Kontakt

Adresa školy:

Základní škola, F. Palackého 1240,504 01 Nový Bydžov

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Zástupce ředitelky: Mgr. Monika Brzková

Telefonní číslo: 495 490 318

e-mail: info@zspbydzov.cz

             zsp.nb@tiscali.cz

datová schránka: tbg99wa

IČO: 70837538

 

Lidé ve škole

Ředitelka školy: 

 • Mgr.  Lenka Lusková, DiS.

zástupce ředitelky a metodička prevence sociálně patologických jevů: 

 • Mgr. Monika Brzková

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Olga Čiháková, tř. učitelka speciální třídy, koordinátor EVVO
 • Mgr. Iva Sládková, tř. učitelka speciální třídy
 • Mgr. Marie Čapková, tř. učitelka 1., 2., 3. a 4. ročníku
 • Mgr. Monika Jonášová, tř. učitelka 5. a 6. ročníku
 • Jan Panocha, tř. učitel 7. a 8. ročníku, výchovný poradce
 • Mgr. Jana Kazdová, tř. učitelka 8. a 9. ročníku
 • Bc. Petra Šípová, učitelka, vychovatelka ve školní družině
 • Mgr. Věra Dundrová, vychovatelka ve školním klubu
 • Vladimíra Jilemnická, asistentka pedagoga
 • Kateřina Novotná, asistentka pedagoga
 • Lenka Mařasová, asistentka pedagoga
 • Pavlína Hnátová, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Ing. Romana Špinková, ekonom
 • Jana Vlášková, uklizečka 
 • Alena Zámečníková, uklízečka a pracovnice výdejny
 • Štefan Bužo, školník