Doučování

V rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol probíhalo od září – do prosince 2021 na naší škole doučování. Žáci procvičovali matematiku, český a anglický jazyk.

 
 

Projekt MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Přejít na detail