Akce školy 2017/2018

 
 
Turnaj ve fotbale a vybíjené v Chlumci nad Cidlinou
 
V úterý 26.6. se chlapci zúčastnili fotbalového turnaje v Chlumci nad Cidlinou a děvčata ve vybíjené. V obou disciplínách soutěžily celkem tři týmy. Děvčata se umístila na krásném 2. místě a chlapci na místě 3. Domů jsme si odvezli dort a diplomy. Děkujeme pořadatelům za vřelé přijetí a soutěžní atmosféru.

 

Prevence proti drogám, kouření a alkoholu

V posledním školním týdnu proběhla beseda na téma ,,Prevence proti drogám, kouření a alkoholu.“ Žáci 6. a 7. ročníku se s chutí zapojovali do aktivit připravených lektorem p. Pospíšilem. Beseda byla poutavá a přinesla žákům mnoho nových poznatků.

 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Žákyně naší školy, Nikola Ondráčková se v kategorii K1 dostala se svou výtvarnou prací o práci hasičů až do republikového kola poté, co zvítězila v okresním i krajském kole. V celorepublikovém kole obsadila krásné 3. místo. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. června  v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

 

Pěší výlet

Ve středu 20. června se žáci prvního stupně vydali na pěší výlet do Skřivan. Odměnou jim byla zmrzlina v nově otevřené cukrárně. Pro zpestření  se na zpáteční cestě  zastavili na hřišti ve Sloupně, kde si mohli podle své chuti zahrát míčové hry či zdolávat přírodní překážky .

 

bty

Rytmy sběrného dvora

V pátek 15. června k nám na naši školu zavítal a svůj program „Rytmy sběrného dvora“ představil pan D. Andrs. Žáci si mohli zahrát paličkami vytvořené z tenisových míčků na originální bubny – plastové sudy, hrnce i chrastítka a tím uvolnit přebytečnou energii. Někteří žáci si vyzkoušeli, jak jsou zdatný v rytmu a také poznali techniku hry na tělo. Program byl velice zábavný a pro některé žáky role bubeníka i fyzicky náročná a vyčerpávající. 

 

 

 

IMG_1696 (1)Dětský den 

31.5. a 1.6. uspořádala naše škola nejen pro své žáky, ale také pro všechny děti z MŠ Palackého a MŠ Sluníčko dětský den. Na jednotlivých stanovištích si mohly děti pod dohledem starších žáků vyzkoušet svoji šikovnost, zručnost a obratnost. Jezdily na koloběžkách, šroubovaly matičky, skládaly puzzle atd. Za odměnu si vyrobily záložku do knihy, kterou si po té odnesly domů. Akce se i přes velké horko zdařila a přinesla spoustu radosti a zábavy všem zúčastněným.

 

 

Semiramis
Dne 28.5. jsme naposledy v tomto školním roce přivítali na naší škole lektory z organizace Semiramis. První dvouhodinový blok byl věnován žákům 6. a 7. ročníku na téma ,,Kamarádské vztahy – vzájemná spolupráce“, kde se žáci aktivně podíleli na činnostech, které si pro ně lektoři připravili. Museli se spolehnout jeden na druhého, komunikovat a pracovat na společném výrobku. Všichni velmi dobře spolupracovali a byli otevření. Program se žákům velice líbil a těší se, že se opět příští školní rok setkají.
Druhý dvouhodinový blok byl určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Téma si vybrali sami při minulém povídání a byla jím sexualita. Ožehavé téma mírně poznamenalo atmosféru ve třídě, neboť ne každý je schopen na dané téma otevřeně hovořit. Postupně se však pod citlivým vedením lektorů třída uvolnila a spolupracovala na dobré úrovni. Došlo i na anonymní dotazy, které lektoři bez ostychu a profesionálně zodpověděli.

 

Atletické závody – krajské kolo
Ve čtvrtek 24.5. 2018 se naši žáci Renata Horváthová a Jan Mitáč zúčastnili krajského kola závodů v atletickém čtyřboji. Oba byli do závodů přizváni na základě výsledků okresního kola. Skvěle si vedl Jan Mitáč, který celý závod vyhrál a kvalifikoval se do republikového mistrovství. Renata Horváthová si vedla rovněž dobře a obsadila 6. místo z 13 účastnic. Oba žáci zaslouží pochvalu za výbornou reprezentaci naší školy.
 

 

IMG_1524Dopravní výchova

Dne 21. května se žáci 1.st. a speciální školy sešli na dopravním hřišti v Novém Bydžově. Děti se nejdříve za asistence strážníka městské policie a pracovnic DDM Nový Bydžov seznámili s významem dopravních značek a zkusili si vyplnit vědomostní test o pravidlech silničního provozu.  Nakonec si vybarvili obrázky s tématikou dopravní výchovy. Žáci měli k jízdě na hřišti k dispozici kola a koloběžky a v praxi si tak vyzkoušeli dodržování silničních pravidel a bezpečnosti na silnici. Počasí nám přálo a dopoledne na dopravním hřišti se všem žákům velmi líbilo.

 

Týden v pohybu
21. – 25. května jsme na naší škole uspořádali projekt – Týden v pohybu. Jak už název napovídá, projektový týden byl zaměřený na pohybové a sportovní aktivity. Jednotlivé třídy si vytvořili svůj týdenní program, který zahrnuli do výuky. Žáci měli v průběhu celého týdne také k dispozici třídu na školní zahradě a výuka venku pro ně byla příjemným zpestřením. V pondělí 21. května žáci 1.st a speciální školy strávili na dopravním hřišti, kde se seznamovali s pravidly silničního provozu a bezpečnosti na silnici. V pátek 25. května jsme uspořádali sportovní hry mládeže. Soutěžili jsme ve 4 disciplínách – hod míčkem, skok do dálky, běh na 60m a vytrvalostní běh. Atletické závody se vydařily, počasí nám přálo, děti ze všech sil závodily a snažily se o co nejlepší umístění. Jako odměna na ně čekaly medaile a drobné dárečky.

 

hasiči

Hasík ve škole

 

 

Dne 14. května přijela do naší školy paní B. Wildtová, která s dětmi prvního stupně a speciálních tříd besedovala na téma hasiči. Na pomoc si přivezla dráčka Hasíka a dráčka Záchranáře. Děti jim sdělovaly svoje znalosti o práci hasičů, zopakovaly si důležitá telefonní čísla a naučily se, jak správně přivolat pomoc. Také si prohlédly a obtěžkaly výstroj, kterou používají hasiči k zásahu. Žáci, kteří toho o práci hasičů věděli nejvíce, dostali v závěru drobné odměny, ostatní pak omalovánky a vystřihovánky s hasičskou tématikou. Po skončení přednášky jsme se všichni přesunuli na školní dvůr, kde si děti prakticky vyzkoušely, jak se zapojují hadice, proudnice či koš na savice. Všem se dopoledne moc líbilo.

 

 

Dárek pro maminku

Den matek je svátkem našich maminek a právě pro ně si naši žáci v rámci dílničky přichystali drobné dárky. Děti se velmi snažily, aby udělaly maminkám svými výrobky radost. Maminky jistě potěšilo přáníčko, květina i srdíčko.

 

 

 

Okresní kolo v atletickém čtyřboji

Ve čtvrtek 10.5. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola v atletickém čtyřboji na stadionu v Chlumci nad Cidlinou. Naši školu reprezentovali : T. Kristofová, R. Horváthová a E. Telváková mezi dívkami a J. Mitáč, M.Bárta a M. Bajza mezi chlapci. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 60 metrů, hodu míčkem a běhu na 800 metrů pro dívky a 1500 metrů pro chlapce. Každá disciplína a výkon v ní má svoji bodovou hodnotu a výsledné pořadí je dáno součtem bodů. Na těchto závodech soutěžili ještě žáci ze školy v Chlumci nad Cidlinou a Hradce Králové. Mezi chlapci si nejlépe vedl J. Mitáč, který obsadil celkové 4. místo  z devíti účastníků, hůře se vedlo M. Bajzovi, který skončil osmý a M. Bártovi, který obsadil deváté místo. Mezi dívkami jsme zaznamenali úspěch, protože E. Telváková vybojovala 2. místo!!! Nezklamala ani R. Horváthová 5. místem z osmi účastnic. T. Kristofová skončila na posledním osmém místě, ale ze všech závodnic byla jasně nejmladší a nejmenší. Všichni účastníci zaslouží pochvalu za hezké chování při soutěži a dobrou reprezentaci naší školy. Erika Telváková postupuje na krajské kolo této soutěže, které se koná v Hradci Králové 24.května 2018.

 

Den Země
Je už tradicí, že naše škola si tento svátek aktivně připomíná. Nejinak tomu bylo i letos. V roce 2018 patří ekologický svátek Den Země boji proti plastovým odpadům. Ministr životního prostředí v demisi, Richard Brabec, ve své výzvě poukázal na současný stav, kdy jsme postupně zavalováni odpadky, které v lepším případě končí na skládkách, pokud se neválí po ulicích nebo se nevrší v přírodě.
V úterý 24. dubna se o neudržitelném stavu s odpadky mohli přesvědčit i žáci naší školy. Na svěřených úsecích sbírali odhozené předměty, ukládali je do pytlů, aby se později přemístily tam, kam skutečně odpady patří. Speciální třídy zvládly uklidit okolí školy v Palackého ulici s přilehlým parkem, žáci prvního stupně sbírali odpad podél řeky Cidliny směrem k obci Sloupno. Druhý stupeň si vzal na starost oblast v okolí hřbitova a obou nádraží, zároveň žáci 6. a 7. r. ještě vyklízeli znečištěné příkopy okolo silnice směrem k obci Skochovice. Nejstarší ročníky pracovaly v areálu nemocnice, kde pomáhaly s úklidem zahrady. Všichni žáci si zasloužili ocenění za užitečnou činnost, protože pracovali s chutí a pomohli tak zlepšit životní prostředí města, kde žijí a chodí do školy. Určitě si budou také pamatovat, že udržovat pořádek se musí po celý rok.

 

Přespolní běh
V pátek 27.4. 2018 proběhl v krásném prostředí chlumeckého zámku Krajský přebor v přespolním běhu. Naši školu reprezentovala R. Horváthová mezi dívkami (trať 2 km) a S. Kristof a M. Bárta mezi chlapci (trať 3 km). Úspěšnější z této trojice byla R. Horváthová, která skončila na pěkném 5. místě z 11 účastnic. Mezi hochy byl úspěšnější Mirek Bárta, který obsadil 7. příčku z 13 závodníků.

 

Dílenská soutěž
Ve středu 25.4. 2018 se naši žáci S. Kristof a L. Döme zúčastnili řemeslné soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Tuto soutěž každý rok pořádá Speciální škola v Hradci Králové. Přestože jsme v tomto klání v minulých letech zaznamenali i velké úspěchy, tentokrát oba hoši na medailová umístění nedosáhli. I přesto si odnesli hodnotnou cenu v podobě sady dílenského nářadí.

 

Návštěva sběrného dvora
V rámci „Dne Země“ jsme s žáky 2. stupně uskutečnili 24. dubna exkurzi do  Sběrného dvora Nový Bydžov. Dozvěděli jsme se, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a proč se odkládají na sběrném dvoře – např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony. Žáci mohli využít svých znalostí při třídění odpadu a recyklaci elektrospotřebičů a získat cenu za splněné úkoly. Tímto děkujeme paní Bc. Lence Hlaváčkové, DiS. za přednášku. 

Beseda –  Partnerské vztahy

V pondělí 9.4.2018 se konal další blok přednášek lektorů z organizace Semiramis. Nejstarší žáci besedovali na téma partnerské vztahy,  sdělovali si svoje představy o soužití s osobou opačného pohlaví (zejména v počátcích vztahu. Lektoři  je citlivě komentovali a doplňovali o další zajímavé informace, případně usměrňovali nereálná očekávání. Žákům se beseda líbila. Pro další setkání si v tajném hlasování vybrali téma sexualita.

Blok pro žáky 6. a 7. ročníku byl zaměřen na vztahy v kolektivu – prevenci šikany. Lektoři vedli blok s vlídným přístupem a množstvím zajímavých činností se jim podařilo  upoutat pozornost žáků. Ti pracovali ve skupinách a plnili úkoly, při kterých je pro úspěšné vyřešení nutné spolupracovat. Program byl velkým přínosem jak pro žáky, tak pro učitele. 

 

Z Novobydžovského zpravodaje 

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradice Velikonoc

Poslední den před velikonočními prázdninami naši školu navštívila paní Stránská, aby žáky prvního stupně a speciálních tříd seznámila s tradicemi Velikonoc. Velmi pěkně dětem přiblížila tento křesťanský svátek a promluvila  o zvycích, s ním spojených.

 

dílna velik Velikonoční dílna


Probouzející se příroda a předvelikonoční čas nás každoročně inspiruje k uskutečnění výtvarné velikonoční dílny. Připravili jsme několik výrobků s jarní tématikou a ve středu 22. března jsme se po vyučování pustili s dětmi do práce. Žáci si vytvořili veselý velikonoční košíček se slepičkou, který si mohou zavěsit na dveře nebo okno. Do květináče si mohou zapíchnout vyrobeného čápa
a na stůl postavit veselého zajíčka z vyfouknutého vajíčka. Všichni účastníci výtvarného tvoření odcházeli spokojeni ze své práce a s výrobky, které určitě potěšili i jejich blízké.

 Fotografie zde

zoubkyVeselé zoubky

Jak pečovat o své zuby? Kolik máme zubů? Proč chodit na preventivní prohlídky?  Na tyto a jiné otázky odpovídali zvídaví žáci speciální třídy, 1., 2. a 4. ročníku. Společně si s  paní učitelkou popsali stavbu zubu, vyplnili si zajímavou křížovku a spojili spojovačku. Ve skupinách  se zamýšleli nad tím, které potraviny zoubkům škodí  a Zoubkové víle pomohli nalézt zdravé potraviny. Na obrázku zubního lékaře našli 8 rozdílů a vybrali si správný kartáček na čištění zubů. Největší radost žákům udělal balíček, ve kterém našli zubní pastu, kartáček, žvýkačky a přesýpací hodiny.  Velké díky opět patří organizátorům celé akce    DM drogerie.

Fotografie zde.

 

IMG_1422

Maškarní karneval

Masopust je symbolem veselosti, zábavy a hlavně obdobím pořádání maškarních karnevalů. Maškarní karneval se vždy těší velké oblibě i u dětí na naší škole. Letos se uskutečnil ve středu 14. března. Děti si ve školní družině a klubu vyrobily masky a všichni se sešli v barevně vyzdobené relaxační místnosti. Karneval byl zahájen rádci z pohádky ,, Šíleně smutná princezna“ a jejich písničkou ,,Kujme pikle“. Celý maškarní rej byl plný soutěží a tance. Děti si odnesly nejenom spoustu zážitků, ale i sladkých odměn.

Fotografie zde

 

Kurz plavání

Není to tak dlouho, co žáci prvního stupně začali jezdit na plavecký kurz do bazénu v Hořicích.  Jejich pocity byly smíšené. Většina z nich nevěděla, co je čeká a obávali se, jestli vše zvládnou. Po prvním nejistém sestupování do bazénu si brzy na vodu zvykly a při příští hodině z ní neměli takový strach. V pátek 9. března už odjížděli na svou poslední desátou lekci. Každý na  této hodině předvedl, co všechno se při kurzu naučil. Své schopnosti využili při závodech. Na závěr všichni  dostali mokré vysvědčení, kde se mohli dozvědět, co všechno se v kurzu naučili. 

Věříme, že se dětem plavání líbilo a plavecké dovednosti, které během plavecké výuky získaly, využijí v dalším životě.. Naše poděkování patří instruktorům plavání, kteří se dětem  trpělivě věnovali, učili je nejen plaveckým dovednostem, ale dodávali jim i odvahu a podporovali je při výuce.

 

Semiramis

     Již potřetí jsme v tomto školním roce přivítali na naší škole lektory z organizace Semiramis. První dvouhodinový blok byl věnován žákům 6. a 7. ročníku na téma ,,Vztahy v kolektivu – prevence šikany“, v druhém bloku pracovali lektoři s žáky 8. a 9. ročníku na téma ,,Socializační vztahy ve třídě“. Všichni žáci velmi dobře spolupracovali, byli otevření a neměli problémy vyjádřit své myšlenky a názory.

 

Život s hazardem                                                                               

     Ve čtvrtek 15.2 2018 byl v naší škole pro žáky 2. stupně realizován preventivní program „Život s hazardem“.  Vedla ho lektorka paní Martina Bittnerová. Žáci se dozvěděli, které činnosti jsou považovány za hazardní, jak závislost vzniká a jaké mívá důsledky nejen pro hazardní hráče, ale i pro jeho nejbližší okolí. Dále se seznámili s možnostmi případné léčby, jak léčba probíhá a kde se realizuje. Žáci pozorně naslouchali, což bylo důsledkem toho, že je tato problematika zajímá.

 

DSC_0912Zimní olympijské hry – projekt

     V týdnu před jarními prázdninami připravila naše škola týdenní projekt s názvem Zimní olympijské hry. Inspirovali jsme se právě probíhající olympiádou v jihokorejském Pchjongčchangu. Toto téma se vyučující snažili propojit do všech vyučovacích předmětů např. přípravou pracovních listů, hledáním historie, poznáváním druhů sportů, českých sportovců i symbolů. Vyrobili jsme olympijské kruhy, vlajky států, boby, nakreslili výkresy s piktogramy sportů, šili maskoty a připomněli si českou státní hymnu.

Na začátku týdne byli žáci rozděleni do šesti družstev, jednotlivých států, které reprezentovali pří středeční zimní olympiádě školy. V biatlonu, hokeji, skocích, bobech a curlingu mezi soupeřily sebou týmy Německa, Kanady, Japonska, Ruska, ČR a USA. Boje o medaile se zúčastnili i žáci speciálních tříd, kteří symbolicky zapálili olympijský oheň. Soutěžení žáky velice bavilo a do poslední chvíle se nevědělo, kdo zvítězí. Po sečtení bodů se na 1. místě umístila ČR, dále na 2. místě USA a na 3. místě Německo.

Následující den před vyhlašováním výsledků žáci jednotlivých tříd představili předem připravené prezentace, kde shrnuli veškeré informace o olympijských hrách. Žáci 8. a 9. ročníku si připravili historii her, žáci 6. a 7. ročníku povídání o jejich symbolech. Žáci 1. stupně představili nejlepší české sportovce a jednotlivé disciplíny zimních olympijských her.

Při samotném vyhlašování výsledků byly všem žákům rozdány drobné odměny, umístěným diplomy, sladkosti a medaile, ze kterých měli obrovskou radost.  Na počest výhercům jsme se rozloučili státní hymnou a velkým potleskem.

Tímto děkujeme hlavnímu komentátorovi a organizátorovi her paní učitelce M. Čapkové za skvělý moderátorský výkon.

Fotografie z projektu zde

 

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka je celostátní veřejná sbírka Charity České republiky a koordinátorem v Novém Bydžově je oblastní Charita Hradec Králové. Žáci naší školy pravidelně vyráží do ulic s písní Tři králové. Letos opět nezůstali pozadu a za přítomnosti studentek Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Novém Bydžově vyšli pomoci potřebným.  Dvě Třikrálové skupinky se vydaly na svou pouť městem 5.ledna. Prokazovaly se průkazkou a pro radost všem zazpívaly a obdarovaly dárce drobnou odměnou. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude rozdělen mezi Středisko rané péče Sluníčko, Domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství v Hradci Králové. Všem zúčastněným a dárcům patří velké díky.

 

DSC_0793

Kurz plavání

V pátek 5. ledna se žáci 1.,2. a 4. ročníku vydali na svou první lekci plavání do bazénu v Hořicích. Zpočátku byli všichni v rozpacích, protože nevěděli, co je čeká, ale po prvních minutách v bazénu obavy z jejich tváří zmizely a děti si ve vodě pořádně užívaly. V průběhu hodiny si zahráli na vodníky, když se potápěly pod vodu nebo do ní bublaly, soutěžily v chytání míčků …. Na závěr lekce dostaly za odměnu chvíli volna a mohly si zaplavat s pěnovými pomůckami. Hodina se jim velice líbila a už se těší na další.

 

DSC_0421Vánoční besídka

Na závěr roku jsme se s dětmi rozloučili vánoční besídkou v naší tělocvičně. Každá třída si nacvičila krátký program, který předvedla před žáky ostatních tříd i učiteli. Viděli jsme pohádku O dvanácti měsíčkách,  chytrém Budulínkovi, zaposlouchali se  do zimních básniček,zazpívali si písničku od Jarka Nohavici Grónská zem  a Půlnoční od Václava Neckáře. Nechyběly ani  tradiční české koledy. Závěrečná pohybová písnička A  Ram Sam Sam  rozproudila krev v žilách všem přítomným . Děkuji všem učitelkám i žákům za spolupráci a těšíme se na další společný projekt.

 

Advent ve speciální třídě

„Čekání na Ježíška“ je krásným, ale také dlouhým obdobím. Proto jsme se snažili dětem ve speciální třídě tento čas vyplnit různými zajímavými aktivitami. Jednou z akcí, které jsme pro ně připravili, byla adventní dílna. A tak se jedno odpoledne ve třídě sešli nejen žáci, paní učitelky, ale také jejich maminky a tatínkové. Všichni společně zdobili skleněné svícínky, vyráběli vánoční zápichy či malé sněhuláčky. Děti se do práce pustily s chutí a radostí. S pomocí rodičů za zvuku vánočních koled se zrodily krásné výrobky, které si jejich autoři pyšně odnášeli domů.
 Vytržení z každodenního shonu, čas strávený spolu s dětmi a také trocha vánočního naladění, to vše bylo velmi příjemné. Doufáme, že i rodičům se u nás líbilo a budeme se na ně těšit při jiné podobné akci.

 

Vánoční putování

Ve středu 20. prosince děti prvního stupně a speciálních navštívila v rámci Etických dílen  p. Stránská  s programem „ Vánoční putování ˮ. Děti prožívaly vánoční příběh od narození Ježíše až do Tří králů. Zahráli si  Marii a Josefa při doprovodu písničky.  Pásmo se líbilo a hezky nás naladilo na nadcházející vánoční svátky.

 

DSC_0416Vánoční  vystoupení  v Pohodě

V mrazivé úterní dopoledne se naši žáci vydali do Domova důchodců Pohoda v Humburkách. Pro seniory si připravili pásmo pohádek, vánočních koled a básniček. Žáci 2. a 4. ročníku pod vedením p. učitelky  Čapkové vystoupili s pohádkou O chytrém Budulínkovi.  Hudební pohádku O dvanácti měsíčkách zazpívali s paní učitelkou  Šípovou žáci 8. a 9.ročníku. V závěru děti předaly  vánoční přáníčka a dárečky, které seniory velmi potěšily. Ani oni neodešli s prázdnou a od personálu domova důchodců dostali sladkou odměnu a ozdoby na stromeček.

 

 DSC_0338Vánoční tvoření

V tomto předvánočním čase , kdy se každý z nás snaží svátečně vyzdobit svá obydlí, jsme si na 11. prosince pro naše žáky připravili tvořivou dílnu. V té letošní si mohli vyrobit rybu z nanukových dřívek, vánoční přání , papírovou  hvězdu a zápich vánoční stromeček.

 

Exkurze v SOŠ a SOU Městec Králové

V krásném předvánočním čase jsme přijali nabídku SOŠ a SOU v Městci Králové a vydali jsme se s žáky devátého a osmého ročníku  na exkurzi. Ve škole si naši žáci prohlédli nejenom vánoční výstavu, ale i  jednotlivé učebny, střediska praxe a internát školy. Žákům byly představeny jednotlivé obory a podmínky studia a praxe. Ve školní kavárně si pak pochutnali na výborném pohoštění na jehož výrobě se podílela i naše bývalá žákyně Sára Gorolová. Tato exkurze byla opět velkým přínosem v rozhodování našich deváťáků ve výběru budoucíchostudijního oboru.

 

Vánoční aranžování

Každoročně na naší školu zavítají i zástupci Střední zahradnické školy v Kopidlně. Společně s paní Ing. Romanou Zápotockou nás navštívila naše bývalá žákyně Kristýna Vychytilová  a její  spolužačka . Připravily si  pro nás vazbu vánočního svícnu. Žákyním osmého a devátého ročníku předvedly, jak  postupovata co je trendem letošních vánoc. Ing. Romana Zápotocká odprezentovala  jednotlivé vzdělávací obory a podmínky studia na Střední zahradnické škole v Kopidlně. Vyzdvihla i opakované vítězství našich žáků  v Kopidlenském poupěti a jejich úspěšnost při studiu.

 

Den otevřených dveří  na Střední škole technické a řemeslné v  Novém Bydžově

V pátek 15. prosince se žákyně osmého a devátého ročníku zúčastnily Dne otevřených dveří  na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově.  Naše žákyně zajímaly především potravinářské obory. V budově střední školy si žákyně prohlédly jednotlivé učebny a byly seznámeny s podmínkami studia v jednotlivých učebních oborech. I tato exkurze byla jistě vítaným přínosem v jejich výběru budoucího studijního oboru.

 

Canisterapie

V pátek 15. prosince měli žáci speciální třídy opět možnost strávit příjemné chvíle s pejsky. Všichni se na tyto chvíle moc těší, s radostí a zájmem se o ně starají.

 

kubinecPrevence návykových látek a bezpečné chování

bylo téma přednášky, kterou si pro nás připravili Mgr. Kubinec a nprap. J. Pelánek 5. prosince. S dětmi pohovořili o bezpečném pohybu na ulicích, o šikaně a kyberšikaně. Neopomněli ani zmínit se o správném zacházení s pyrotechnikou v době vánočních svátků.

 

Dlouhodobá prevence na naší škole

Díky prostředkům schválených Radou Královéhradeckého kraje jsme realizovali program Dlouhodobé primární prevence. Tyto programy zajišťuje organizace Semiramis, která s naší školou dlouhodobě spolupracuje. Získané finanční prostředky pokryly též spolupráci s organizací MP Education nabízející programy zaměřené na zdravý způsob života. Obě preventivní aktivity byly vedeny odborně a žáci se do nich aktivně zapojili.

 

IMG_1102Zájmová činnost

Stejně jako  v letech minulých  i letos se mohli žáci přihlásit do těchto činností – Šikovné ručičky, Cvičení na rehabilitačních míčích, Kroužek her a zábavy, Sportovní hry a Sociokulturní kroužek ( vedený pracovníci DDM Nový Bydžov). Mimoškolní aktivity byly dále doplněny zájmovou činností financovanou ze šablon EU.

 

 

souPrezentace SOU a SOŠ Městec Králové

Dne 28. 11. 2017 naši školu navštívili zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Městce Králové, aby žákům devátého ročníku prezentovali obory, které mohou studovat na jejich škole. Žáci se seznámili s prací a dovedností budoucích floristek. Obdrželi reklamní prospekty, které jim jistě pomohou při výběru jejich budoucího povolání. Na závěr zástupce školy Bc.Šebek pozval žáky i jejich rodiče na den otevřených dveří, který se uskuteční v druhém prosincovém týdnu.

 

 Jak se Honza učil čarovat

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívili žáci prvního stupně pohádkový muzikál o Honzovi, který zjistí, že bez práce nejsou buchty a že kouzla nejsou žádné čáry.  Pohádka hyla doprovázena melodickými písničkami.

 

Muzikoteradavpie

Dne 20. 11 navštívil naší ZŠ pedagog a muzikoterapeut Michal Štursa. V hudebním programu s prvky muzikoterapie žákům ukázal několik hudebních nástrojů z různých koutů Země Děti si je mohly nejen vyzkoušet, ale při jejich poslechu i relaxovat.
Dále následovalo společné bubnování na djembe, drumbeny a šamanské bubny, což bylo velmi zábavné. Na závěr pan Michal uvařil kouzelnou vodu a každý si mohl přát jedno přání. Program byl netradiční a všichni si ho náramně užili.

 

Šípová Petra

 

 Primární prevence – zdravý životní styl

Dne 25. října k nám zavítala na besedu s dětmi zdravotní sestra p. Blažková. Žáci byli rozděleni do tří bloků podle ročníků. „Z housenky motýlem“ byl název besedy určený pro žáky prvního stupně. Od paní lektorky se dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se intimního života a hygieny.

Druhý blok přednášky se týkal žáků 6. a 7. ročníku s názvem „Adam a Eva aneb nejsme stejní“. Za pomoci obrázků na interaktivní tabuli si žáci povídali o rozdílech mezi chlapci a dívkami v období dospívání. P. Blažková ochotně odpovídala na otázky žáků týkající se sexuální výchovy a intimního života.

Žáci 8. a 9. ročníku měli možnost s ní hovořit o zákeřném viru HIV a nemoci AIDS. Název besedy zněl „Než začneme“. Žáci se dozvěděli, že většina nakažených zemře do 10.ti let a přitom prevence je velmi jednoduchá – kondom.

 

Naši kamarádi strašidla II.

V loňském roce jsme poprvé uspořádali akci, která vyvolala nadšenou odezvu u dětí. Ještě dlouho po jejím skončení o ní mluvily a tak jsme se rozhodli, že z ní v těchto temnějších dušičkových dnech uděláme tradici. Letošní druhý ročník měl také správný říz a naše těšení nebylo zklamané.
Ve dnech od 24. 10. – 27. 10. 2017 v Základní škole F. Palackého nastal nevídaný ruch. Byla zde instalovaná moc pěkná výstava výrobků a výtvarných prací našich žáků a uživatelů NZDM DoPatra, která určitě i sama o sobě stála za vidění.
Co ovšem umocnilo její dojem, byly kulisy, blízko nichž se odehrávala. V temných a ponurých sklepních prostorách školy svítila tajemná světýlka a v jejich odlesku se vynořovala nebývalá výzdoba – strašidla, čerti, hadi, pavouci, čarodějnice, dokonce i lehce anorektický kostlivec a pobyt ve sklepě si údajně velmi pochvaloval…
Jejich klidné působení doplňovala strašidla „z masa a kostí“, která ztvárnily děti docházející do NZDM DoPatra. Na stezce jste mohli potkat Krvavou Mary, vyšňořené zombíky, čarodějnice i lehce hrůzostrašnou princeznu. Výsledný kolorit něžné hrůzy byl doplněný videoprojekcí strašidelných bytostí se zvuky.
Letos se přišli opět podívat tradiční návštěvníci – děti z obou místních mateřských škol, uživatelé NZDM DoPatra, rodiče žáků a rovněž i děti z místního DDM. Nově nás navštívili žáci ze ZŠ Karla IV., klientky Domu sociálních služeb Skřivany a děti z Dětského domova v Nechanicích. A tak se strašidelně vyzdobená škola stala místem, kde se přes čtyři stovky návštěvníků mohly chvíli krásně bát, ale také se přesvědčit, že strašidla jsou celkem přátelské bytůstky a nikomu neublíží.

Štefan Bužo, Mgr. Jana Kazdová

 

Návštěva solné jeskyně

Solná jeskyně je ozdravnou oázou klidu a oddechu, místem, kam se chodí relaxovat. Vyzkoušet zklidňující účinky a působení mořské soli si v říjnu mohly vyzkoušet také děti ze speciálních tříd. Nezvyklé prostředí a klidná atmosféra. To  vše se dětem moc líbilo a už se těší na příští návštěvu.

 

Projekt vzdělávání na ZŠ F. Palackého Nový Bydžov

Naše škola se od září 2017 díky prostředkům z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vytvořila Projekt vzdělávání na ZŠ. Palackého.
Součástí tohoto projektu je několik aktivit, které jsou určeny nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro žáky naší školy.
Cílem aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Pro naše žáky je určeno hned několik aktivit.
Od září zahájil svou činnost Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ pod vedením J.Panochy. Jedná se o volnočasovou aktivitu formující logické a strategické myšlení žáků. Tato aktivita probíhá každé úterý v týdnu od 13,20 hod.
Pod vedením M.Brzkové byla žákům nabídnuta Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpořit žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a pod vedením pedagoga se připravují na vyučování. Zaměřují se především na oblasti, které jim ve výuce činí problémy. Příprava je prováděna z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které budou nejvíce potřebovat při své další profesní přípravě. Příprava probíhá každé pondělí, středu a pátek v týdnu od 13,20 hod.
Pro žáky prvního stupně je pod vedením M.Čapkové a M.Brzkové připraveno Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování ve vzdělávacích oblastech, které jim činí největší problémy. Žáci si procvičují především čtení, psaní a počty a to každou středu v týdnu od 11,30 hod.

 

Kopidlenské poupě

Každým rokem se žáci naší školy s velkými úspěchy zúčastňují soutěže Kopidlenské poupě, která je organizována Střední školou zahradnickou v Kopidlně. I letos se naši žáci pilně připravovali v poznávání květin, ve vazbě a v opakování učiva z botaniky a zoologie. Do soutěže se přihlásilo 7 tříčlenných družstev. Náročná příprava se vyplatila. Z počtu 22 jednotlivců se žákyně 8.ročníku Sára Csuporiová  umístila  na prvním místě a to s nejvyšším počtem bodů ve všech disciplínách. Žáci 9.ročníku  Renáta Horváthová se umístila na 10. místě a Steve Kristof na 11. místě. Celkově družstvo našich žáků získalo první místo, za což jim náleží velká gratulace.

 

Program  ,,Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

Žáci druhého stupně se pod vedením odborné lektorky Jany Škodové zúčastnili  programu  ,,Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Lektorka je seznámila s pravidly užívání alkoholu, tedy věk a množství. Žáci odpovídali na otázky týkající se závislosti na alkoholu. Významnou část tvořilo i téma zodpovědnosti. Pohovořila o tom, proč lidé pijí alkohol a o jeho vlivu na lidské tělo. Vysvětlila zásadní rozdíl mezi alkoholickými nápoji, tedy % obsah alkoholu v jednotlivých nápojích. Diskutovalo  se o faktorech  působení alkoholu na člověka – věk, konstituce, % alkoholu, schopnost zpracování alkoholu, tolerance alkoholu u dívek a chlapců a zda je člověk najedený před požitím alkoholu. Na závěr přednášky  lektorka žákům objasnila, jaká stádia alkoholismu máme a jak se člověk v jednotlivých stádiích projevuje.

 

Evropská unie

Z Eurocentra v Hradci Králové k nám  10.října zavítala Mgr. Petra Pejcharová, která si pro naše žáky přichystala bezplatnou přednášku na témata související s Evropskou unií – od historie evropské integrace, po fondy Evropské unie.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ PO ZEMÍCH EU je program pro žáky I. stupně, který velice poutavou formou a s pomocí pohádkových bytostí přibližuje jednotlivé země EU.

Pro  II. stupeň  jsme vybrali přednášku  JSME V EU, BUĎME V OBRAZE, která zpestřila a hlavně prohloubila znalosti  našich žáků.

Je samozřejmé, že s dílčími informacemi tohoto tématu jsou děti průběžně seznamované v hodinách různých předmětů a setkávají se s nimi prostřednictvím médií i v běžném životě. Naše volba pro realizaci této besedy byla motivovaná záměrem propojit toto téma a posílit mezipředmětové vztahy. Díky aktivnímu zapojení žáků a promyšlené koncepci prezentace se tento záměr naplnil velmi efektivně.

Žáci se seznámili s počátky, růstem i současnou situací existence Evropské unie, připomněli si charakteristické znaky a specifika jednotlivých zemí, jejich polohu i kulturní prvky. Vše bylo rozpracované pro projekci na interaktivní tabuli, do níž děti aktivně vstupovaly a aplikovaly svoje znalosti. Od jednotlivých států se odvíjel vývoj k EU jako celku a přirozeně se vyvodilo propojení existence a symboliky zemí s Evropskou unií.

Velmi cenné bylo právě aktivní zapojení žáků – mohli se společně podílet na výsledku prezentace, která byla velmi zdařilá a splnila předpokládaný účel. Naše děti se dobře bavily. Současně si ovšem utřídily řadu známých informací a doplnily si je o nové, na něž můžeme dál navazovat.

Mgr.Pejcharová žáky pochválila nejenom za vzorné chování, ale i za znalosti o EU.

Všichni se těší na prosincovou přednášku VÁNOCE V ZEMÍCH EU .

 

Canisterapie

Od září 2017 žáci speciálních tříd opět zahájili canesterapii. Jednou za čtrnáct dnů k nám dochází paní Zimová z Nepolis, která má chovatelskou stanici labradorů – „Od Lužického potoka“.
V rámci terapie se děti starají o pejsky, spolu s nimi cvičí a také relaxují.
Na každou hodinu se vždy velmi těší.

 

Turnaj v malé kopané na ZŠ F. Palackého

IMG_0814
I letos se uskutečnil turnaj v malé kopané 4 + 1, který pořádá ZŠ F. Palackého pro žáky základních škol praktických už léta. Nebylo to sice na místě obvyklém, tedy na hřišti s umělou trávou v objektu SŠTŘ, ale přímo na školním dvoře naší školy. Hřiště bylo travnaté, a protože bylo z rána mokro, bylo se hned od začátku na co dívat. Nehrající žáci školy vytvořili bouřlivé prostředí a zejména zápasy domácích chlapců připomínaly derby pražských klubů. Na turnaj tentokrát dorazila jen družstva z Hradce Králové a Trutnova, protože na jiných školách už nedají dohromady družstvo schopné reprezentovat. Ale i tak všichni odehráli 4 utkání 2 x 12 minut a střetli se tudíž dvoukolově každý s každým. Nejúspěšnějším družstvem v tomto měření byl Nový Bydžov, který vyhrál všechny zápasy. Na druhém místě skončili chlapci z Hradce Králové a na třetím místě byl Trutnov, který nezískal ani bod. Novobydžovskou školu reprezentovali: Patrik Bajza, Ondřej Kristof, Ludvík Döme, Petr Kodeš, Steve Kristof, Jan Mitáč a Patrik Tulej,

 

Setkání s Petrou Braunovou

V letošním roce proběhl ve dnech 2. – 8. října 21. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Městská knihovna v Novém Bydžově v rámci této akce připravila pro žáky základních škol besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Naši žáci se s tvorbou této spisovatelky nesetkali poprvé. Četba jejich knih je pravidelně zařazována do hodin literární výchovy a žáci je čtou s velkým nadšením.
Přednáška Petry Braunové, které se naši žáci zúčastnili, byla vedena velice zajímavou formou. Všichni velice pozorně poslouchali vyprávění Petry Braunové o tom, jak se tvoří kniha, kde hledá náměty a kdo tvoří ilustrace k jejím knihám. Všechny zaujala i informace, kdy a proč vlastně autorka začala knihy psát.
Největší úspěch mělo však samotné vyprávění o jednotlivých knihách a četba z ukázek knih O chlapci, který spadl z nebe a 3333km k Jakubovi, která naše žáky zaujala nejvíce.
Spisovatelka Petra Braunová i pracovnice knihovny naše žáky velice pochválily za pozorné sledování besedy i za dotazy a znalost tvorby Petry Braunové.
Touto cestou chceme poděkovat za pozvání na velice zajímavou a přínosnou besedu.

 

davZooterapie

Dne 27. 9. 2017 I .a II. speciální třída se zúčastnila zooterapie v Bydžovské Lhotce pod vedením paní Bártové z Občanského sdružení pro hiporehabilitaci.

Děti si užily pobyt v přírodě, zajezdily si na koních, plnily různé úkoly a na závěr našly poklad. Všichni se těšíme na další terapii.

 

Poděkování

Děkujeme Obecnímu úřadu ve Skřivanech za finanční příspěvek deset tisíc korun pro žáky speciální třídy D. Ludvíka M. Jelínka. Za tuto částku byl pořízen tablet (i-Pad).

 

Enviromentální výchova na ZŠ Palackého

V letošním školním roce jsme environmentální výchovu zahájili ve všech ročnících poznávacími vycházkami do okolí Nového Bydžova. Žáci v rámci těchto vycházek navštívili les, kde se seznamovali s živočichy žijícími v našich lesích a rostlinami, které mohou vidět v podzimní přírodě. Informace získávali pomocí informačních tabulí a starších spolužáků, kteří si pro ty mladší cestou připravili několik záludných otázek v rámci stopované. Cestou si žáci pod dohledem pedagogů nasbírali i houby, kterých je letošní podzim opravdu mnoho. Doma z nich maminky navařily chutné polévky a omáčky, které všem dětem chutnaly.
Díky pracovníkům Městského úřadu Odboru výstavby a životního prostředí navštívili naši žáci jejich výstavu Brána recyklace, která se koná v prostorech Jiráskova divadla a je pořádána ve spolupráci s neziskovou společností EKO-KOM a.s.
Výstava žáky velice poutavou a interaktivní formou seznámila s recyklací a tříděním odpadů. Nejvíce je zaujal modrý kontejner, který byl upravený jako posezení (sedačka).

 

Výtvarná soutěž

Žáci I. stupně se zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje každoročně Oblastní charita v Hradci Králové. Ve svých obrázcích zpracovávali téma „Přátelství, pomoc, pochopení – aneb můj život s kamarády“. Do soutěže sec zapojilo 12 škol z Hradce a okolí.   V soutěži se dětem dařilo a S. Csuporiová (3. r.)  obsadila 1. místo, V. Mitáčová (1. r.) 2. místo a I. Demeterová (3. r.)  3. místo.