Kroužky

Učitelé naší školy nabízejí svým žákům mimořádně širokou nabídku zájmové činnosti. Ta má už letitou tradici a do kroužků se zapojuje většina žáků školy, někteří jich navštěvují i více.

Je příjemné vidět, jak žáci s posledním zvoněním neprchají z objektu školy, ale rádi se v něm i nadále zdržují při oblíbené odpočinkové, poučné i zábavné činnosti. Skladba kroužků se každý rok trochu změní, a to zejména s přihlédnutím k poptávce mezi dětmi.

V tomto školním roce nabízíme: sportovní hry, šikovné ruce, hry a zábava, cvičení na rehabilitačních míčích. 

Snaha  učitelů a laskavý přístup k žákům je to nejdůležitější, aby tato činnost probíhala. Ale pro zkvalitnění této práce jsou zapotřebí i finance. Proto každoročně žádáme Krajský úřad Královéhradeckého kraje o grant, jehož název je „Materiální podpora zájmové činnosti“.  Však také jedním ze závěrů poslední kontrolní činnosti České školní inspekce na naší škole bylo konstatování, že zájmová činnost školy patří k jejím výrazným kladům.