ZÁPIS do 1. ročníku

 

Z Á P I S

dětí do    1. ročníku   oboru vzdělání:

základní škola a základní škola speciální

3. a 4.dubna 2019 (8.00 -15.30 h)

 (individuální možnost zápisu od 1. do 30. dubna 2019)

 

K zápisu doložte občanský průkaz  rodičů, rodný list, doporučení školského poradenského zařízení či jiné důležité zdravotní doporučení.

 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020:

Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do školy podle § 16/9 š kolského zákona. Počet přijímaných žáků bude naplněn max. do kapacity školy, v případě její překročení rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření.

495 490 318, info@zspbydzov.czwww.zspbydzov.cz

 

 

Naše škola je určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem.

 

Nabízíme

Klidné a příjemné prostředí malé školy.

Kvalifikovaný sbor učitelů – speciálních pedagogů, pedagogických asistentů.

Výuku přizpůsobenou individuálním možnostem a potřebám žáků.

Snížený počet dětí ve speciálních třídách.

Možnost stravování ve školní jídelně.

Bezplatnou školní družinu a klub.

Speciálně pedagogické terapie – logopedická péče, canisterapie, zooterapie,

pobyt v solné jeskyni a jiné.

Moderně a účelně vybavené relaxační místnosti a učebny.

Výběr z odpoledních zájmových kroužků.

Zajímavé mimoškolní aktivity.