Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí
18. listopadu 2019 v prostorách naší školy. 

Vyjádření k plánované stávce

Vyjádření k plánované stávce 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

na středu 6.11.2019 ČMOS vyhlásil jednodenní stávku. Současná situace ve školství není zcela v pořádku, ale vymezení důvodů stávky je z našeho pohledu velice úzké. Plně souhlasíme s vyjádřením ASP ČR.

Výuku bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Ředitelka školy a pedagogická rada školy Základní školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Úřední dny

 

Úřední dny – červenec a srpen 2019

1.7. – 12. 7. 2019

27. 7.– 2. 8. 2019

26.8. – 30. 8. 2019

Úřední hodiny: 9.00 – 12.00 hodin

Telefonické spojení: 495 490 318

Dětský den

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, F. PALACKÉHO 1240, NOVÝ BYDŽOV

 

VÁS ZVE NA PRAVIDELNOU AKCI POŘÁDANOU NEJEN PRO NOVOBYDŽOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

DĚTSKÝ DEN 

 

AKCE SE KONÁ VE DNECH 30. – 31. 5. 2019

VŽDY OD 9,00 HOD.

NA HŘIŠTI ŠKOLY

 

PROGRAM JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO PŘEDŠKOLÁKY

V případě zájmu se ozvěte na uvedený

email: info@zspbydzov.cz

Změna v rozvrhu 29.4. a 30.4. 2019

V pondělí 29.4. 2019 – Den Země a v úterý 30.4. 2019 – Čarodějnice. Výuka končí pro I. stupeň v 11:25 hod. a pro II. stupeň ve 12:20 hod. Školní družina a klub se nemění.

V pondělí přinést s sebou pracovní rukavice, svačinu, pití.

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v úterý  16. dubna 2019 v prostorách naší školy. 

Oznámení o vyhlášení volného dne

Vážení rodiče,
v pondělí dne 25.3.2019 vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Lenka Lusková z technických důvodů (přerušení dodávky vody) ředitelské volno dle par. 24 odst. 2 zákona. č 561/2004 Sb.,školského zákona.
Výuka začne v úterý 26.3. 2019 dle rozvrhu jednotlivých ročníků.

ZÁPIS do 1. ročníku

 

Z Á P I S

dětí do    1. ročníku   oboru vzdělání:

základní škola a základní škola speciální

3. a 4.dubna 2019 (8.00 -15.30 h)

 (individuální možnost zápisu od 1. do 30. dubna 2019)

 

K zápisu doložte občanský průkaz  rodičů, rodný list, doporučení školského poradenského zařízení či jiné důležité zdravotní doporučení.

 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020:

Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do školy podle § 16/9 š kolského zákona. Počet přijímaných žáků bude naplněn max. do kapacity školy, v případě její překročení rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření.

495 490 318, info@zspbydzov.czwww.zspbydzov.cz

 

 

Naše škola je určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem.

 

Nabízíme

Klidné a příjemné prostředí malé školy.

Kvalifikovaný sbor učitelů – speciálních pedagogů, pedagogických asistentů.

Výuku přizpůsobenou individuálním možnostem a potřebám žáků.

Snížený počet dětí ve speciálních třídách.

Možnost stravování ve školní jídelně.

Bezplatnou školní družinu a klub.

Speciálně pedagogické terapie – logopedická péče, canisterapie, zooterapie,

pobyt v solné jeskyni a jiné.

Moderně a účelně vybavené relaxační místnosti a učebny.

Výběr z odpoledních zájmových kroužků.

Zajímavé mimoškolní aktivity.