Přednáška Policie ČR

V pátek 9. ledna zavítala mezi děti prvního stupně por. Bc. L. Špičanová, preventistka Policie ČR. Děti seznámila s tím, že má každý nejen svá práva, ale i povinnosti a odpovědnost za své chování a jednání. Děti se tak dozvěděly, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak jsou přestupky a trestné činy trestány. Na příběhu Ondry se dozvěděly, co je šikana, jak se proti ní bránit a jaký trest útočníky může čekat.

 

 

Sedmáci a deváťáci navštívili knihovnu

10.1. 2023 navštívili žáci 7. a 9. třídy místní knihovnu, kde se zabývali tématem MÝTY A BÁJE. Vyslechli si vyprávění, které se týkalo původu bohů, kosmu, vzniku i zániku světa nebo posmrtného života. Paní knihovnice jim i přečetla poutavý příběh z knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky – Daidalos a Ikaros, který je velmi zaujal.

 

Canisterapie

Ve čtvrtek 8. ledna opět mezi děti zavítala fenka Jessica se svou cvičitelkou. Děti měly velkou radost a hned se na ní vrhly. Pejska si povodily a za odměnu obdarovaly pamlskem. Ti odvážnější si nechali sebrat piškot přímo z holého břicha. Čas strávený ve společnosti pejska a jeho paničky rychle utekl a děti  se jen nerady loučily.

 

Tříkrálová sbírka

I v letošním roce se žáci vydali do ulic našeho města s Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou České republiky. Zavítali do mnoha provozoven, kde zazpívali píseň My tři králové. Potěšili tím nejen zaměstnance, zákazníky, ale i kolemjdoucí. Výtěžek sbírky je určen na péči o nevyléčitelně nemocné, na odborné poradenství lidem v těžkých životních situacích, na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách a další.. Tímto bychomrádi poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli.

 

Vánoční setkání s rodiči

Na úterní odpoledne 20. 12. si žáci prvního stupně a speciálních tříd nacvičili pro rodiče pásmo básniček, písniček a tanečků. Nechyběla ani vánoční pohádka. Pilně trénovali a aby si vše vyzkoušeli, dopoledne své pásmo ukázali svým spolužákům z druhého stupně. I přes vysokou nemocnost se jim obě vystoupení velmi podařila. Po představení na rodiče čekalo malé pohoštění, které si pro ně děti připravily v pracovním vyučování a tvořivé dílničky. Většina příchozích si tak odnášela nejen příjemný kulturní zážitek, ale také drobnou vánoční výzdobu.

 

Kantoři

21. prosince se děti prvního stupně a speciální třídy v Jiráskově divadle zúčastnily vánočního koncertu folkové skupiny Kantoři, kteří jim zazpívali a zahráli spoustu vánočních písní nejen z Čech, ale i z jiných zemí.  Při tom děti seznámily s hudebními nástroji, které nikdy předtím neviděly a neslyšely. S radostí si s nimi zazpívaly známé písníčky a odměnily účinkující hlasitým potleskem. Vystoupení v dětech podpořilo všudypřítomnou  vánoční náladu.

 

Vánoční stezka

Žáci 6. a 8. ročníku připravili pro své nejmladší spolužáky vánoční stezku plnou zábavných úkolů. Děti měly pomocí obrázků najít místnosti, ve které se jednotlivé úkoly odehrávaly. Počítaly vločky, řadily obrázky podle posloupnosti,  házely sněhové koule do  koše, skládaly vánoční obrázek a hrály Kimovu hru s vánočními obrázky na procvičení zrakové paměti. Do úkolů jsme zapojili i výpočetní techniku – práci na PC. Za splnění úkolu sbíraly ozdoby na vánoční stromeček. Žáci si vánoční dopoledne náramně užili.

 

Bruslení

16. 12. žáci 3.,4., 6. a 8. ročníku navštívili zimní stadion v Novém Bydžově, kde při bruslení strávili hezké zimní předvánoční dopoledne. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé a poznali tvrdost a chlad ledu na vlastní kůži. Všichni se již těší na další návštěvu.

 
 

Návštěva kovárny

Třída III. S navštívila kovárnu. Dozvěděli se, jaké náčiní kovář ke své práci potřebuje a jak náročná práce to je. To si třída také sama vyzkoušela, všichni si zkusili ukovat hřebík, statečnější se pokusilii ukovat i podkovu. Třída odcházela plná nadšení a doufá, že i v příštím roce se do kovárny zase podívají.

 

Dny otevřených dveří v Městci Králové

13.12. 2022 navštívili žáci 7., 9. a jeden žák z 8. třídy SOŠ a SOU Městec Králové, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Pan zástupce seznámil žáky s nabízenými obory a provedl je po škole. Potom žáci navštívili dílny cukrářů a automechaniků a cestou se zastavili v Domově mládeže. V budově školy na adrese T. G. Masaryka probíhala zároveň VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA. K zakoupení byly originální rukodělné dekorace a ozdoby, vánoční svícny, perníčky a vánočky.

 
 
 

O pejskovi a kočičce

8. prosince se naši prvostupňáčci a žáci speciálních tříd vypravili na divadelní představení O pejskovi a kočičce.
Představení se všem moc líbilo a už se těšíme až se do divadla vydáme zase.

 

Exkurze na Střední škole řemesel v Hořicích

Dne 6.12. 2022 navštívili vybraní žáci 9. třídy Střední školu řemesel v Hořicích. Podívali se do odborných učeben, odborných dílen, internátu, tělocvičny a na hřiště s umělým trávníkem. Žáci zde viděli výrobu křesel, kabelek a pásků, vyzkoušeli si polohování klienta, viděli natěračské a malířské práce. Dále je pan mistr zavedl do místností pro relaxační a zájmové aktivity žáků. V posilovně si mohli vyzkoušet cvičení na různých přístrojích. Pro obor zemědělské práce jezdí studenti na farmu, kterou naši žáci také navštívili. Zde viděli koně, prasata, ovce, kozy.

 

Vánoční dílna v knihovně

Žáci a žákyně speciálních tříd a 1. – 3.. ročníku se vypravili 6. 12. do knihovny, kde pro ně byla připravena vánoční dílna. Barevně dekorovali papírové vánoční ozdoby, kterými ozdobily vánoční strom. Na závěr si ještě poslechli krátkou pohádku se zimní tematikou.

 

Mikulášská nadílka

I naši školu 5. prosince navštívil Mikuláš čert a andílek. Zastavili se v každé třídě. Děti se naučily pěkné básničky a písničky a byly za to odměněny sladkou pozorností. Děkujeme Mikulášovi a jeho družině za návštěvu a zase za rok se těšíme.

 

Výlet na vánoční Hrádek

2.12. 2022 se žáci 7. a 9. třídy jeli podívat na vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic. Paní průvodkyně je seznámila s historií Vánoc, s jejich zvyky a tradicemi. Prozradila jim, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce. Všem se prohlídka moc líbila.

 

Návštěva knihovny

Děti speciálních tříd a z 1. a 2. ročníku se vydaly 29. listopadu do městské knihovny za Medvídkem Pú . Paní knihovnice jim přečetla zajímavý příběh o navštěvách medvídka u kamarádů a děti v pracovních listech vyznačovaly cestu, kudy medvídek šel. Na závěr si prohlédli různé publikace s příběhy medvídka Pú.

 

XXVIII. MČR VE STOLNÍM TENISU

I naši žáci vyrazili na XXVIII.  Mistrovství České republiky v Hradci Králové ve stolním tenisu 23. a 24. 11. 2022. Na tuto celorepublikovou sportovní akci se nominovali z Regionálního přeboru Východních Čech 1. 11. 2022. První den se klukům dařilo. Postoupili do dalšího dne a možnost bojovat o medailové příčky. Druhý den se v soutěži pokračovalo v bojovné atmosféře. V celkovém umístění MČR Alex Gomboš vybojoval 6. místo a Lukáš Černý 8. místo. Kluci si během soutěže našli mnoho kamarádů a odvezli spoustu zážitků. Klukům gratulujeme  za krásné umístění a příkladnou reprezentaci ZŠ.