Projekt MŠMT

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Projekt

„VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ F. PALACKÉHO NOVÝ BYDŽOV“, S. REG. Č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339“

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujícíh témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce rodičů dětí a žáků.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz