Lidé ve škole

Ředitelka školy a výchovný poradce: Mgr. Lenka Lusková, DiS., výchovný poradce
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Kazdová
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Olga Čiháková, tř. učitelka speciální třídy, koordinátor EVVO
Mgr. Iva Sládková, tř. učitelka speciální třídy
Mgr. Monika Jonášová, tř. učitelka speciální třídy
Mgr. Marie Čapková, tř. učitelka 1., 2. a 4.  ročníku
Adéla Žibrúnová, tř. učitelka 3. a 5. ročníku
Mgr. Petra Šípová, tř. učitelka 6. a 8. ročníku
Mgr. Monika Brzková, tř. učitelka 7. a 9. ročníku, metodička prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Romana Bičišťová, učitelka
Mgr. Marie Kocmanová, učitelka
Romana Sýkorová, DiS., vychovatelka ve školním klubu
Pavlína Hnátová, asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Andrea Škaloudová, asistentka pedagoga
Vladimíra Jilemnická, asistentka pedagoga
Jaroslava Kofránková, asistentka pedagoga
Eva Novotná, asistent pedagoga
Eva Hrejsová, asistent pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci: Ing. Romana Špinková, ekonom
Jana Vláškováuklízečka
Alena Zámečníková, uklízečka a pracovnice výdejny
Štefan Bužo, školník