Akce školy 2013/2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERASportovní úspěchy žáků a žákyň

 

Sportovní soutěže patří mezi oblíbené akce našich žáků, do nichž se pravidelně zapojují a dosahují zdařilých výsledků.

Dne 27. května se zúčastnili žáci naší školy krajského atletického čtyřboje. Do Hradce Králové přijeli soutěžit vítězové okresního kola (z naší školy: 1. místo Kateřina Čurejová, 2. místo Patrik Kaliáš, 3. místo Dominik Döme). Závodilo se tradičně ve čtyřech disciplínách. U děvčat to byl skok daleký, hod míčkem, běh na 60 m a dlouhý běh na 800 m. Chlapci mají disciplíny totožné, jen běh je na 1500 m. Žáci soutěžili s velkým nasazením a v krajském kole obsadili velmi pěkná místa (1. místo Kateřina Čurejová, 2. místo Dominik Döme, 3. místo Dominik Hora.) V celorepublikovém kole atletického čtyřboje se soutěžící umístili též dobře. Z chlapců vybojoval 6. místo Dominik Döme a 14. místo Dominik Hora z celkového počtu 41 žáků. Z děvčat se umístila na 13. místě Kateřina Čurejová. Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy v tak velké konkurenci sportovců.

Závěr školního roku nepatřil jen atletickým soutěžím. Dne 25. června se naši žáci zúčastnili Tradičního turnaje ve vybíjené a kopané mezi základními školami praktickými a speciálními v Chlumci nad Cidlinou. Naše družstvo vybojovalo v kopané 3. místo a ve vybíjené 4. místo. Gratulujeme všem soutěžícím a těšíme se další sportovní výkony.

L. Lusková

 
Školní výlet

Dne 24. června se žáci a žákyně prvního a druhého stupně vypravili na celodenní výlet. První zastávkou byla ZOO Chleby, kde jsme viděli zajímavá zvířata a mnoho druhů rostlin. Součástí expozice je i velké moderní hřiště, které jsme rovněž navštívili. Dále jsme zamířili k oblíbeným zámkům Nymburska  – Loučeň. Ten je výjimečný svými zábavnými labyrinty. V krásně upraveném parku jsme strávili čas zkoumáním bludišť a labyrintů. Po procházce přírodou nás čekala poslední zastávka – lázeňské město Poděbrady. V lázeňském parku jsme ochutnali pramenitou vodu. Výlet jsme završili výbornou zmrzlinou.

L. Lusková

Preventivně – výchovná aktivita tzv. kazuistický seminářOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tento seminář se uskutečnil dne 12.6.2014 na základně projektu „Podpora a standardizace orgánů sociálně právní ochrany,“ který je financován z OP LZZ (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Město Nový Bydžov získalo finanční dotaci, která umožňuje školám na úrovni primární prevence přístup k vyškolenému personálu z Probační a mediační služby České republiky (PMS ČR).
Lektorem semináře byl Mgr. Jaromír Rémiš, probační úředník pro mládež, Probační a mediační služby ČR se sídlem v Hradci Králové. Seminář byl určený pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Jeho cílem byla pomoc mladým lidem, kteří jsou ohroženi střetem se zákonem, pochopit souvislosti a dopady jejich jednání, podpořit jejich osobní rozvoj a aktivovat jejich podíl na dění v dané lokalitě. Žáci pracovali netradiční interaktivní formou – založenou na diskusi o vybraných problémech a na spolupráci ve skupině. Účastníkům byly předány základní znalosti z oblasti trestního práva. Lekce trvala dvě vyučovací hodiny. Hosty semináře byli Mgr. Jan Kubinec, kurátor pro děti a mládež, MěÚ Nový Bydžov a nprap. Jaromír Pelánek, OO PČR Nový Bydžov. Přítomna byla manažerka projektu Bc. Radka Kratěnová.

Mgr. Iva Sládková

 

Přípravná třída

 

Již to jsou 2 roky, kdy byla zřízena přípravná třída při ZŠ Palackého pod vedením p. učitelky Mgr. Jany Kazdové a romského asistenta Štefana Buži. Do přípravné třídy přicházejí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s odloženou školní docházkou.

10441069_333634343460604_6404772390388236556_n

Romské děti zde učíme zvládat širokou škálu problémů – od základů hygieny, samostatnosti a sebeobsluhy až po přípravu na zápis do 1. třídy a vstup do základní školy. Zábavnou formou se učí roční období, geometrické tvary, barvy, péče o tělo, části lidského těla, pravolevou orientaci, základy společenské výchovy, téma rodiny, adresa bydliště, druhy ovoce a zeleniny, matematické představy, procvičování jemné a hrubé motoriky, základy psaní, držení tužky a mnoho dalších věcí. To vše  musíme s dětmi zvládnout za 4 měsíce do termínu konání zápisu do 1. třídy.  V loňském roce bylo u zápisu přijato 7 romských dětí z 10 do běžné základní školy a v letošním roce 6 z 11 dětí.  Výrazně se tedy zvyšuje šance zejména pro romské děti, aby hladce zvládly přechod na běžnou základní školu a nemusely se bát nových kladených požadavků.

Práce učitele i asistenta je v přípravné třídě náročná, vyžaduje stoprocentní nasazení a individuální přístup ke každému dítěti (a samozřejmě spolupráci s rodinou dítěte). Pokud se učitel i rodina dětem  věnuje a dá jim tu správnou péči, romské děti bez problémů zvládnou nástup do základní školy. A v případě, že rodiče sami dítěti po nástupu do 1. třídy pomáhají a věnují se mu, je dobrý předpoklad, že dítě běžnou základní školu zvládne.

Většina dětí chodí do přípravné třídy ráda, jsou zde spokojené a těší se na činnosti, které si pro ně pečlivě připravujeme. Bohužel jsou i rodiče, kteří své dítě, i když je přihlášené, do přípravky neposílají. Tyto děti pak mají vážné nedostatky ve znalostech a vědomostech přiměřené věku.   Se všemi rodiči jsme v každodenním kontaktu a úspěchy i případné nedostatky dětí řešíme průběžně. Snažíme se pro děti připravovat pestrou činnost. Navštěvujeme divadlo, knihovnu, besedy, soutěže, pro rodiče s dětmi jsme uspořádali vánoční tvořivou dílnu, kde si všichni vyrobili z korálků vánoční ozdobu a svícen z přírodního materiálu. Máme radost z toho, jak naše děti vše zvládají.

Rádi bychom touto cestou poděkovali  městu  Nový Bydžov, které nás už druhým rokem finančně podpořilo. Vnímáme z toho plynoucí odpovědnost.  Z úspěchu našich dětí ve třídě je zřetelné, že jsme si osvojili efektivně nejen výuku, ale také jsme schopni dětem dát pozitivní pocit sebedůvěry a posílit jejich etické vnímání. Z prostředků od města jsme nakoupili pracovní sešity, školní a výtvarné potřeby a didaktické hry. Nové pomůcky intenzivně využíváme v průběhu celého školního roku.  Královéhradecký kraj se po zjištění informací o přípravné třídě rozhodl o zachování třídy i v příštím školním roce. To je dobrá zpráva pro naše děti, potvrzení potřebnosti existence přípravné třídy na ZŠ Palackého a milé ocenění práce pedagogických pracovníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Jana Kazdová

Dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy se žáci  (v několika skupinách) zúčastnili výukové lekce pod vedením Ing. Eriky Jelínkové a příslušníků městské policie. Teoretickou částí, tedy poznáváním a pojmenováním dopravních značek, je provedla paní Ing. Erika Jelínková. Žákům ukázala, pojmenovala a vysvětlila jednotlivé dopravní značky a různé dopravní situace. Dopravním hřištěm provedl žáky městský policista. Ten opět připomenul význam jednotlivých značek na hřišti a křižovatky. Poté si žáci nasadili cyklistické přilby, které jsou povinnou výbavou všech do 18 let,  a vyjeli na přistavených kolech na dopravní hřiště. Praktická výuka je velmi přínosná a splnila svůj účel.

L. Lusková

 —

Zdravá pětka na naší škole

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V květnu na naší škole proběhl výukový program Zdravá Pětka, jež spadá pod Nadační fond Albert. Odborná lektorka paní Mgr. Radka Drobná seznámila žáky s pravidly zdravého stravování. Mladší žáci si hráli, soutěžili, poznávali ovoce a zeleninu a přitom sbírali za splněné úkoly Pětky. Starší žáci se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správné složení jídelníčku, ovoce a zelenina, pitný režim, zásady hygieny včetně bezpečnosti potravin a příprava zdravé svačinky. Poté si žáci připravili zdravou svačinku pod vedením paní lektorky. V průběhu lekce si děti otestovaly hravou formou své znalosti a připomněly si, jak správně jíst. Po splnění zadaných úkolů obdržel každý žák vysvědčení Zdravé Pětky.

Celá akce měla pozitivní odezvu nejen dětí, ale i pedagogů. Děkujeme paní lektorce za její přednášku a užitečné informace prospěšné pro naše zdraví.

L. Lusková a S. Vojtěchová

Veselé zoubky

Dne 14.května jsme zapojili žáky prvního stupně a speciální třídy do projektu Veselé zoubky 2014. Žáci získali povědomí o stavbě a  funkci zubů a jejich množství v daném věku. Všichni si osvojili zásady prevence zubního kazu. Vyjasnili si, jak se tvoří zubní kaz a jakou roli v prevenci zubního kazu hraje správná výživa. Zopakovali jsme si správnou techniku čištění zubů a jaký kartáček  vybrat a jak často jej měnit. Projekt probíhal interaktivně. Vše bylo vedeno zábavnou formou pomocí her, tajenek a úkolů, které žáci plnili. Největší radost však  měli nejmladší žáci z preventivní taštičky s produkty péče o zuby.

L. Lusková a M. Brzková

OLYMPUS DIGITAL CAMERADen otevřených dveří u HZS v Novém Bydžově

 

Každým rokem se účastníme akce „Den otevřených dveří u hasičů v Novém Bydžově.“ Děti si rády prohlédnou požární techniku a vybavení hasičů, které používají při ochraně životů, zdraví a majetku občanů. Dostalo se nám zajímavé povídání o vybavení, ale i o některých pracovních zážitcích. Zjistili jsme, že povolání hasiče je velice náročná profese. Děkujeme za poučné informace.

S. Vojtěchová

 

ŠKOLNÍ KOLO V ATLETICE
6. 5. 2014
VÝSLEDKOVÁ LISTINA I. STUPNĚ 
1. až 5. ROČNÍK

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

žákyně I. stupně

děvčata

 

SKOK DALEKÝ

BĚH   800m

HOD   MÍČKEM

BĚH  60m

N.DEMETEROVÁ

3.MÍSTO

3.MÍSTO

4.MÍSTO

4.MÍSTO

D.TELVÁKOVÁ

5.MÍSTO

5.MÍSTO

5.MÍSTO

3.MÍSTO

S.CZUPORIOVÁ

4.MÍSTO

4.MÍSTO

1.MÍSTO

5.MÍSTO

R.HORVÁTHOVÁ

2.MÍSTO

2.MÍSTO

3.MÍSTO

2.MÍSTO

N.ONDRÁČKOVÁ

1.MÍSTO

1.MÍSTO

2.MÍSTO

1.MÍSTO

žáci I. stupně

chlapci

SKOK DALEKÝ

BĚH 1500m

HOD MÍČKEM

BĚH 60m

M.OLÁH

4.místo

2.místo

5.místo

5.místo

P.TULEJ

8.místo

3.místo

4.místo

6.místo

P.BAJZA

6.místo

1.místo

N.DEMETER

7.místo

7.- 8.místo

8.místo

7.místo

L.KULHAVÝ

8.místo

7.- 8.místo

7.místo

8.místo

M.BAJZA

3.místo

5.místo

5.místo

4.místo

L.DOME

1.místo

6.místo

2.místo

1.místo

P.KODEŠ

5.místo

4.místo

6.místo

2.místo

A.KOVÁČ

2.místo

1.místo

3.místo

3.místo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
 II. STUPEŇ 6.-9.ROČ.

děvčata

SKOK DALEKÝ

BĚH 800m

HOD MÍČKEM

BĚH 60m

L.BAJZOVÁ

3.místo

2.místo

3.místo

2.místo

A.CZUPORIOVÁ

7.místo

8.místo

4.místo

8.místo

N.MITÁLOVÁ

6.místo

5.místo

7.místo

6.místo

N.GABČOVÁ

5.místo

6.místo

5.místo

3.místo

S.GOROLOVÁ

8.místo

7.místo

8.místo

7.místo

K.ČUREJOVÁ

1.místo

1.místo

1.místo

1.místo

K.VYCHYTILOVÁ

4.místo

4.místo

6.místo

4.-5.místo

K.ZELENÁ

2.místo

3.místo

2.místo

4.-5.místo

ŽÁCI II. STUPEŇ 6. -9.ROČ.

 

chlapci

SKOK DALEKÝ

BĚH 1500m

HOD MÍČKEM

BĚH 60m

R.TULEJ

6.místo

6.místo

6.místo

6.místo

D.HORA

2.místo

2.místo

3.místo

3.místo

P.HORVÁTH

5.místo

4.místo

5.místo

5.místo

I.MITÁL

4.místo

5.místo

4.místo

4.místo

D.DOME

1.místo

3.místo

1.místo

1.místo

P.KALIÁŠ

3.místo

1.místo

2.místo

2.místo

Ovoce a zelenina do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol.“ Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

ČARODĚJNICKÝ DEN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední dubnový den jsme pro žáky prvního stupně a speciální třídy přichystali čarodějnický rej.

Žáci pod vedením svých třídních učitelů soutěžili v několika disciplínách. Družstva změřila síly v čarodějnickém štafetovém běhu, v hodu koštěte na cíl, ve skoku v pytli a v závěru soutěžních disciplín si vyluštili tajenku.

Celé klání družstev jsme ukončili vyhodnocením a předáním odměn pro vítěze. Čarodějnický den byl završen rozděláním ohně a opečením vuřtů.

Monika Brzková

Den Země

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Svátek Den Země, jenž se datuje 22. dubna, jsme si připomněli v rámci environmentální výchovy.  Děti prvního stupně nejprve shlédly interaktivní výukový program „Třídění a recyklace odpadů.“   Poté se spolu se svými pedagogy rozešly na určená stanoviště v okolí Nového Bydžova.Tam posbíraly odpadky, vyčistily a upravily okolí. Prostor kolem školy a blízký park pečlivě uklidila přípravná třída a speciální třída.

Žáci druhého stupně si připomněli vztah a chování člověka k přírodě a podstatu svátku Dne Země, který se váže k ochraně životního prostředí. Úklidu na vzdálenějších místech města se věnovali pak celé dopoledne. 

Po skončení práce se skupiny žáků soustředily na pozorování přírody, určování rostlin a živočichů. Jejich činnost byla pečlivě zdokumentována.

Po příchodu do školy si učitelé připravili krátký přírodovědný test pro mladší děti. Následující den své znalosti žáci uplatnili při zhotovení nástěnek s tématikou ochrany životního prostředí a přírody.

Co říci na závěr? Praktická výuka k ochraně přírodě má ve vzdělávacím procesu významný podíl, a proto akce tohoto typu nebude ve školním roce poslední.

Mgr. Iva Sládková, Mgr. Jana Kazdová

Přednáška na téma „Domácí násilí

Pro žáky II. stupně ZŠ praktické a 10.r. ZŠ speciální proběhla dne 30.dubna  2014 přednáška na téma „Domácí násilí“.  Přednášku vedly zkušené lektorky Mgr. M. Kociánová a Mgr. K. Forejtková z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové.

Žáci se společně s lektorkami zamýšleli nad pojmy z oblasti problematiky domácího násilí. Působivé byly ukázky na interaktivní tabuli: „ Násilí má mnoho podob“ a „Nenechte si ubližovat“. Velmi překvapivě dokázali někteří žáci správně pojmenovat různé druhy násilí. K uvědomění, že násilí není nikdy v pořádku a že domácí násilí je trestný čin, tato přednáška velmi přispěla. Závěrem žáci obdrželi písemné informace, kam se mohou obracet o pomoc, tj. informace na internetu a další kontakty.

Mgr. Iva Sládková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tonda Obal na ZŠ F. Palackého

V rámci ekologické výchovy jsme přivítali na naší škole již po několikáté lektora Tondu Obala, i když tentokrát místo něj přijela Tonička Obalová.

Její přednášky se zúčastnily postupně všechny třídy a děti se rozhodně nenudily. Užitečnost třídění odpadů, recyklace, rozdělení odpadů do různobarevných kontejnerů – to bylo hlavním tématem. Paní lektorka v živé besedě využívala řadu názorných pomůcek včetně zajímavých interaktivních ukázek. Každá skupina žáků, rozdělená dle věku, měla hodinu, kdy byla aktivně zapojena do řešení problémů, s nimiž si dodnes neví rady řada dospělých. V závěru si pak děti své znalosti ověřily. Lze říci, že uspěly velmi dobře a byly odměněny omalovánkami.

Věříme, že děti své vědomosti použijí prakticky i mimo prostory školy, kde pečlivě třídíme odpad, a zapojí se do ochrany našeho životního prostředí.

Mgr. Lenka Lusková

 

Pozvánka na velikonoční výstavu                  

Základní škola F. Palackého Vás zve na velikonoční výstavu.

Přijďte se podívat na svět dětské fantazie a inspirovat prohlídkou výrobků a výtvarných technik, kterými žáci a žákyně prvního a druhého stupně, speciální i přípravné třídy představují svůj pohled na lidové tradice v průběhu ročních období.

Výstava proběhne ve dnech 14. až 16. dubna od 8.00 do 13.30 hodin v budově škole.

Těšíme se na Vaši návštěvu

 

Návštěva Městské knihovny v Novém Bydžově

Pro II. stupeň ZŠ praktické si v rámci BMČ (BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ) dne 14. 3. 2014 knihovnice, Blanka Seidlová a Katka Kubínová, připravily téma pověstí.  Žáci slyšeli mnoho zajímavostí o založení Nového Bydžova v pověsti Býd a jeho čeleď, poslechli si ukázky pověsti O Golemovi a a pověst Faustův dům. Tento druh literatury žáky zaujal.  Někteří žáci si svými znalostmi z poslechu dokonce vysloužili pochvalu od obou knihovnic. Zdařilá návštěva knihovny byla zakončena prohlídkou knih a časopisů a nabídkou dalších programů pro děti ve volném čase. Děkujeme za milé přijetí a skvěle připravený program a těšíme se opět na další pozvání do knihovny.

Mgr. Iva Sládková

 

Návštěva Městské knihovny v Novém Bydžově

OB2JFqQe3xyz4H9BeRdjOF8qzlSDtrKfQT-yBfHLoBS0zws9eBowCLdKOYxDVsWY_mJRpGg

 

V prvním týdnu po prázdninách obvykle chvíli trvá, než se děti z volna dostanou do pravidelného školního rytmu. Proto nám přišla vhod nabídka z městské knihovny. Jejím obsahem bylo seznámení s literaturou pro děti s tématem jara.
Celé pásmo měly pracovnice knihovny tradičně velmi dobře připravené a bylo příjemné sledovat, jak dokázaly sladit  naukovou část literárního tématu jara se znalostí duše dítěte.
Díky průběžné spolupráci městské knihovny a naší školy přišly děti do známého prostředí a bylo to na jejich bezprostředních reakcích znát. Ve spojení s aktuálním tématem jara a čerstvými zážitky z týdenních prázdnin se podařilo pracovnicím knihovny vytvořit bezprostřední atmosféru s plným zapojením dětí. Zvlášť soutěž v hádankách měla spontánní odezvu a ukázala, že vhodně nabídnutá osvěta dokáže podnítit zájem dětí i v dnešní době.
Nezbývá než poděkovat pracovnicím knihovny, které naše očekávání tradičně naplnily a připravily nám příjemný a osvěžující zážitek.
Mgr. Jana Kazdová

 

Zimní olympijské hry na ZŠ F. Palackého

 

Týden před oficiálním zahájením XXII. Olympijských her v Soči se i naše škola naladila do sportovní nálady a připravila pro žáky projekt v souladu s tématikou zimních her.

Žáci prvního stupně společně se svými pedagogy po celý týden zdobili prostory školy a třídy olympijskými symboly, státními vlajkami a transparenty povzbuzujícími naše sportovce. Při vstupu do naší školy každého obklopila sportovní atmosféra plná očekávání a češství.

V očekávaný den začátku XXII. Olympijských her v Soči se i u nás odehrálo slavnostní zahájení her. Žáci prvního stupně byli rozděleni do tří olympijských týmů. Své síly si nejprve změřili ve vědomostním testu, jehož otázky se týkaly olympijských her a našich sportovců. S velkou netrpělivostí však týmy čekaly na samotné zahájení. Pak žáci speciální třídy za zvuku olympijské hymny přinesli olympijskou pochodeň a symbolicky zapálili olympijský oheň. Ten hořel po celou dobu našich her. Za nimi pyšně nesli olympijskou vlajku žáci přípravné třídy. Se vztyčenými hlavami dále nastupovaly tři olympijské týmy. Po slavnostním zahájení se všichni nadšeně vrhli do soutěží. Na týmy čekalo šest soutěží – curling, hokej, bobování, běh na lyžích, biatlon a obouvání bruslí.

Zvítězit však mohl jen jeden tým. Ten byl odměněn zlatými medailemi. Ostatní týmy získaly malou odměnu za své pěkné výkony. Za zvuku státní hymny byla stažena olympijská vlajka a zhasnut olympijský oheň.

Žáci a žákyně 2. stupně sice neabsolvovali oficiální ceremoniály zahájení her, ale o to více si užili praktické sportovní disciplíny přímo na ledě. Patřičně vybaveni jsme se přesunuli na zimní stadion. Po zahájení a rozdělení do družstev se ihned rozběhla sada disciplín, které probudily soutěžního ducha a vyprovokovaly děti k velmi dobrým výkonům.

Velmi příjemný byl fakt, že silnější členové družstev pomáhali slabším a týmový duch byl opravdu na úrovni olympijských myšlenek. Proběhly různé typy štafet, sprinty, slalom, předávání míčů a dynamické „bobování“ na ledové ploše – to vše na bruslích a při zapojení celých týmů.

Po skončení her navíc chlapci přidali prestižní utkání v ledním hokeji. Je nutné vyzvednout, že i při tak emočně vypjaté hře si udrželi sportovního ducha a hrálo se ve vysokém tempu bez zbytečných faulů.

Po skončení všech disciplín jsme se přesunuli do školy a v závěrečném ceremoniálu byly se zhodnocením celé akce týmy dekorovány medailemi. Jednomu žákovi byla zaslouženě předaná i cena Fair play. Je třeba říci, že všichni zúčastnění mile překvapili svým sportovním zaujetím i přístupem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Preventivní program SION, lektor Mgr. Vít Pospíšil

Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? (Etické dílny pro 6. a 7. roč.)

K mládí patří touha zkoušet, objevovat, experimentovat. Vyrovnat se svými kamarádům, patřit do nějaké party. Při těchto pokusech však může docházet k hazardování se svým zdravím a dokonce i životem. V rodinách, kde jsou rodiče na drogách závislí, je mnohem větší pravděpodobnost závislosti i u jejich dětí. Důležité je nevytvořit si návyk na cigarety, alkohol, herní automaty a jiné drogy. Pokud sijedinec návyk vytvoří, množství brané drogy se zvyšuje, nemůže bez ní být.
Je nutné být schopen odmítnout nabízenou drogu – nereagovat, převést řeč na jiné téma nebo nabídnout nějakou jinou činnost.
Lektor zmínil i problematiku anorexie a bulimie, dotýkající se především děvčat. Je nebezpečné podléhat trendu módy, podobat se nezdravě vyhublým postavám modelek. Omezování potravy může vést až k poruše příjmu potravy a vyvinutí anorexie či bulimie. Dívky si tak mohou vážně poškodit své zdraví, či přijít o život.
Je nutné naučit se mít rády takové, jaké jsme.
Mgr. Romana Bičišťová

 

Stáří – děs, nebo výsada?

Toto dvouhodinové setkání se žáky 8. , 9. roč, ZŠ praktické a 10. roč. ZŠ speciální, které vedl Mgr. Vít Pospíšil, mělo velmi zajímavý obsah. Pod vedením zkušeného lektora se žáci zamýšleli nad pojmem stáří jako přirozené součásti života. Dostávalo se jim vysvětlení, kdy nastává stáří, jaké jsou výhody a nevýhody tohoto období. Žáci sami přicházeli se zkušenostmi se seniory, společně se snažili najít směr pro společné soužití. V závěru setkání došlo i na téma smrti, vážných onemocnění i eutanazie.

Celá lekce byla doplněna vhodnými videoukázkami a fotografiemi.

Mgr. Iva Sládková

Jak správně využívat televizi a počítač?
Beseda se uskutečnila ve středu 5. 2. 2014, první dvě vyučovací hodiny v pátém a sedmém ročníku.  Pan magistr měl besedu velice dobře připravenou – většinou povídal, ptal se žáků, diskutoval s nimi a občas pustil na interaktivní tabuli krátké video.  Společně s dětmi rozebral tipy pořadů – pohádky, seriály, kriminálky, komedie, horory, zprávy aj. PAMATUJ SI!! To, co říkají v televizi, nemusí být vždy pravda. Seriály neukazují pravdu o životě, i když to tak vypadá. Zlo ukazované v kriminálních filmech může vést k napodobování. Reklamy se nás snaží přinutit k nákupu – raději vypínej zvuk. Nezapínej televizi jen tak – vyber si předem pár dobrých pořadů. Když se ti pořad nelíbí – vypni ho. U televize buď max.pět hodin týdně. Drsné a krvavé počítačové hry nehraj – ubližují dětské duši.
INTERNET   Nikomu neprozrazuj své osobní údaje (celé jméno, adresu, hesla). Používej přezdívku. Nebav se s cizími lidmi na chatu a nezapínej cizím webkameru. Neotvírej sprosté stránky, koukej jen na dobré stránky, které jsou určené dětem.  Též se p.Pospíšil zmínil o nabídce časopisů pro děti a mládež.
Mgr. S. Vojtěchová
.

Zápis do 1. třídy na ZŠ F. Palackého 
Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční na ZŠ F. Palackého (praktické a speciální) ve dnech 5. a 6. února 2014 vždy od 8.00 do 14.30 hodin.
K zápisu je třeba občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte. Do první třídy budou zapsané děti narozené před 1. zářím 2008.
Škola zajišťuje žákům klidné prostředí, individuální přístup a užívání speciálních pedagogických metod. Dále řadu zájmových kroužků, školní družinu a klub i stravování ve školní jídelně. Pro přijetí je nutné doporučení PPP či SPC. K zápisu se mohou dostavit i rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do přípravné třídy.
Kontakt: Mgr. Hana Hátlová, ředitelka školy
tel. číslo: 495490318  e-mail: zsp.nb@tiscali.cz
 
Tři králové
Dne 6. ledna jsme se sešli po vánočních prázdninách opět ve škole. Podle legendy putovali v tento den Tři králové za narozeným Ježíšem do Betléma. Chtěli se mu poklonit a předat vzácné dary – kadidlo, zlato a myrhu. Tak jako jakékoliv jiné obchůzky byla i tříkrálová konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci získali. Tříkrálové obchůzky v minulém století téměř vymizely. V současnosti se objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek.
Také letos vyrazily dvě skupinky žáků – králů naší školy pomoci lidem v nouzi. Každému, kdo se rozhodl přispět, zazpívali tři králové známou koledu a dali malé dárečky jako poděkování za peněžitý dar.
Výtěžek letošní sbírky, pořádané Oblastní charitou HK v řadě měst a obcí regionu Královéhradecko, bude použit na rozvoj projektů Středisko rané péče Sluníčko. To poskytuje služby rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku. Dále na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a na domácí pečovatelskou službu.Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi. 
Mgr. Hana Tačnerová
 

Vánoční vystoupení žáků ZŠ F. PalackéhoOLYMPUS DIGITAL CAMERA

V krásný adventní čas jsme zamířili potěšit zpěvem a tancem srdíčka obyvatel Pohody v Humburkách. Žáci prvního stupně a školního klubu si pro místní obyvatelé připravili pásmo pohádek, vánočních písniček a tanečků.
Pod vedením Mgr. Lenky Luskové vystoupili žáci prvního a druhého ročníku s pohádkou  O sedlákovi, zatančili na známou písničku Běží liška k Táboru, zarecitovali pohádku Princeznička na bále a nakonec  posluchačům položili hádanku. Jejich vystoupení se velice líbilo a všichni přihlížející si s nimi s chutí zazpívali a vrátili se do svých dětských let.
Za klavírního doprovodu Mgr. Hany Tačnerové zazpívali naši účinkující pásmo vánočních a zimních písniček, které  publikum také podpořilo svým zpěvem. Žáci třetího a čtvrtého ročníku pod vedením Mgr. Moniky Brzkové vystoupili s pásmem  básniček a v závěru přidali oblíbený třídní tanec, který pozvedl náladu v řadách diváků.
Pod vedením Štefana Buži zatančili žáci školního klubu tanečky. Ty se jako tradičně setkaly s velkým ohlasem.
Dojatá srdce diváků potěšila vánoční přáníčka zhotovená žáky speciální třídy, čertíci a andělé, které připravili žáci prvního stupně na kroužku šikovných rukou. Sladká odměna za velice zdařilé vystoupení velmi potěšila všechny přítomné děti.
Velké poděkování patří všem divákům za jejich pozornost a dětem za výbornou reprezentaci své školy.
Mgr. M. Brzková
 
Vánoční svícnyOLYMPUS DIGITAL CAMERA
V tento krásný adventní čas nás, ZŠ Palackého, Nový Bydžov, navštívili  dne 11. prosince, ne poprvé, dva studenti Střední zahradnické školy Kopidlno se svojí vyučující ing. Zápotockou.
Vycházejícím žákům nabídli možnost studia na jejich škole. Všem žákům 2. stupně potom zpestřili výuku pracovního vyučování. Dětem názorně předváděli, jak zhotovit vánoční svícen. Svíčky a stuhu si žáci přinesli, jedlové větvičky jsme obstarali my, vyučující, ostatní materiál si přivezla návštěva z Kopidlna. Na dřevěnou destičku si žáci připevnili tavnou pistolí aranžovací hmotu, doprostřed nalepili svíčku. Do hmoty pak zapichovali delší a nakonec kratší jedlové větvičky. Naučili se vázat mašli. Nakonec ozdobili svícen suchými přírodninami, usušenými plátky pomeranče, citronu.
Spousta povedených svícnů posloužila k předvánoční výzdobě školy. Po vánoční besídce si děti své výtvory odnesly domů.
Mgr. r. Bičišťová

Exkurze na Polici ČR v Jičíně

S žáky 2. stupně ZŠ Palackého jsme 11. prosince uskutečnili cestu do Jičína, na Policii  ČR. Byla nám nabídnuta možnost exkurze v této instituci, v rámci prevence rizikového chování žáků základních škol. Ujala se nás preventistka nprap. Hana Klečalová a nprap. Mgr. Martin Hakl. Připravili si pro nás velmi zajímavý a poučný program. Žáci shlédli výstavku kriminalistiky, prohlédli si „drogové doupě“ s ukázkami nejčastěji užívaných drog, na stěnách shlédli fotografie zobrazující hrůzné následky drogové závislosti. Dále se podívali do cely pro zadržené. Byli obeznámeni s činností Policie ČR. Během exkurze kladli žáci spoustu zvídavých otázek. Vyzkoušeli si i střelbu na terč z cvičné laserové pistole. Nejlepších výsledků ve střelbě dosáhla Lucie Demeterová a Dominik Döme. 
Mgr. R. Bičišťová

 

Mikuláš u nás
I letos zavítal na naši školu Mikuláš s dvěma čerty a anděly. Všechny děti předvedly Mikulášovi a jeho družině, co se naučily. V 8. a v 9. ročníku Mikuláše překvapili žáci recitací básně v angličtině. Děti i s pedagogickým sborem byly odměněny sladkou odměnou. Letos si čerti do pekla nikoho neodnesli, ale někteří žáci museli Mikulášovi slíbit, že se polepší jak v chování, tak i v učení. Věříme, že sliby žáci dodrží. Budou plnit své školní povinnosti a chovat se slušně. Jak asi všichni víte, čert nikdy nespí a celý rok si na vás dá pozor. Občas může i nakouknout přes klíčovou dírku do třídy, jak se při hodině chováte a jak plníte to, co jste mu slíbili.                                               
Štefan Bužo
Mikuláš, čerti a andělé
Mikuláš, čerti a andělé

 

Preventivní akce na ZŠ Palackého

Týden proti AIDS
Ve dnech 25.11. až  29.11. 2013 proběhla v ČR akce Týden proti AIDS. Žáci 8. a 9. ročníku  ZŠ praktické a žákyně 10. ročníku ZŠ speciální  tento preventivní program absolvovali dne 26.11.. Lektor p. Radek Pospíšil z organizace ACET seznámil žáky s problematikou  tohoto onemocnění. Vysvětlil žákům co je virus HIV, co způsobuje, jak se lidé mohou nakazit a jaká je jediná obrana proti tomuto onemocnění. Dozvěděli se také,  kde si lze udělat testy na přítomnost viru HIV. Na konci dvouhodinového programu si žáci v malém testu ověřili  nově nabyté vědomosti.
Dne 3.12.2013 se uskutečnil  v 5. až 9. roč. ZŠ praktické a v 10. roč. ZŠ speciální preventivní program „JDI PROTI PROUDU“, kterýnabízí organizace Sion Nová generace z Hradce Králové. Bylo to již druhé setkání našich žáků s tímto preventivním programem.
Jak se stát dobrým kamarádem? To bylo téma etických dílen pro 5. ročník. Jak má vypadat dobrý kamarád, tři rady, jak být dobrým kamarádem,  co je to vlastně kamarádství. Mezi povídáním lektor Mgr. Vít Pospíšil dětem pouštěl video o kamarádství mezi opicemi a přečetl příběh o nafoukané Magdě. Dětem se beseda líbila a snad si radu – Jestli chceš mít kamaráda, buď sám kamarádem! – přenesou do hezkých vztahů ve třídě. 
 
Pohoda, klídek a tabáček
Tento preventivní program pro 6. a 7. roč. ZŠ praktické a 10. roč. ZŠ speciální se zabýval prevencí kouření. Žáci se seznámili s faktory, které ovlivňují zdraví a příčinami závislosti na nikotinu. O prokazatelných zhoubných účincích této drogy se přesvědčili působivou obrazovou dokumentací. Na závěr si žáci vyzkoušeli své znalosti ve skupinové soutěži. Vítězné družstvo obdrželo malou odměnu.
 (Mgr. Stanislava Vojtěchová, Mgr. Iva Sládková)
V rámci etických dílen žáci 8. a 9. ročníku besedovali na téma „Předsudky“. Seznámili se s pojmem předsudek a s tím, jak ovlivňuje naše jednání. Bylo řečeno, že většina předsudků je chybných. Vyjmenovali si druhy předsudků a důsledky jejich uplatňování v životech lidí. Logicky došli až k pojmu rasismus a probrali jeho kořeny, definici a rovněž důsledky (holocaust). V závěru se seznámili s biblickými odkazy na lásku k bližním.  
(p. zástupce Jan Panocha)
 

Příjemné odpoledne v „přípravce

Uplynulo první čtvrtletí školního roku a přišel čas třídních schůzek. Protože do přípravné třídy na ZŠ Palackého chodí naše nejmenší děti, bylo na místě pojmout tuto čtvrtletní tradici tak, aby byla příjemná pro všechny zúčastněné. 
Spojili jsme třídní schůzku s předmikulášskou dílnou. Dne 28.listopadu jsme se sešli – rodiče, děti, třídní učitelka Mgr. Jana Kazdová a pan asistent Štefan Bužo. Všichni jsme se v příjemné atmosféře pustili do vystřihování, lepení a společného vytváření hezkých věcí na ozdobu vánočních domovů. 
Brzy jsme si vzájemně okukovali první ozdoby z lepených korálků, anděla, soba i svícny z přírodních materiálů. 
Rodiče si pohráli a vyzkoušeli tvořivou práci s dětmi pod vedením učitelů. Třídní schůzka trvala téměř dvě hodiny, ale nikdo se nenudil a děti si hrdě odnášely výrobky domů.                                   
Mgr. Jana Kazdová
Adventní výtvarná dílna
V posledním listopadovém týdnu jsme si pro žáky I. stupně připravili výtvarnou dílnu s adventní tématikou. Ve školní družině pod vedením svých pedagogů si žáci mohli  vytvořit vánoční svícínek a obrázek s vánoční tématikou. Další šikovné děti si upletly  kapra z pedigu a vyrobily vánoční hvězdu s cesmínou na zavěšení.
Všichni odcházeli z dílny nadšení a spokojení, že mají drobné dárky pro své blízké a vánočně si vyzdobí své domovy.                               
Mgr. Monika Brzková
Preventivní akce na ZŠ Palackého
Dne 12.11.2013 se uskutečnil  v 5. až 9. roč. ZŠ praktické preventivní program „JDI PROTI PROUDU“, který nabízí organizace Sion Nová generace z Hradce Králové.
Tento preventivní program probíhá v konceptu „Etické dílny“, kdy v rámci vyučování probíhá ve třídě tvořivá beseda, která má dětem pomoci položit dobrý základ pro jejich každodenní rozhodování.
V 5. ročníku bylo téma Jak správně nakládat se svými penězi? (1 VH), v 6. až 9. ročníku téma Peníze, peníze, peníze (2 VH).  Žáci se zamýšleli  nad vztahem k penězům a dalším hodnotám, jak správně rozdělovat peníze, jak penězi pomáhat. Vyslechli si příběhy s poučením a vyzkoušeli si test o našich penězích.
V závěru došli žáci spolu s lektorem k poznání, že s penězi mohou zacházet dobře už nyní. Peníze nejsou špatné, ale nesmí se stát tou nejdůležitější věcí v životě.
Příběhy bezpráví
V rámci podpory výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií žáci 7., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické a 10. ročníku ZŠ speciální shlédli dne 15. listopadu 2013 film České děti od režiséra Karla Strachoty. Dokumentární film vznikl v produkci neziskové organizace Člověk v tísni. Promítání filmů o moderních československých dějinách s děje v akci Měsíc filmu na školách. Film chce dětem zprostředkovat temnou normalizační dobu, praktiky StB a působení disentu.  Na promítání byl přítomen host Zdeněk Kovařík, předseda KPV z Hradce Králové. Po promítání proběhla beseda s hostem, na které se žáci dozvěděli o komunistickém bezpráví z úst člověka, který ho zažil.
Mgr. Iva Sládková
Kopidlenské poupě OLYMPUS DIGITAL CAMERA
V letošním roce se konal již 16. ročník soutěže Kopidlenské poupě, kterou pořádá Střední zahradnická škola Kopidlno. Žáci naší školy jsou již po několik let pravidelnými účastníky s vynikajícími výsledky. Letos se soutěže zúčastnila děvčata osmého ročníku Kristýna Vychytilová, Kristýna Zelená, Mirka Mitáčová a žák sedmého ročníku Imrich Mitál. Žáci soutěžili v aranžování podzimní vypichované misky ze živého materiálu, v poznávání rostlin, v testu o přírodě a ve štafetovém běhu. Naše děvčata si vedla velice dobře a podařilo se jim vybojovat 1. místo z celkového počtu sedmi družstev a obhájit tak již 6. vítězství naší školy v této soutěži. Součástí vyhodnocení je i soutěž jednotlivců, kde se Kristýna Vychytilová umístila na 1. místě, Kristýna Zelená na 4. místě, Mirka Mitáčová na 8. místě a Imko Mitál na 8. místě z celkového počtu 32 soutěžících.      
Mgr. Monika Brzková

Fotbalový turnaj

Poslední týden měsíce září je již léta spjat s turnajem v malé kopané, který naše škola pořádá pro žáky ze základních škol praktických v širším regionu. Tentokrát se tak stalo v pátek 27.9. 2013. Místem konání se opět stalo krásné hřiště s umělou trávou v areálu Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově. Panu řediteli Blažejovi této školy patří velký dík za bezplatné využití hřiště pro tento turnaj.

Turnaj byl uzpůsoben pro 6 družstev. Bohužel výprava z Městce Králové z technických důvodů nedorazila, a tak síly změřilo jen 5 družstev. Zúčastnili se starší chlapci naší školy, jejich mladší spolužáci a pak hoši ze škol v Jičíně, Hradci Králové a Chlumci nad Cidlinou. Za velmi pěkného počasí turnaj proběhl bez jakýchkoli komplikací a účastníci si mimo hezky stráveného pátku pochvalovali i bohaté občerstvení a ještě bohatší ceny. Aby taky ne, když turnaj probíhal za laskavé finanční pomoci krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Každé z družstev změřilo síly se všemi ostatními soupeři a vzniklá konečná tabulka prezentovala suverenitu starších žáků ZŠ F. Palackého v Novém Bydžově. Její opačný konec zase udělil spoustu cenných zkušeností našim nejmladším žákům.

Konečná tabulka :  

1. Nový Bydžov starší žáci,  2. Chlumec nad Cidlinou, 3. Hradec Králové , 4. Jičín, 5. Nový Bydžov mladší žáci

Ukončení projektu EU peníze školám na ZŠ F. Palackého

V září letošního roku byl ukončen na naší škole projekt financovaný z ESF – EU peníze školám.

Částku ve výši 625.418,- Kč jsme využili k rozvoji tolik potřebné čtenářské gramotnosti a dále k vybavení školy moderní vyučovací technikou. Školní žákovská knihovna byla vybavena několika sadami kvalitních knížek pro děti a mládež a také tiskárnou. Knížky slouží ve výuce jako mimočítanková četba, nebo si je žáci mohou půjčovat domů. Opravdovým skvostem knihovny je nádherná kniha Rychlé šípy od Jaroslava Foglara. Z evropských peněz byla také financována školení učitelů, a to jak v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, tak v oblasti využití digitální techniky. Pro zpestření výuky vyrobili učitelé několik sad digitálních učebních materiálů. Ty jsou využívány i na 4 nových interaktivních tabulích. Na zkušenosti s novými interaktivními tabulemi odpovídají: Mgr. Brzková, učitelka 1. stupně: „Zpočátku byla práce náročná, ale v současné době nám práci usnadňují a hlavně zpestřují. Žáci na tabuli pracují s nadšením. Při práci využíváme hlavně připravené prezentace, výukové programy i statické přípravy“. Mgr. Tačnerová, učitelka speciální třídy: „Práce na tabuli je ve speciální třídě zpestřením. Využíváme ji především při matematice, psaní a věcném učení. Děti se také rády učí písničky s pomocí této tabule, slyší nejen melodii, ale také vidí i text a obrázky. Za dobrou práci se dočkají odměny v podobě pohádky“.

Co napsat závěrem? Peníze z evropských fondů nám výrazně  pomohly s vybavením školy moderní vyučovací technikou. Administrace projektu však nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak nám pracovníci MŠMT v roce 2011 slibovali.  Mgr. Hana Hátlová – ředitelka školy

.

Přípravná třída

Dosavadní zkušenost ukazuje, že zřízení přípravné třídy na Základní škole Palackého v Novém Bydžově byl vynikající nápad. Příchod dětí do prvních tříd byl dříve pro řadu z nich zdrojem problémů a traumat. Musely den ze dne změnit své dosavadní návyky, čelit novým pravidlům a v některých případech se ukázalo, že je rodiče zcela opomněli připravit i v oblasti řešení nejzákladnějších potřeb.

Dnes už můžeme napsat, že pobyt předškoláků v naší přípravné třídě je ideální řešení, které dětem výrazně pomohlo. Postupně a nenásilnou formou si zvykají žít v kolektivu, hrou si cvičí poznatky, které jim umožňují hladce zvládat učivo v úvodu první třídy. Plynule si navykají na kázeň, rozvržení času na zábavu i práci. Mají neustálou péči a jejich program je průběžně upravovaný tak, aby byl co nejpestřejší. Nejnovější zkušenosti ukazují, že výsledky při nástupu do prvních tříd u dětí z naší „přípravky“ nejen potvrzují správnost stylu jejího vedení, ale navíc překračují očekávání.

Noví žáci nastupovali opravdu připravení, nebyli zaskočeni novými požadavky ani prostředím. To jim ulehčilo adaptaci a hlavně zlepšilo jejich první výsledky školní práce a místo pocitu nejistoty jim dodalo sebevědomí.       

Mgr. Jana Kazdová