Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání a výchovu žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. až 5. stupně.

Škola otevřená společnosti

Základní filosofií školy je nastíněno již motivačním názvem školního vzdělávacího programu „Škola otevřená společnosti.“ Smyslem je vytváření pocitu pevné sounáležitosti každého žáka i zaměstnance nejen se školou, ale i s celou společností. To je důležité zejména proto, že žáci zde nejsou zařazeni do hlavního vzdělávacího proudu.

Naše škola vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce.

V budově jsou vedle běžných učeben také 4 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy a dílna. Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mají k dispozici klidové a relaxační místnosti. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti.

Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.


Nejnovější příspěvky:
 

XXVIII. MČR VE STOLNÍM TENISU

I naši žáci vyrazili na XXVIII.  Mistrovství České republiky v Hradci Králové ve stolním tenisu 23. a 24. 11. 2022. Na tuto celorepublikovou sportovní akci se nominovali z Regionálního přeboru Východních Čech 1. 11. 2022. První den se klukům dařilo. Postoupili do dalšího dne a možnost bojovat o medailové příčky. Druhý den se v soutěži pokračovalo v bojovné atmosféře. V celkovém umístění MČR Alex Gomboš vybojoval 6. místo a Lukáš Černý 8. místo. Kluci si během soutěže našli mnoho kamarádů a odvezli spoustu zážitků. Klukům gratulujeme  za krásné umístění a příkladnou reprezentaci ZŠ.

Canisterapie

Ve středu 16. listopadu žáky prvního stupně a speciálních tříd navštívila fenka Jessie se svou majitelkou. Děti je obě s nadšením přivítaly
a hned se chopily vodítka. Za každou dobře vykonanou činnost ji s radostí odměnily a nerady se s ní loučily.

Organizace školního roku:

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Výuka zahájena 1.9.2022, 1. pololetí končí 31.1.2023, 2. pololetí končí 30.6.2023.
Podzimní prázdniny 26.10.2022- 27.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022- 02.01.2023
Pololetní prázdniny 03.02.2023
Jarní prázdniny 13.02.2023- 19.02.2023
Velikonoční prázdniny 06.04.2023- 10.04.2023
Letní prázdniny 01.07.2023- 31.08.2023

 VIDEO - NAŠE ŠKOLA