Lidé ve škole

Ředitelka školy a výchovný poradce: Mgr. Lenka Lusková, DiS.
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Kazdová
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Olga Čiháková, tř. učitelka speciální třídy, koordinátor EVVO
Mgr. Jana Barešová, tř. učitelka speciální třídy
Adéla Malinová, tř. učitelka speciální třídy
Martina Matušková, tř. učitelka speciální třídy
Mgr. Zuzana Drábková, tř. učitelka 2. a 5. ročníku
Mgr. Marie Čapková, tř. učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Petra Šípová, tř. učitelka 6. a 8. ročníku, metodička prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Olga Valešová, tř. učitelka 7. a 9. ročníku
Mgr. Adéla Žibrúnová, učitelka
Pavlína Hnátováasistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
Jaroslava Kofránkováasistentka pedagoga, vychovatelka ve školním klubu
Eva Hrejsová, asistentka pedagoga
Vladimíra Jilemnická, asistentka pedagoga
Eva Novotná, asistentka pedagoga
Andrea Škaloudováasistentka pedagoga
Petra Kořínek Sofilkaničová, asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci: Ing. Romana Špinková, ekonom
Jana Vláškováuklízečka
Eliška Solohubová, uklízečka a pracovnice výdejny
Štefan Bužo, školník

Školní rok 2023/2024