Čarodějnice

Za krásného slunného dne se 30. dubna 2024 konal na prostranství před naší školou Den čarodějnic – akce inspirovaná tradicí svátku pálení čarodějnic a Svatojakubskou nocí. Tento čarodějný den spolu se Strašidelným sklepem má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se mohly vydovádět venku na sluníčku a v kostýmech čarodějnic se seznámit s historií a tradicí tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Děti čekalo plnění rozličných úkolů na deseti stanovištích a skotačení venku po celé prosluněné dopoledne. Počasí nám přálo. A opět jsme si hravé dopoledne všichni velice užili. Domů si děti odnášely drobné odměny a diplomy za krásné kostýmy a čarodějné klobouky, kterými se vyzdobily. Poděkování patří žákům druhého stupně, kteří za pomoci svých paní učitelek již tradičně tuto aktivitu pro žáky prvního stupně připravili.

 

Den Země

V pondělí 29. 4. si žáci naší školy připomenuli světovou událost Den Země, který se slaví 22. dubna. Napřed se žáci  seznámili se správným tříděním odpadů, jak planetu chránit a co naopak naší planetě škodí. Poté se zapojili do úklidu okolí školy a města Nový Bydžov. Počasí jim vyšlo na jedničku, proto se po úklidu mohli odměnit svačinou v přírodě.

 

Zuřivec

Dne 17. 4. proběhl na II. stupni preventivní program Zuřivec, který žákům představila metodička prevence Petra Šípová. Tento program je založený na práci s animovaným filmem, který vznikl na motivy skutečné události. Příběh zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje, který prožívá rozporuplné pocity strachu a bezmoci. Po zhlédnutí filmu následovala diskuze k celém tématu. S žáky jsme si vysvětlili, co domácím násilím je a co není, jaké jsou druhy násilí a na koho se v případě potřeby obrátit. Základní myšlenkou celého programu je, že pokud se něco takového ve Vašem okolí děje, je důležité se někomu svěřit a nebát se otevřít.

 

Zooterapie

Dne 29. 4. žáci 2. a 5. ročníku odjeli  do Bydžovské Lhotky na zooterapii. Po příjezdu na uvítanou paní Bártová dětem připravila malé občerstvení. Během dne děti jezdily na koních, uklízely výběh, ale největším zážitkem byla jízda kočárem. V průběhu projížďky děti pozorovaly jarní přírodu. Na závěr osvěžily koně příjemnou sprchou.  Děkujeme za krásný den.

 

Podmořský svět

Dne 16. dubna nás na celé dopoledne navštívil pan Mgr. Bohuňovský se svojí zajímavou přednáškou o podmořském světě plném života. Podělil se s námi o své zážitky z cest a potápění se žraloky. Nejprve jsme viděli projekci krátkých videí, které sám natočil nejen pod hladinou moře  – krmení žraloků, hry se žraloky, korály, majestátné rejnoky (zejména obrovské manty), tajemné chobotnice a pobyt na ostrovech mezi kanibaly.
Nezůstalo jen u promítání a vyprávění. Pan Mgr. Bohuňovský také donesl hmatatelné ukázky z mořského dna a ze svých cest. Žáci si prohlédli a osahali, ulity, hvězdice, korály, krokodýlí hlavu nebo čelisti žraloka. Mohli si vyzkoušet i náramky a dekorativní předměty z tajuplných dálek. Jejich pestrost i barevná a tvarová krása umocnila dojem z celé přednášky. Obě dopolední přednášky se prodloužily na maximum a žákům se nechtělo s krásným tajemným mořským světem loučit. Děkujeme panu Mgr. Bohuňovskému a těšíme se na další shledání a novinky z cest, které nám při příštích setkáních přinese.

 

Jaro v lese

Je jaro a všude kolem rozkvétají první jarní rostliny. To nás inspirovalo k návštěvě jarního lesa. Ve čtvrtek 11. dubna se žáci 3. a 4. ročníku společně se speciální třídou vydali do lesa v Prasku na jarní poznávací procházku. Děti se nejprve společně zamyslely nad tím, čím je pro nás les důležitý a jak se v něm správně chovat. Poté je čekal badatelský úkol. Kolem sebe vyhledávaly různé květiny, keře i stromy, které s pomocí aplikace v tabletu určovaly a pořizovaly jejich fotografie. Ve škole pak z pořízených snímků vytvořily plakát, který doplnily správnými názvy rostlin a vlastními kresbami. Děti pracovaly se zaujetím a na své dílo jsou právem pyšné.

 

 

Velikonoční dílna

Odpoledne 26. března jsme se s žáky prvního stupně sešli při velikonočním tvoření. Mohli si vyrobit zajíčka, slepičku na zavěšení nebo košíček na vajíčka. Všichni pracovali se zaujetím a domů odcházeli s krásnými výrobky.

 

Peníze a jak s nimi naložit

V pátek 15. března se žáci ze 3. a 4. třídy zúčastnili přednášky na téma Peníze a jak s nimi správně naložit. V rámci přednášky se  zamýšleli nad tím, jak nejlépe hospodařit s penězi vlastními, darovanými nebo z kapesného. Dále jsme si vysvětlovali, co je to hodnota peněz – jak si lze ušetřit na vysněnou věc, aniž bychom se nechali zlákat reklamou nebo jak lze penězi pomáhat potřebným. Přednáška byla pro naše žáky nejen inspirativní, ale i přínosná. Proto moc děkujeme paní Stránské za její návštěvu a čas, který nám věnovala.

 
 

Semiramis

V úterý 12. 3. proběhl v 6.  a 8. ročníku druhý blok dlouhodobé primární prevence s organizací Semiramis.  Žáci se pomocí psychosiciálních her soustředili na spolupráci ve dvojicích, skupině nebo celé třídy.  Důležitou součástí a práce tohoto bloku byla témata: podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, sebeovládání  i úzkost. Těšíme se na další setkání.

 

Maškarní karneval

Jako každoročně jsme i letos 5. 3. oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Tělocvičnu zaplnily nejrůznější masky a pohádkové bytosti. V průběhu karnevalu se s tancem střídaly sportovní soutěže, v nichž si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost i rovnováhu. Za snahu byly náležiztě odměněny sladkostmi. Odpoledne vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek a vítězové obdrželi drobné ceny. Celé odpoledne provázely paní učitelky v krojích.

 

Návštěva knihovny

Žáci z 3. a 4. ročníku navštívili ve čtvrtek 15. 2. místní městskou knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem knihovny, ale také jak by se ke knihám měly chovat. Přečetla jim něžný příběh o žabkách z knihy Dítě je dítě. Vysvětlila jim rozdíl mezi spisovatelem a ilustrátorem a poté děti přiřazovaly kreslené ilustrace k pohádkovým knížkám. Připomněly si také 100. výročí E. Petišky a poslechly si autorovu pohádku z knihy Bylo jednou jedno loutkové divadlo.

 

Valentýnská párty a Valentýnské cvičení třídy II.S

Dne 13. 2. 2024 se v naší škole konala Valentýnská párty ve spolupráci se školní družinou a kroužkem Příroda a Já. Na děti čekalo několik soutěžních disciplín i taneční soutěže. Každý žák obdržel diplom a sladkou cenu. Třída II.S pojala tento den zábavným cvičením. Celý den se odehrával v příjemné atmosféře a děti se již těší na další program, který škola pro své žáky uskuteční.

 

Pravda a lež na internetu

Dne 9. 2. jsme na druhém stupni ZŠ Palackého měli dvouhodinové povídání na téma – Pravda a lež na internetu. Lidé zde hledají zábavu, komunikují, vyhledávají informace, vzdělávají se a také se seznamují. Bohužel, online seznamování s sebou nese i jistá rizika, ke kterým patří tzv. kybergrooming. Kybergrooming je riziková forma komunikace v online prostředí, jejímž cílem je zmanipulovat vyhlédnutou oběť (dítě) a přimět ji k osobní schůzce v reálném světě. Na této schůzce pak může dojít např. k: SEXUÁLNÍMU ZNEUŽITÍ OBĚTI, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE K VÝROBĚ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE PRO DĚTSKOU PROSTITUCI, FYZICKÉMU MUČENÍ, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE NAPŘ. K TERORISMU.
A že se jedná o opravdového predátora, byť skrytého, nám poutavě vysvětlil zkušený lektor Mgr. V. Pospíšil. Jeho prezentace byla velmi pestrá a zaujala všechny. Využil interaktivní tabuli, pak děti hrály hru – odhad, která informace je pravá a která je lež. Hovořil o filmu ,,V síti“ s ukázkami na interaktivní tabuli. Důležitý byl i návod, jak reagovat při sextingu – jak postupovat a co dělat při podezření na jeho výskyt. Zapojení a zájem žáků a žákyň ukázalo, že lektor zvolil poutavou a funkční metodu, jak dětem tuto ožehavou problematiku vysvětlit.

 

Za malým princem do knihovny

7. 2. navštívili žáci 6. a 8. ročníku Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Zde měli připraveno čtení z knihy francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint – Exupéryho – Malý princ. Žáci vyslechli krátký příběh o Malém princi, kterého autor ve své knize ukazuje jako postavu, která je bez chyby, upřímná, nezáludná a láskyplná. Autor představuje mnoho typů lidských povah a prostřednictvím Malého prince ukazuje nespokojenost nad tehdejší společností. Žáci vyplňovali pracovní listy, kde odpovídali na různé otázky, hledali povahové vlastnosti jednotlivých postav a nakonec měli napsat i svoje.

 

Kosmický zážitkový stan

V pondělí 5. února naši žáci navštívili mobilní planetárium, které vyrostlo v relaxační místnosti. Když děti vešly dovnitř, ocitly se uprostřed nekonečného vesmíru. Pohodlně se položily a sledovaly noční oblohu a krátký kreslený film o vesmíru. Seznámily se s názvy planet Sluneční soustavy, některými souhvězdími, ale také s významnými kosmonauty a zvířaty, kteří se vydali do vesmíru. Závěrem si zahrály několik pohybových her s vesmírnou tématikou.

 

Canisterapie

V lednu se žáci speciálních tříd opět sešli se svým psím kamarádem. Tentokrát je navštívil krásný chlupatý samojed jménem Gaston. Po krátkém seznámení se s ním děti mohly pomazlit a přitulit se k němu. Gaston jim také předvedl, jak umí poslouchat. Nechal se ozdobit barevným řetězem či hledal ukryté pamlsky. Děti si pobyt s ním náramně užily.

 

Semiramis

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Centrem primární prevence SEMIRAMIS. První setkání tohoto školního roku proběhlo v poklidu a vzájemné spolupráci. Tématem byly hry a techniky k poznání třídy, mapování úrovně schopnosti spolupráce žáků a jejího rozvíjení v rámci třídního kolektivu.

 

Tříkrálová sbírka

Dne 5. ledna se vybraní žáci vydali do ulic našeho města s Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou České republiky. Výtěžek sbírky je určen na péči o nevyléčitelně nemocné, na odborné poradenství lidem v těžkých životních situacích, na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách a jiné … Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli.