Nové šatny

Každý určitě ví, že předvánoční čas by měl znamenat lásku, mír a pohodu. Samozřejmě i všechno ostatní kolem toho – zdobení stromečku, pečení cukroví, rozdávání dárků…  Žáci naší školy dostali dárek o něco dříve. A to přestavbou jejich šaten a novým vybavením. Díky finančnímu příspěvku od zřizovatele KHK se podařilo přestavět stávající šatny a vybavit skříňkami pro žáky novými, moderními. Žáci se velice těšili a s výsledkem byli mile překvapeni. Dále postupně modernizujeme jednotlivé učebny a to novým vybavením školními lavicemi a židlemi. Snažíme se, aby žáci docházeli do naší školy rádi a cítili se zde dobře.

 

Informace pro rodiče

Dne 27. 11. 2023 se uskuteční celodenní stávka, do které se zapojí všichni zaměstnanci naší školy. Z tohoto důvodu bude škola uzavřena, nelze zajistit její provoz. V den stávky pracovníkům školy nepřísluší plat ani náhrada mzdy.

Děkujeme za pochopení. Kolektiv pracovníků školy,

 

Ředitelské volno

Dne 29. 9. 2023 je vyhlášen z organizačních a technických důvodů volný den pro žáky podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tento den ve  škole výuka neprobíhá.

 

Organizace týdne od 5. – 8. 9. 2023

Úterý 5. 9.  – konec výuky celá škola v 11. 25

Sředa 6. 9. – Adaptační den – konec výuky celá škola v 11. 25

Čtvrtek 7. 9. – I. stupeň, I.S, II. S, III. S, IV. S – konec výuky v 11. 25

– II. stupeň  – konec výuky ve 12. 20

Pátek 8. 9. – výuka podle rozvrhu – konec výuky v 11.25

 
 
 

Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 
 
 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 5. 9. 2022

  1. stupeň – výuka končí v 11.25 hodin
  2. stupeň – výuka končí v 12.20 hodin
 
 
 
 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující se zákonným zástupcům žáků školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů je tříleté. V daném školním roce působí v tomto složení:

Mgr. Olga Čiháková – zvolený zástupce z řad pedagogů

p. Štěpánka Jelínková – zvolený zástupce z řad zákonných zástupců

Ing. Erika Jelínková – zástupce jmenovaný zřizovatelem školy

 

Ředitelské volno

Dne 17. a 18. března 2022 je vyhlášeno z organizačních důvodů ředitelské volno podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.