Školní klub

Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Děje se tak zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje také žákům pomoc při přípravě na vyučování (vypracovávání domácích úkolů, doučování).

Koordinaci zájmového vzdělávání ve školním klubu zajišťuje vychovatel ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy.