Základní škola

Na naší škole se vzdělávají žáci zařazení do vzdělávání na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Naše škola je plně organizovaná, má první i druhý stupeň, početně slabší ročníky mohou být spojeny do jedné třídy. Do tříd jsou zařazené na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.

Třídy ZŠ (bývalé praktické školy) jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, třídy ZŠ speciální žákům se středním až těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra viz Základní škola speciální.

Učivo je přizpůsobeno možnostem žáků, hodně času se věnuje opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup k žákům a užívání speciálních pedagogických metod. Po úspěšném skončení 9. ročníku získávají žáci ZŠ základní vzdělání a pokračují na vybraném odborném učilišti. Velkou pozornost věnujeme na naší škole tradičně výchově. Veškeré naše výchovné úsilí směřuje k tomu, aby z našich žáků vyrostli slušní a pracovití lidé, kteří jsou schopni se o sebe postarat.

Co nabízíme:

  • ŠKOLA OTEVŘENÁ SPOLEČNOSTI
  • INDIVIDUÁLNÍ A RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP
  • SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
  • BEZPEČNÉ A KLIDNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
  • KVALITNÍ PEDAGOGICKÝ TÝM

Poznámky pro rodiče:

K zařazení žáka do naší školy je nutné doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce.

kralovehradecky-kraj