Lidé ve škole

Ředitelka školy a výchovný poradce: Mgr. Lenka Lusková, DiS., výchovný poradce
Zástupce ředitelky a metodička prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Monika Brzková
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Olga Čiháková, tř. učitelka speciální třídy, koordinátor EVVO
Mgr. Iva Sládková, tř. učitelka speciální třídy
Mgr. Monika Jonášová, tř. učitelka speciální třídy
Mgr. Marie Čapková, tř. učitelka 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku
Bc. Petra Šípová, tř. učitelka 6. a 8. ročníku
Mgr. Jana Kazdová, tř. učitelka 7. a 9. ročníku
Bc. Michaela Šefčíková, DiS., asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Romana Sýkorová, DiS., vychovatelka ve školním klubu
Vladimíra Jilemnická, asistentka pedagoga
Andrea Škaloudová, asistentka pedagoga
Pavlína Hnátová, asistentka pedagoga
Jaroslava Kofránková, asistentka pedagoga
Eva Novotná, asistent pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci: Ing. Romana Špinková, ekonom
Jana Vláškováuklízečka
Alena Zámečníková, uklízečka a pracovnice výdejny
Štefan Bužo, školník