Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání a výchovu žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. až 5. stupně.

Škola otevřená společnosti

Základní filosofií školy je nastíněno již motivačním názvem školního vzdělávacího programu „Škola otevřená společnosti.“ Smyslem je vytváření pocitu pevné sounáležitosti každého žáka i zaměstnance nejen se školou, ale i s celou společností. To je důležité zejména proto, že žáci zde nejsou zařazeni do hlavního vzdělávacího proudu.

Naše škola vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Prostředí školy

Škola je umístěna v blízkosti parku, v klidné ulici, ale nedaleko od centra. V areálu školy je školní dvůr, travnaté hřiště, okrasná zahrádka a školní pozemek na pěstební práce.

V budově jsou vedle běžných učeben také 4 odborné – počítačová učebna, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy a dílna. Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mají k dispozici klidové a relaxační místnosti. Dále zde jsou samostatné místnosti pro školní družinu a školní klub. Při větších akcích se žáci scházejí ve společenské místnosti.

Ve škole je rovněž jídelna, kde se mohou žáci chutně a zdravě naobědvat.


Nejnovější příspěvky:
 

Distanční výuka od 1. března 2021

Vážení rodiče,
MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března přijala krizové opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Od pondělí 1. března 2021 není dovolena osobní přítomnost žáků v naší škole.

V pátek 26. března 2021 žáci obdrželi pracovní listy, pomůcky k domácí přípravě a pokyny k distanční výuce, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

V týdnu od 1. do 5. března pracují žáci samostatně na zadaných úkolech.                                                                                                                V týdnu od 8. do 12. března mají děti jarní prázdniny.                                                                                                                                                Od 15. března se přihlašují do výuky v komunikačním prostředí MS Teams.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat v pondělí 1. března 2021. Telefonický kontakt 495 490 318.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

Organizace školního roku:

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Výuka zahájena 1.9.2020, 1. pololetí končí 29.1.2021, 2. pololetí končí 30.6.2021.
Podzimní prázdniny 26.10.2020- 30.10.2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020- 03.01.2021
Pololetní prázdniny 29.01.2021
Jarní prázdniny 08.03.2021- 14.03.2021
Velikonoční prázdniny 01.04.2021- 02.04.2021
Letní prázdniny 01.07.2021- 31.08.2021