Organizace školního roku 2019/2020

Prázdniny ve školním roce 2019/2020

Výuka zahájena 2. 9. 2019, 1. pololetí končí 30. 1. 2020, 2. pololetí končí 30. 6. 2020.

podzimní prázdniny
 29. 10. 2019  30. 10. 2019
vánoční prázdniny
 23. 12. 2019    3. 01. 2020
pololetní prázdniny  31. 01. 2020
jarní prázdniny
   2. 03. 2020    6. 03. 2020
velikonoční prázdniny
   9. 04. 2020  13. 04. 2020
letní prázdniny
  1. 07. 2020  31. 08. 2020