Historie školy

Speciální školství mělo v Novém Bydžově více než osmdesátiletou tradici. První třída pomocné školy zde byla zřízena 1. prosince 1931 a navštěvovalo ji necelých 20 žáků. Zakládajícím ředitelem a učitelem byl Josef Jelínek. Škola byla umístěna v budově chlapecké školy, dnešní ZŠ Klicperova.

ZŠ Klicperova

Za druhé světové války byla chlapecká škola obsazena německým vojskem a pomocná škola se přestěhovala do školy dívčí, dnešní ZŠ Karlova. V roce 1945 se opět vrací do školy chlapecké, je již dvojtřídní a řídí ji Antonín Janda.

Zvláštní škola byla zřízena dekretem ZŠR v Praze v roce 1945. Na začátku padesátých let je přemístěna do budovy gymnázia, ředitelem je Miroslav Čihák. Teprve v roce 1965 dostává škola stálou budovu v bývalé vile Bromovských, do té doby dětského domova, a rozšiřuje se na čtyři třídy.

Bývalá vila Bromovských

Školu od poloviny sedmdesátých let řídil František Málek, počet tříd v roce 1985 vzrostl
na osm a při škole je organizována družina. Dílny a některé třídy byly umístěny ve vedlejší nevyhovující budově bývalého cukrovaru z roku 1842. Proto z iniciativy města i školy rozhodl odbor školství v Hradci Králové o modernizaci zmíněného starého cukrovaru.

Od roku 1963 – 1971 měla zvláštní škola také třídy v přízemí školy SVVŠ, dnešní budova Gymnázia v ulici Komenského i v sousední budově LŠU nyní ZUŠ.

Přízemí školy SVVŠ

Školní rok 1985 – 86 zahajuje zvláštní škola již v nově zmodernizované budově, ve které se s mírnými úpravami nachází dodnes.

Teprve ve školním roce 2013 – 14 byly zahájeny rozsáhlé stavební práce na školní budově. Od května do srpna zde proběhlo kompletní zateplení, výměna střešní krytiny, oken a dveří. Součástí rozsáhlých změn byl i nový odstín omítky, který budovu celou rozzářil. Velké poděkování žáků a zaměstnanců školy patří Městskému úřadu v Novém Bydžově, který do této rekonstrukce investoval nemalé finanční prostředky.

Současná budova školy