Výuka ve škole

 

 

Výuka probíhá podle vzdělávacích programů

 

 

 

 

Učební plán speciální školy

Každý máme šanci

Učební plán I. stupeň

 Ročník

Počty hodin

Vzdělávací oblasti (obory)

1

2

3

4

5

6

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Čtení

2

2

3

3

3

3

16

16

Psaní

2

2

2

2

1+1

1+1

10+2

10

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

12

12

Matematika a její aplikace
Matematika

2

2

2

2

2+1

2+1

12+2

12

Informatika
Informatika

X

X

X

X

1

1

2

2

Člověk a jeho svět
Věcné učení

2

2

3

3

3

3

16

16

Umění a kultura
Hudební výchova

2

2

2

1

1

1

9

9

Výtvarná výchova

2

2

1

1

2

1

9

9

Člověk a zdraví
  Výchova ke zdraví

X

X

X

X

X

X

X

X

Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

18 + 6

18

Člověk a svět práce
Pracovní vyučování

3

3

3

4

4

4

21

21

Celkem základní

20

20

21

21

22

21

125

125

Průřezová témata

P

 

 

Celkem disponibilní

1

1

1

1

3

3

10

10

Celkem v ročníku

21

21

22

22

25

24

135

118.0

 

Učební plán II. stupeň

Vzdělávací oblasti (obory)

7

8

9

10

ŠVP

RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Čtení

3+1

3+1

3

3

12 + 2

12

Psaní

2

2

2

1+1

7 + 1

7

Řečová výchova

1

1

1

1

4

4

Matematika a její aplikace
    Matematika

3

3

3

3

12

12

Informatika
    Informatika

1

1

1+1

1+1

4 + 2

4

Člověk a společnost
    Vlastivěda

2

2

2

2

8

8

Člověk a příroda
    Přírodověda

3

3

3+1

3+1

12 + 2

12

Umění a kultura
   Hudební výchova

1

1

1

1

4

8

   Výtvarná výchova

1

1

1

1

4

Člověk a zdraví
   Výchova ke zdraví

X

X

1

1

2

2

   Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova

3+1

3+1

3+1

3+1

12 + 4

12

Člověk a svět práce
   Pracovní vyučování

5

5

6

6

22

22

Celkem základní

25

25

27

26

103

103

Průřezová témata

P

 

 

Celkem disponibilní

2

2

3

4

11

11

Celkem v ročníku

27

27

30

30

114

 

 114