Prevence digitální propasti 2024

V roce 2024 je škola nadále příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

 

Prevence digitální propasti 2023

I v roce 2023 pokračuje škola v implementaci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Finanční prostředky škola obdržela na dva účely:
– nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek
– pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky

 

Prevence digitální propasti

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytlo naší škole finanční prostředky na projekt Prevence digitální propasti. Poskytnuté finanční prostředky jsou určené k pořízení mobilních digitálních technologií včetně příslušenství.

Digitalizujeme školu

 

Škola pomáhá

Škola je zapojena do Implementace reformy 3.2.2 Národní plán obnovy – Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Od ledna 2023 – do srpna 2025 využije škola poskytnuté finanční prostředky na personální podporu, přímou podporu žáků a podporu dalšího vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků.

Škola pomáhá

 

Doučování

V rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol probíhalo od září – do prosince 2021 na naší škole doučování. Žáci procvičovali matematiku, český a anglický jazyk.

 
 

Projekt MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Přejít na detail