Školní klub

Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Děje se tak zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům pomoc při přípravě na vyučování (vypracovávání domácích úkolů, doučování).

Spolupracuje zejména s Domem dětí a mládeže v Novém Bydžově. Koordinaci zájmového vzdělávání ve ŠK zajišťuje vychovatel ve spolupráci pedagogickými pracovníky a externími pracovníky DDM Nový Bydžov.