden uskutečnila přednáška o rizicích virtuálního světa.  Na konkrétních případech žákům přiblížili kyberšikanu, zneužívání fotografií umístěných na internetových stránkách a další pojmy, které úzce souvisí s využíváním informačních a komunikačních technologií

 

Den dětí    

  Ke Dni dětí 1. a 2. června jsme uspořádali pro mateřské školy Sluníčko a Palackého z Nového Bydžova dopolední zábavný program. Děti čekalo dopoledne plné soutěží. Hledaly pohádkové dvojice, jezdily na koloběžkách, stavěly pyramidy, běhaly opičí dráhu a další. Po splnění všech připravených disciplín si mohli malí soutěžící za odměnu vybarvit sádrové odlitky, které si po té odnesli na památku. Překvapením na závěr bylo vystoupení žáků naší školy. Pod vedením p. uč. Šípové nacvičili a zahráli pohádkovou operetku Červená Karkulka.

 

 

VýtvaTereza Kristofová - 1. místorná soutěž „ Jaro”

DDM v Novém Bydžově uspořádalo výtvarnou soutěž pro žáky základních škol na téma Jaro. Do soutěže se zapojili žáci 1. stupně naší školy. V kategorii 6 – 8 let   získala T. Kristofová 1. místo. V kategorii 9 – 10 let obsadila děvčata  S. Csuporiová  1. místo a M. Horváthová 2. místo. 

Fotografie zde

 

Skok za krokem

Dne 19. 5. se žáci M. Bajza, V. Telváková, N. Mitálová, R. Horváthová a S. Csuporiová zúčastnili 9. ročníku nesoutěžní taneční přehlídky „Skok za krokem“ v DDM Chlumec nad Cidlinou. Více jak 150 dětí  zatančilo v 16 vystoupeních. Vystřídaly se různé taneční styly. V rámci taneční přehlídky jste mohli vidět tyto základní školy: ZŠ Karlova Nový Bydžov, ZŠ Palackého Nový Bydžov, ZŠ Žiželice n.C., NZDM DoPatra Nový Bydžov, DDM Chlumec n.C. – MiniBerušky, Berušky, Hopíci, ShakeDance Juniors, Latinky.
Děti se vzájemně podporovaly potleskem a úsměvy.  Překvapením pro děti bylo vystoupení Evy Turečkové s gymnastickou stuhou. V závěru si všichni učinkující zatančili zumbu, kterou  předvedly naše děti ze ZŠ Palackého a NZDM DoPatra.

Fotografie zde

 

Fotbalové úspěchy na ZŠ F. Palackého v Novém Bydžově

Fotbalisté naší školy se zúčastnili dvou velkých turnajů v malé kopané (4 + 1) žáků základních škol praktických. Tak nejprve to bylo regionální mistrovství, které se konalo v Hradci Králové 5. května 2017. Zde byla ještě družstva z Pardubic, Trutnova, Chlumce nad Cidlinou a Hradce Králové. Chlapci zvládli tento turnaj skvěle, vyhráli všechna utkání a dokonce neobdrželi branku, tedy jasné 1. místo.
Tím se kvalifikovali na republikové mistrovství, které bylo dvoudenní a konalo se 18. a 19. 5. 2017 rovněž v Hradci Králové. Soupeřem jim byli postupně hoši z Liberce, Roudnice nad Labem, Prahy a Hradce Králové. Vzhledem ke kvalitě soupeřů byly boje mnohem těžší než v oblastním kole. Porazili jsme Roudnici 2:1 a Liberec 3:1 a prohráli s Hradcem 2:0 a s Prahou 4:2. Mrzelo zejména poslední utkání s Prahou, kdy nám stačila remíza na celkové druhé místo. I tak jsme nakonec skončili na 3. místě, což považuji na republikové úrovni za velký úspěch. O ten se zasloužili : Steve Kristof, Ludvík Döme, Milan Oláh, Radek Tulej, Jan Mitáč, Imrich Mitáč a Alex Telvák. Nejlepším brankařem turnaje byl vyhodnocen Steve Kristof z našeho družstva.

 

PískomIMG_20170518_085327il se vrací

je název hudebně zábavného programu , který zhlédly děti z I. stupně, přípravné  a speciální třídy. Nebylo to obyčejné vystoupení. Všichni malí diváci se stali jeho součástí a tančili a zpívali společně s učinkujícími.

 

 

 

DSC_0213Besídka ke Dni matek

            Každý rok slaví maminky druhou květnovou neděli svůj svátek. Děti jim z lásky a pro radost připravily na úterý 16. května společně se svými p. učitelkami besídku, kde jim zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky i zatancovaly. Starší děti zahrály a zazpívaly operku od Z. Svěráka a J. Uhlíře Červená karkulka. Krásné kostýmy měla i přípravná třída, která předvedla tanec berušek. Děti z 1. a 3. ročníku zatancovaly na písničku „Pátáˮ od Z. Norisové. Vystoupení se všem dětem velice vydařilo a jsme rádi, že se jim podařilo vykouzlit úsměv na tvářích všech maminek, babiček i tetiček.

    Po ukončení besídky žáci předali svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. Věříme, že se maminkám besídka líbila a už se těšíme na další setkání. 

Fotografie zde

 

hasičiNávštěva ZŠ F. Palackého Nový Bydžov u HZS Královéhradeckého kraje

Dne 9. května 2017 uspořádal HZS Královéhradeckého kraje Den otevřených dveří.
Tuto akci pořádá stanice v Novém Bydžově pravidelně každý rok. Vždy u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Žáci I. stupně ZŠ F. Palackého proto využili pozvání a přišli si prohlédnout prostory stanice, požární techniku a vybavení. Hasiči žáky seznámili se základnou, kterou využívají k záchraně životů, zdraví osob, zvířat i majetku. S nadšením si vyzkoušeli vnitřní prostory hasičského auta, pozorovali výsuvný žebřík, speciální ochranný oděv hasičů a další výbavu.
Děkujeme hasičům za přiblížení jejich záslužné práce.

 

 

 

IMG_0394Čarodějnice na ZŠ Palackého

Přišel čas jarních ohňů a čarodějnických rejů. I na naši školu letos zavítaly čarodějnice. Ačkoliv jejich image byl poněkud děsivý, přinesly dětem mnoho radosti a pestrých zážitků. Po úvodním setkání s hlavní čarodějnicí se děti rozptýlily po škole, kde pro ně byla připravena soutěžní stanoviště. Tam mohly za splnění úkolu získat razítko.

Paní učitelka Kazdová zorganizovala stanoviště tak, aby se uplatnila šikovnost, znalosti, postřeh, fantazie i humor. Děti poznávaly rostliny, skládaly puzzle, trefovaly se míčkem do papírové čarodějnice, shazovaly kuželky a nechyběla ani tradiční ,,lávka“, kde musely přenést na lžíci míček přes úzkou lavičku atd. Prostě řada úkolů, které byly prostřídány tak, aby každý zažil svůj malý úspěch. V rušné atmosféře čas rychle ubíhal a přišlo vyhodnocení. Nejprve dostali všichni odměnu za aktivitu a snahu, poté byly odměněny tři nejhezčí masky. Nakonec své odměny dostala trojice, která úkoly nejlépe zvládla.

Lze říci, že letos se zúčastnily všechny děti a tento den si užily dynamickou, zábavnou i naučnou činností, která nám připomněla staré a krásné tradice.

                                                                                                          Mgr. Jana Kazdová

 Fotografie zde

 

Dílenská soutěž

Ve středu 19. dubna 2017 proběhla ve Speciální škole v Hradci Králové soutěž s názvem „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Je to soutěž pro žáky ze ZŠ praktických širokého regionu. Letos přijeli chlapci ze 6 škol. Na začátku soutěže všichni soutěžící dostanou materiál, plánek, nářadí  a mají 3 hodiny na to, aby vytvořili výrobek. Výrobky pak posoudí porota složená z doprovázejících učitelů a stanoví pořadí.

Z naší školy se zúčastnil této soutěže Imrich Mitáč, žák 9. ročníku. Přestože vloni skončil  celkově na 3. místě, letos se mu tolik nevedlo (nebo přijeli šikovnější soupeři) a skončil na 6. místě z 10 účastníků.

 

 

Přespolní běh 2017

Ke sportovním akcím, které se opakují každý rok patří přespolní běh. Pořádá ho ZŠ praktická v Chlumci nad Cidlinou a probíhá v krásném prostředí chlumeckého zámku. Této akce se naši žáci velmi rádi zúčastňují, čehož dokladem byl větší zájem o účast než je povolený limit žáků z jedné školy. Díky organizátorům jsme mohli na tuto soutěž přijet se 6 závodníky.
Byli to Steve Kristof, Imrich Mitáč, Alex Telvák a Radek Tulej mezi chlapci. Čekala na ně trať dlouhá 3 km po cestičkách parku chlumeckého zámku. Nejprve se s tratí seznámili a potom vyrazili do závodu. Celkem se na tuto akci sjelo 18 chlapců z různých škol Královéhradeckého kraje. Nutno zdůraznit, že jsme zaznamenali velký úspěch. Celý závod totiž vyhrál žák 9. ročníku Alex Telvák!!! Velmi pěkného umístění v podobě 8. místa dosáhl žák rovněž 9. ročníku Imrich Mitáč. Příliš se nedařilo ostatním soutěžícím z naší školy, Steve Kristof skončil na 14. místě a Radek Tulej na 18. místě.
Tentokrát se závodu zúčastnila i naše dvě děvčata. Renata Horváthová skončila na 9. místě ze 14 účastnic a Dominika Telváková skončila poslední.

 

 

 

 VelikonIMG_0349oční vyprávění

Poslední den před velikonočními prázdninami naši školu navštívila paní Stránská. Pro žáky si připravila poutavé vyprávění o ukřižování a vzkříšení Ježíše a velikonočních zvycích. Děti jen neposlouchaly, ale samy pomáhaly příběh tvořit.

 

 

 

Vzhůru ke hvězdám

V pátek ráno 31.3. se žáci přípravné třídy a 1. – 3. ročníku  vydali na ZŠ Klicperova, kde v rámci dne otevřených dveří, kde byl pro návštěvníky připraven program s názvem Vzhůru ke hvězdám.  Děti si vyráběly Marťany a rakety, prošly astronautickým výcvikem, sestavovaly kosmonauta, raketu z geometrických tvarů, naučily se jednoduchý taneček. Všem se akce moc líbila a odcházely ze školy plné nových nezapomenutelných dojmů.

 

Kočičí zahrada

Ve čtvrtek se konala další lekce preventivního programu kočičí zahrada. Děti se zabývaly otázkou jednání fair play. Diskutovaly o tom, jestli je důležité jednat podle pravidel či nikoliv a jaké důsledky z toho plynou. 

 

Adam a Eva aneb nejsme stejní

Výchovně vzdělávací program o dospívání pro žáky  6. a 7.ročníku se na naší škole uskutečnil první aprílový týden. Mgr.Blažková  z MP Education  pohovořila s žáky o psychických a fyzických změnách v období dospívání. Žáky velice poutavou formou seznámila s rozdíly mezi chlapci a dívkami, vysvětlila jim otázku hormonálních změn, menstruačního cyklu, celkových tělesných změn u chlapců a dívek. Probrala s nimi i velice důležitou otázku dodržování hygieny  nejenom  v období  dospívání.  Prodiskutovala s žáky i otázku výživy, která je důležitou složkou pro celkový vývoj člověka. Žáky zaujala i otázka reprodukčního  zdraví  a hlavně filmová ukázka o zrození nového života a pohlaví narozeného dítěte.

 

Den vody na ZŠ Palackého Nový Bydžov

 den vodyVe středu dne 22. 3. 2017 se na naší škole konala beseda k Mezinárodnímu dni vody. Žáci se dozvěděli, že voda je dar, kterou nám příroda dává a zároveň je nenahraditelnou součástí našeho života. Výukový program s názvem „Co ví kapička Jára“, byl určený pro žáky prvního stupně. Žáci si vyslechli a názorně vyzkoušeli tok vody od pramínku až po moře a popřemýšleli, jak a kde vodou šetřit. Kolik vody je potřeba při různých činnostech v domácnosti si vyzkoušeli odhadnout žáci druhého stupně. Po společné debatě o programu s názvem „Bez vody to nejde“, měli žáci navrhnout plakát, kde vybízeli celou společnost, k šetření či neznečišťování vody.

 

 

Výlet do lázní a aquaparku v Hradci Králové

Zhruba jednou za půl roku, zhruba v listopadu a v březnu, pořádá naše škola pro své žáky výlet za vodními radovánkami.  Akce proběhla v pátek 10. března 2017. Tentokrát se do vodního světa v Hradci Králové vydalo 8 žáků a rozhodně nelitovali. Pro některé je zážitkem už cesta samotným vlakem, pro další zase krmení labutí na nábřeží před lázněmi. No a v aquaparku – to už jsou samé bubliny, vodotrysky, vlnobití, tobogán, sauna, horká i studená voda, plavání a skoky do vody. Děti si to náramně užily a nejraději by jely za týden znovu.

Jan Panocha

 

Maškarní karneval

I v letošním školním roce jsme pro žáky prvního stupně uspořádali maškarní karneval., který se konal ve středu 8. března v tělocvičně školy. Na karneval se však žáci připravoval již mnohem dříve, a to v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, kde si tvořili škrabošky. Karnevalu se tak zúčastnilo velké množství zajímavých masek. V hodinách českého jazyka si žáci vyprávěli o tradicích a zvycích týkajících se masopustu. Řešili tajenky, hádali hádanky a četli si říkanky a články o historii masopustu.

Samotný karneval probíhal v duchu soutěží a tance. Na děti čekaly nové a zajímavé soutěže, které rozvíjely jejich obratnost a tvořivost. Sloním chobotem shazovali lahve, navlékali korále na špejli jednou rukou a skládali komín z kostek. Vítězové byli odměněni sladkou dobrotou. Své taneční dovednosti předvedli při písních Michala Davida, Maxim Turbulenc nebo při šmoulých písničkách.

Jako každý rok se maškarní karneval dětem líbil a již se těší na ten příští.

 

 

Novobydžovský slavík

636233610175339495Dne 22. února 2017 se v Domě dětí a mládeže konala pěvecká soutěž Novobydžovský slavík. Letos se zúčastnila a reprezentovala naší školu i žákyně 8. ročníku Renata Horváthová v doprovodu na kytaru paní učitelky Petry Šípové. V této kategorii 8.­­- 9. tříd soutěžilo devět žáků. Na pomyslné „bedně“jsme se sice neumístily, i přesto Renatka zazpívala velmi pěkně. Během celého odpoledne vládla příjemná atmosféra a již se těšíme na další ročník.

Šípová Petra, ZŠ Palackého

 

Veselé zoubky

zoubkyProgram Veselé zoubky je určen pro žáky 1. tříd a jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Díky dm drogerii je tento program zařazován na naší škole pravidelně. V letošním školním roce se programu zúčastnili žáci přípravné třídy, 1. a 3. ročníku. Žáci se seznámili se správnou péčí o zuby, dozvěděli se z čeho se skládá zub, jak předcházet zubnímu kazu a nakonec shlédli pohádku o Hurvínkovi. Žáci i jejich rodiče ocenili nejen informační materiál, ale i dárkové taštičky. V těchto taštičkách žáci dostali zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky a pracovní listy k programu. Své nabyté znalosti si ověřili na interaktivní tabuli, kde si zábavnou formou vše zopakovali. Všichni si přejeme, aby děti byly zdravé, šťastné a měly co nejčastější důvod k úsměvu, ve kterém nebude bránit bolavý zoubek nebo třeba strach ze zubního lékaře.

 

 

Etiketa stolování

IMG_0152V rámci etické výchovy jsme na naší škole přivítali lektorku Mgr. Radku Drobnou, s kterou máme dlouholeté zkušenosti s programem Zdravá 5. Pro žáky jsme tentokrát zvolili program Etiketa stolování. Dvojhodinový program pro žáky druhého stupně se uskutečnil v nové školní jídelně a pro žáky prvního stupně se jednohodinový program konal v jednotlivých třídách.  Mgr. Radka Drobná všechny zúčastněné teoreticky seznámila s etiketou stolování a společenského chování, s prostíráním a výzdobou stolu. Vysvětlila žákům práci s ubrouskem, správné držení příboru, pořadí jednotlivých jídel a použití sklenic. Výhodou tohoto programu, však byla praktická část, kdy si pod vedením lektorky, vše vyzkoušeli osobně. Naučili se správně prostírat, skládat ubrousky a  i nehlučné sedání ke stolu. Procvičili si základy společenského chování. Celý program sledovali s velkým nadšením a domů si odnášeli spoustu zajímavých zkušeností. V závěru celého programu byli naši žáci pochváleni nejenom za vzorné chování, ale i za znalosti, které v oblasti etikety mají.

 

 

 

Semiramis

V pondělí 30.ledna k nám již po druhé zavítaly lektorky z organizace Semiramis. Dvouhodinový program byl zaměřen na vztahy mezi spolužáky. Lektorky učily žáky sociálním dovednostem, zdravému sebevědomí, sebepřijetí.

 

 

Vánoční besídka

Doba adventu se blíží do svého závěru a žáci ZŠ Palackého se chystají na vánoční svátky s nezbytným vánočním stromečkem a dárky pod ním, těší se na prázdniny se zimními radovánkami. Školu si již vyzdobili výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování.
Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se v relaxační místnosti školy konala vánoční besídka. Žáci si připravili spolu se svými vyučujícími vystoupení, aby potěšili nejen sami sebe, ale i své rodiče a známé. Přišli se podívat a zavzpomínat i absolventi naší školy.
Svým programem děti evokovaly krásnou, tajemnou a neopakovatelnou atmosféru Vánoc a zasněžené zimní krajiny s jejími radovánkami pro děti.
Besídku, po úvodním slově Mgr. Bičišťové, zahájila svým vystoupením přípravná třída s básničkou a tanečkem Sněhuláci. 1. a 3. ročník poté předvedl tanec na píseň Zima, zima a pásmo básní. Děvčata, pod vedením p. Štefana Buži, zatančila Zumbu a Čardáš. 2., 4., a 5. ročník zazpíval píseň Stará archa. Pomádu zatančil 6. a 7. ročník. 8. a 9. ročník zazpíval dvě romské písně – Šukar cigánka a Darčeky, přednesli básně s vánočním a zimním motivem.
Nechyběly ani písně Rolničky, Vánoce, vánoce přicházejí a koleda Půjdem spolu do Betléma, které jsme si společně zazpívali.
V závěru besídky vystoupil pan farář Benko a paní ředitelka s vánočním a novoročním přáním.

Mgr. R. Bičišťová

 

 

Tříkrálová sbírka v Novém Bydžově

třikrálové 2017 Každý rok 6. ledna pořádá Oblastní charita v Hradci Králové na území našeho města Tříkrálovou sbírku finančních prostředků. Její výtěžek bývá použit ve  Středisku rané péče Sluničko,  které poskytuje podporu rodinám při domácí péči o postižené dítě, dále na domácí hospicovou péči, která pomáhá umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a v neposlední řadě  na charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.  Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity v zahraničí.

Každoročně se Oblastní charita v Hradci Králové obrací na vedení a žáky Základní školy v ulici F.Palackého v Novém Bydžově, aby pomohli s přípravou a realizací této celostátní veřejné sbírky, a tak i přes velmi chladné počasí také letos vyrazily do ulic Nového Bydžova   dvě skupinky koledníků v bílých pláštích a s korunkami na hlavě. Jednu skupinku tvořili Nikola Čonková, Daniel Telvák a Patrik Tulej, druhou Ondřej Kristof, Milan Oláh a Aneta Miková. Skupinky doprovázely dospělé osoby, studentky Střední ekonomické školy v Novém Bydžově.

Koledníci svým zpěvem a přáním štěstí a zdraví vnesli do ulic města hezkou atmosféru a díky štědrosti spoluobčanů se jejich kasičky během dopoledne slušně zaplnily. A právě  občanům Nového Bydžova patří velký dík za projev solidarity se všemi potřebnými.

Jan Panocha, zást.řed. ZŠ F.Palackého, Nový Bydžov

 

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ

Ve středu 21.12. navštívila naší školu paní lektorka Stránská s povídáním o tradicích Vánoc. Nejprve se pomocí zábavné hry s klubíčkem seznámila se jmény dětí. Po té si společně zazpívali koledu Pásli ovce Valaši a naučili se k ní i krátký taneček. Následovalo vyprávěné o narození Ježíška a příchodu Tří králů. Paní lektorka zvolila velmi zajímavý a poutavý způsob, při kterém využívala nádherné háčkované postavičky. Pomocí nich celý příběh odehrála. Děti vše zaujatě sledovaly, ani nedutaly.

V závěru hodiny si za odměnu vyrobily jednoduchou ozdobičku na stromeček, kterou si odnesly domů.

 

Vánoční vystoupení v Domově důchodců

Děti z 1. stupně se vydaly 13. prosince se svým vánočním vystoupením  do Domova důchodců v Humburkách. U krásně ozdobeného vánočního stromku   vystoupily s pásmem básniček, písniček a tanečků, aby tak  zpříjemnily všem seniorům předvánoční čas.

 

Výlet do Bydžovské Lhotky

Speciální třída se 12. prosince vydala do Bydžovské Lhotky, aby předala své vánoční dárky zvířátkům.

 

Vánoční beseda

Dopoledne  12. prosince nás navštívil pan farář Benko, aby dětem vysvětlil význam adventu a seznámil je s příběhem o narození Ježíše. Svoje povídání oživil hrou na kytaru a zpěvem vánočních koled.

 

„Peklo” na zámku ve Sloupně

V pátek 9. 12. čekala žáky z 1. stupně, přípravné třídy a speciální třídy výprava do nedalekého zámku ve Sloupně, kde se na dva týdny usadili čerti. Po příchodu a přivítání čerticí se děti vydaly na dobrodružnou stezku s úkoly, prohlédly si čertovskou kuchyni a školu. nedílnou součástí byla i návštěva  u Lucifera, kde musely slíbit, že budou celý další rok hodní. Za odměnu nás čertice obdarovala pekelným dominem.

 

Chvilka s poezií

V adventním čase žáci školy navštívili  navštívili Městskou knihovnu. Pro první stupeň si paní knihovnice připravily ukázky z knížek s vánočními pohádkami a zvyky.

Pro druhý stupeň si  paní Kateřina Kubínová připravila  povídání o poezii. Všem zúčastněným  vysvětlila rozdíl mezi prózou a poezií. Seznámila je s poezií Pavla Šrůta, kde jim z jeho knih Šišatý švec a Myšut a Velký Tůdle přečetla několik básní. Žáci s radostí přijali Aprílovou školu  Jiřího Žáčka, Moře slané vody Radka Malého a i známou Obrazárnu Josefa  Bruknera. S velkým zaujetím žáci sami přečetli několik nabídnutých básní a doplňovali do nich rýmy. Získali zde i nadšení pro kaligramy, kterými si budou zpříjemňovat příští hodiny výtvarné výchovy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat a již se těšíme na další spolupráci.

 

 

Tak jako každý rok navštívil naší školu Mikuláš!

P1450547Každoročně chystají naši nejstarší žáci mikulášskou nadílku pro ostatní žáky naší školy. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci z 9.ročíku a to Steve Kristof a Alex Telvák  převlečeni za čerty, v doprovodu dvou žákyň a to Eriky Telvákové, jako Mikuláše a Nikoli Ondráčkové v roli anděla, procházeli školou a za krásně zazpívanou koledu, či básničku rozdávali dětem sladkou odměnu.

Dbáme samozřejmě na to, aby se menší děti příliš nebály – ty dobře vědí, že se jedná o naše žáky a že je paní učitelky nedají.

Tato školní tradice patří již neodmyslitelně k naší škole a užijí si ji nejenom děti, ale i dospělí…

 

 

 

15232321_224983397923734_2957199027258586195_nCanisterapie

Žáci speciální a přípravné třídy se 10.a 24.listopadu zúčastnili canisterapie. Díky organizaci Animal Therapy k nám přijela paní Zimová, která přivezla dvě psí slečny Gábinku a Zorinku. Pejskové ukázali dětem, co všechno umí.

Paní Zimová dětem vysvětlila, jak se dá s pejsky cvičit, jakou potřebují péči a hlavně, jak se k nim chovat. Žáci  je vodili na vodítku, krmili je a česali.

Děti si užily psí dovádění a už se těší na příští setkání.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotbalový turnaj v Trutnově

Seriál turnajů v malé kopané žáků základních škol praktických a speciálních měl svůj další díl 9. listopadu 2016 v Trutnově, v hale ZŠ Komenského, kde hrají 1. ligu trutnovské basketbalistky. Tedy krásné prostředí. Turnaje se zúčastnili i hráči naší školy a vedli si výborně. V soutěži byla oproti minulým ročníkům jen 4 družstva, a tak se hrálo systémem každý s každým. Na úvod jsme po rozpačitém výkonu pouze remizovali s Broumovem 0:0, ve druhém utkání jsme porazili domácí Trutnov 1 : 0 a v závěrečném zápasu, který byl v podstatě finále a vyvrcholení celého turnaje, jsme porazili hochy z Hradce Králové 4 : 2. V celkovém účtování to znamenalo 1. místo! Turnaje se zúčastnili Milan Olah, Alex Telvák, Steve Kristof, Ludvík Döme, Jan Mitáč a Imrich Mitáč.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preventivní programy ve škole

V rámci primární prevence se na naší škole konalo několik přednášek a aktivit zaměřených na správnou činnost žákovských kolektivů.

První přednáška byla organizována ve spolupráci s kurátorem města Nový Bydžov Mgr. Kubincem a probačním a mediačním úředníkem Královéhradeckého kraje Mgr. Rémišem. Oba jmenovaní našim žákům přiblížili tématiku trestní odpovědnosti. Žáky práce ve skupinách velmi zaujala a pro velký úspěch si ji určitě brzy zopakujeme.

V říjnu jsme poprvé na naší škole přivítali lektorky z organizace Semiramis, které pracovaly s kolektivem  6. a 7. ročníku. Žáci byli první dvojhodinovkou nadšeni a byli pro svou aktivitu a otevřenost chváleni i ze strany lektorek.

Od října ve škole probíhá projekt Kočičí zahrada, jenž je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností u našich mladších žáků. Ten u nás dlouhodobě realizuje paní Mgr. Musilová z PPP HK. Jedná se o pohádkové příběhy ze zahrady, kde žijí samé kočky, které prožívají různá dobrodružství a řeší své každodenní starosti i úspěchy. Paní lektorka provedla rovněž v 8. a 9. třídě sociometrické šetření na žádost metodičky prevence. Žáci si v průběhu 10 lekcí osvojí sociální dovedností a naučí se řešit konfliktní situace.

 

 

Měsíc filmu ve škole

Den před státním svátkem 17. listopadu na naší škole proběhla projekce a beseda organizovaná společností Člověk v tísni. Jednalo se již o dvanáctý ročník akce Měsíc filmu na školách, kde se žáci seznámili s příběhy lidí, kteří museli z různých důvodů opustit své domovy.  Jako každoročně společnost zaslala zdarma materiál k filmové produkci i prezentaci daného tématu. Jediným úkolem pro nás bylo kontaktovat pamětníka nebo historika, který povede následnou besedu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Mgr. Kohoutovi, řediteli Městského muzea v Novém Bydžově, který stejně jako v minulých letech přijal naše pozvání a s žáky besedoval na dané téma. Po projekci filmu ,,Dráty, které zabíjeli“ Mgr. Kohout přiblížil žákům osudy lidí, jež se v minulém století rozhodli opustit svůj domov. Zástupkyně organizace Člověk v tísni se velice pochvalně vyjádřila nejenom o samotné organizaci akce, ale i o zaujetí žáků a odborném vedení besedy. Litovala jen, že se Měsíce filmu na škole nezúčastnilo víc škol z regionu Novobydžovsko.

Mgr. Monika Brzková

 

Ocenění za práci na poli ekologické výchovy

Na ZŠ F. Palackého se celá léta věnujeme činnostem, které mají blízký vztah k životnímu prostředí. Slibujeme si od toho, že si děti alespoň část návyků a postojů z této oblasti odnesou do svého života. Více než 15 let vyrábíme hnízdní budky pro drobné ptactvo a rozvěšujeme je v Novém Bydžově a okolí. Ve škole probíhá elementární třídění odpadů. Během pracovního vyučování udržujeme cestičky a travnaté plochy v blízkém parku. Na Den země likvidujeme černé skládky v okolí Nového Bydžova, poznáváme zvířata a rostliny. Navštěvujeme sběrný dvůr, aby žáci viděli, jak se nakládá s odpady všeho druhu.

Tato naše činnost neunikla pozornosti Odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Bydžově. Jeho pracovnice nám zprostředkovaly od firmy Eko-kom, která se zabývá tříděním a recyklací odpadů, peněžní dar ve výši 10.000,- Kč. Za tyto peníze škola nakoupila trička s logem darující firmy a názvem naší školy a dále velké barevné kontejnery na třídění odpadu, které stojí na chodbě v 1. patře školy. Za tento dar škola srdečně děkuje a v podobné činnosti bude dále pokračovat.

Jan Panocha

 

O Balynce, zvědavém štěněti

Žáci 1. – 5. ročníku a speciální třída navštívili ve čtvrtek 21. listopadu hudební divadelní pohádku s tématikou třídění odpadů O Balynce, zvědavém štěněti. Balynka je štěně, které zabloudí do Květinové ulice, kdebydlí parta  kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour Robert.Protože se zahradě se stále objevuje nepořádek, kocourovi se kouzla přestala dařit. Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší… Do programu byly i vtaženy i děti, které se pokoušely správně roztřídit odpad a tím pomoci květinové zahradě.

 

Novobydžovsko ve středověku

Pro zpestření hodin dějepisu a získání nových informací z historie Nového Bydžova se žáci druhého stupně vydali první listopadový pátek do Městského muzea. Pracovníci muzea jim v první expozici přiblížili období pravěku. Na konkrétních archeologických nálezech jim přiblížili jednotlivá období pravěku podle používaných nástrojů. Děvčata zaujaly především šperky a chlapce zbraně. Na vystavených fotografiích si žáci mohli prohlédnout obydlí, způsob oblékání i pohřbívání našich předků. V druhé expozici byli seznámeni s historií vzniku samotného města, ať již podle pověsti nebo z hmotných předmětů. Žáci dostali odpovědi na otázky, kdo Bydžov vybudoval, jak se v něm žilo, jaké stavby zde byly vybudovány, ale i zničeny. Na papírové maketě získali představu, jak Bydžov vypadal se svými hradbami, vodním příkopem a  klášterem a panským dvorem.

V říjnu si mohli zájemci prohlédnout  na vlastní oči jednu z nejcennějších památek města a vzácnou památku celostátního významu – novobydžovskou Knihu svědomí (Liber consciencie), což jsme bohužel nestihli a tak nám ji pan ředitel Mgr. Kohout přiblížil alespoň na vystavených  fotografiích

 

Naši kamarádi strašidla aneb už se vás nebojíme

P1450024Na toto téma uspořádala Základní škola F. Palackého ve spolupráci s Městskou knihovnou v Novém Bydžově a NZDM DoPatra několik akcí ve dnech 24. až 26. října. Tedy i v době, kdy mají děti podzimní prázdniny.

Strašidelně vyzdobená škola se stala na několik dní místem, kde se děti mohly přesvědčit, že strašidla nikomu neublíží a není potřeba se jich bát.

Přišly se podívat děti z mateřských  i základních škol a rovněž děti z  místního Domova dětí a mládeže. Přivítali je hejkalové, vodníci, víly, bludičky a nechyběly ani čarodějnice.

V prostorách školy si návštěvníci mohli prohlédnout výtvarné výrobky s danou tématikou a nechat se jimi  inspirovat. Žáci vytvořili různá  strašidla, která znají z českých pohádek, a nutno říci, že se jim velice podařila.

Většina odvážlivců z řad návštěvníků si také prohlédla „temné“ sklepní prostory školy. Ty byly strašidelně nazdobené různými světýlky, strašidly, čerty a čarodějnicemi. Nechyběl ani kostlivec! Ve sklepě se to také hemžilo opravdovými strašidly, která ztvárnily děti docházející do NZDM DoPatra. Návštěvníci se na stezce potkali s hejkalem, bílou paní, oživlou mumií, strašidelným klaunem nebo zombií. Vše bylo doplněno videoprojekcí strašidelných bytostí a zvuky.

V den prázdnin děti z dramatického kroužku Děti z města z NZDM DoPatra zahrály a společně pobavily návštěvníky pohádkou ,,Draka bolí zub.“ Česká strašidla zde pomohla vytrhnout bolavý zub drakovi. Po velkém potlesku si děti mohly zasoutěžit na připravených stanovištích, která hlídala opravdová nefalšovaná strašidla. Za splněné úkoly, mezi které patřilo porazit strašidelné kuželky, poskládat čarodějnici, hod na ducha či strašidelná kličkovaná na chůdách si všichni odnesli sladké odměny.

 

Preventivní projekty na škole

V rámci primární prevence se v říjnu na naší škole konalo několik přednášek a  aktivit zaměřených na správnou činnost žákovských kolektivů.

První přednáška byla organizována ve spolupráci s kurátorem města Nový Bydžov Mgr. Kubincem a Mgr.Rémišem, který je probačním a mediačním úředníkem Královehradeckého kraje. Oba jmenovaní našim žákům přiblížili tématiku trestní odpovědnosti. Žáci při práci ve skupině pracovali na konkrétních případech, které pak měli přiblížit svým spolužákům. Žáky tato činnost velmi zaujala a pro velký úspěch si ji určitě brzy opět zopakujeme.

18.října jsme poprvé na naší škole přivítali lektorky z organizace Semiramis, které budou pracovat s kolektivem 6. a 7. ročníku. S touto organizací můžeme pracovat na základě grantu z Královehradeckého kraje. Žáci byli první dvojhodinovkou nadšeni a byli pro svou aktivitu a otevřenost chváleni i ze strany lektorek.

V druhé polovině října k nám zavítala Mgr. Musilová, která u nás navázala na předchozí činnost s projektem Kočičí zahrada a to v 1. a 3. ročníku. Svou činnost na naší žádost zaměřila i na chod nově vzniklého třídního kolektivu v 8. a  9. ročníku.

 

Halloweenské soutěžení

Pro zpestření výuky  před podzimními prázdninami si žáci 6. a 7. ročníku, pod vedením  Mgr. Čihákové, připravili spoustu zajímavých soutěží, které přiblížily Halloween žákům prvního stupně. Přestože jim počasí nepřálo, vše proběhlo ke spokojenosti soutěžících i organizátorů. V jednotlivých třídách si žáci zasoutěžili v zajímavých soutěžích. V jedné třídě útočila strašidla na středověký hrad a lovila se jablka. Ve druhé třídě se obvazovala mumie a shazovaly se dýňové figurky. V poslední třídě se pak chytali pavouci a  na chodbě se míčky útočilo na zlou čarodějnici. Ve školním klubu se prolézala ohromná  pavučina a hledal se hmyz podle hmatu.  Na závěr si všichni odvážlivci odnesli sladkou odměnu.

Mgr.Monika Brzková

 

 

Výtvarná soutěž – Pojďte s námi hned, poznávat náš svět

Na konci školního roku se žáci 1.,2. a 6. ročníku zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádalo Občanské sdružení Salinger HK. Vyhodnocení prací proběhlo na akci Den s úsměvem v hradci Králové. Naši žáci byli úspěšní a obsadili medailová místa. V kategorii I:  Terezka Kristofová  1. místo a Martin Tulej  2. místo. Oba se své práci  zaměřili na zkoumání mořského dna. V kategorii II:  Milan Bajza 1. místo. Ten se jako badatel  vypravil prozkoumat život na louce. Výtvarné práce je možné si prohlédnout v Atriu v Hradci Králové. Gratulujeme!

 

  KopidlenskOLYMPUS-DIGITAL-CAMERAé poupě 

V pátek 7. října se Sára Csuporiová(7. ročník), Alex Telvák (9. ročník) a Radek Tulej (9.ročník) zúčastnili 19. ročníku soutěže družstev a jednotlivců ,, Kopidlenské poupě,“ kterou pořádá Zahradnická škola v Kopidlně. Soutěžili ve třech disciplínách – přírodovědný test, poznávání rostlin a v aranžování snopu na ležato.  V celkovém hodnocení družstev obsadili 2. místo. V jednotlivcích S. Csuporiová vybojovala 2. místo a oba chlapci se podělili o 4. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

 

Výtvarná soutěž – Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině

Žácí naší školy  se v měsíci červnu 2016 zapojili do  výtvarné soutěže na téma ,,Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině“ pořádanou Oblastní charitou Hradec Králové. Na 2. místě se v kategorii mladších žáků umístila Elena Mitáčová a na 3. místě Zuzana Miková. V kategorii starších žáků obsadil 3. místo Milan Bajza.

 

                    Turnaj v malé kopané    

IMG_20160930_111744V pátek 30. září proběhl na hřišti s umělým povrchem v areálu SŠTŘ v Novém Bydžově další ročník fotbalového turnaje žáků základních škol praktických. Zúčastnily se ho 4 týmy. Domácí a pořádající Nový Bydžov, dále Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou a Trutnov. Hrálo se systémem každý s každým, zápas trval 2 x 12 minut. Za skvělého počasí se hrál místy i pohledný fotbal. Turnaj nakonec vyhrálo domácí družstvo se ziskem 6 bodů. Nejprve sice prohrálo s Chlumcem 1 : 2, pak ale porazilo Hradec 4 : 2 a Trutnov dokonce 6 : 1. Na druhém místě skončil Hradec Králové(6 b.), když v jeho neprospěch hovořilo vzájemné utkání s N.B., na třetím místě byl Chlumec nad Cidlinou(4b.) a poslední byl Trutnov s jedním bodem.
Naši školu reprezentovali tito žáci : Milan Oláh, Ludvík Döme, Petr Kodeš, Steve Kristof, Jan Mitáč, Imrich Mitáč a Alex Telvák.

 

 

Den řemesel v  Hradci Králové

Ve středu 14.9. 2016 navštívili žáci 7. – 9. ročníku naší školy spolu s výchovným poradcem prezentaci středních škol a odborných učilišť Královéhradeckého kraje. Tato akce se konala za krásného počasí na Pivovarském náměstí v Hradci Králové přímo před budovou krajského úřadu.

Pro naše žáky bylo podstatné, že zde byly prezentovány jednotlivé řemeslné obory, které jednotlivá učiliště provozují. A nejen to. Všichni si mohli vyzkoušet konkrétní činnosti, které každé řemeslo obnáší. Například si mohli namíchat a vypít nealkoholické nápoje, protože to je jedna z činností oboru kuchař – číšník. Po obdržení rukavic a silné zástěry mohli na kovadlině  kout rozžhavené železo – jedna z činností řemeslného oboru kovář. Mohli řezat, hoblovat a jinak opracovávat dřevo, protože to je hlavní činností vyučeného truhláře. Mohli si z marcipánu vytvarovat ozdobu na dort, protože to dělá pekař či kuchař. Navíc mnoho pekařských výrobků ochutnali. Mohli si vytvořit vazbu ze suchých nebo živých květů a jiných přírodních doplňků tak, jak to dělá zahradník – aranžér. Mohli si do vyčiněné kůže raznicí vyrazit obrázek tak, jak to provádí vyučený brašnář, krom toho viděli, jaké krásné ruční výrobky umí šikovný brašnář vyrobit. Viděli ustrojení, v jakém pracuje vyučený řezník a mohli ochutnat uzenářské výrobky.

Za zmínku jistě stojí i činnosti, které si sice nebylo možné vyzkoušet, ale za zhlédnutí jistě stály. Třeba kompletní překování koně včetně úpravy kopyt, práci s vycvičeným psem (toho potřebuje například vyučený farmář k ostraze stád dobytka) nebo řezbářské práce.

Akce se velmi vydařila a rádi se jí zúčastníme i v budoucnu. Měla velký přínos v tom, že se děti o řemeslech dovídaly nikoli z vyprávění nebo z brožurek, ale na vlastní oči, navíc si většinu činností mohly vyzkoušet. Příjemné dopoledne podtrhlo hezké a ukázněné chování všech žáků a příjemná procházka krajskou metropolí.

 

Dopoledne s městskou policií

9. září proběhla na naší škole beseda s městskou policií na téma ,,Bezpečnost žáků v dopravním provozu a osobní bezpečnost“. Strážníci ýákům vysvětlovali, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, jak správně přecházet vozovku, jaké bezpečnostní prvky bychom měli používat v dopravním provozu jako chodci i cyklisté. S dětmi pohovořili o tom, co mají dělat, pokud jim někdo nabízí drogy.Součástí přednášky byla i ukázka práce psovoda.

 

 

Zahájení nového školního na ZŠ F. Palackého

Ve čtvrtek 1.září tohoto měsíce odstartoval nový školní rok v Základní škole F.Palackého v Novém Bydžově. Patří do sítě speciálních škol a vzdělává žáky, kteří na běžné základní škole dlouhodobě nezažívali úspěch. Vřazení do této školy předchází přání rodičů vyjádřené žádostí a doporučení psychologa. Na tom se nic nemění již celá dlouhá léta. Ve škole pracuje tým aprobovaných speciálních pedagogů, který se snaží, aby se zde děti cítily dobře, v rámci svých možností se co nejvíce naučily a po ukončení povinné školní docházky byly připraveny na vstup na některé z odborných učilišť, kde se vyučí některému z řemesel.

Škola má nyní 66 žáků. 11 z nich je v přípravné třídě, 7 v základní škole speciální (ta vzdělává děti s hlubším mentálním postižením) a 48 v základní škole praktické.

Zahájení nového školního roku proběhlo jako obvykle v prostorách školního dvora a doprovázelo jej opravdu krásné počasí. Všechny žáky i některé rodiče přivítala paní ředitelka Mgr. Lenka Lusková a slavnostní chvíli doprovodilo vystoupení dětí nízkoprahového centra Do patra, které vedl pan Štefan Bužo.

 

Jan Panocha, zástupce ředitelky školy