Bezpečně v kyberprostoru

Dne 10. 3. navštívil žáky II. stupně policista por. PhDr. Jaroslav Matoušek. Seznámil žáky se základními pojmy týkající se kyberprostoru, online prostředí na sociálních sítích a internetu obecně. Dále upozornil na některá úskalí, která se mohou při pobytu na sociálních sítích vyskytnout. V neposlední řadě upozornil i na trestně právní rovinu některých jednání, která souvisí s kyberšikanou, kybergroomingem, kyberstalkingem, sextingem a dalšími pojmy virtuální reality. Na závěr žákům přiblížil praktické příklady a rady, jak se v těchto situacích bránit. Velice děkujeme Policii ČR za poutavé vyprávění o kriminalitě, která může děti potkat.