Ředitelské volno

21. a 22. prosince 2020 je vyhlášen volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

Po vánočních prázdninách vyučování začíná 4. ledna 2021.

 
 

Výuka ve škole od 18.11.2020

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od středy 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků v naší škole a je plně obnoven její provoz.

V platnosti nadále zůstávají zvýšená hygienická opatření vydaná před uzavřením školy.

Žáci se učí od středy opět dle standardního rozvrhu.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Distanční výuka od 2.11.2020

Od pondělí 2.11.2020 se podle ministra školství Roberta Plagy uzavřou speciální školy.

Osobní přítomnost žáků nebude v naší škole dovolena. Po prázdninách se žáci povinně přihlásí každý den do aplikace MS Teams podle distančního rozvrhu v žákovské knížce.

Další pokyny upřesníme v pondělí 2.11.2020 po pátečním jednání vlády.

Děkujeme za spolupráci.

Lenka Lusková, ředitelka školy

 
 

Mít prázdniny je super, ale tyhle podzimní budou prostě jiné. Místo prázdnin u babičky nebo zábavy s kamarády je potřeba zůstat doma.
Proč? Protože tím pomůžeme porazit virus COVID, který je nebezpečný hlavně pro starší lidi, ale může být nepříjemný pro kohokoliv u Vás doma nebo u sousedů. Že nejste lékaři a sestřičky? Ani stateční záchranáři? Vy všichni ale můžete těm superhrdinům pomoci. Stačí málo.

 

 

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

  • platná od 14.10. do 1.11.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 o přijetí krizové opatření vyplývá pro naši školu následující:

Nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší škole.

Školní klub uzavřen.

Školní družina zajišťuje dohled nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

 

V Novém Bydžově 13.10.2020                                            Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Opatření pro Základní školu

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

– platná od 12. 10. do 23. 10. 2020

Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školu našeho typu, nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší základní škole.

Školní klub uzavřen, uzavření se netýká školní družiny.

Dny 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny v základních školách jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. října 2020.

 

V Novém Bydžově 9.10.2020                                  Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 
 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen do 9 hodin (po 1. vyučovací hodině)

Výuka ve dnech 2. – 4. září

1. stupeň – výuka končí v 11. 25 (po 4. vyučovací hodině)

2. stupeň – výuka končí ve 12. 20 (po 5. vyučovací hodině)

Od pondělí 7. září výuka dle rozvrhu.

 

Provozní doba červenec – srpen 2020

Úřední hodiny kanceláře školy:

od 1. 7 do 15. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin
od 3. 8. do 7. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin

Všichni zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 si můžete vyzvednout od 26. 8. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.

 

Ukončení školního roku 2019/2020

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne 30. 6. 2020 před budovou školy.

Žáci jednotlivých tříd si převezmou vysvědčení individuálně po dohodě se svými třídními učiteli.

 

Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 27. května 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  25. května 2020 Vám oznamujeme, že naše škola bude otevřena v omezeném režimu od 8. června 2020.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situaci bude umožněna žákům I. stupně základní školy a žákům základní školy speciální (všechny ročníky) od 8.6.2020 osobní přítomnost ve škole. Žákům II. stupně základní školy bude umožněna docházka za účelem konzultací a třídnických hodin od 8.6.2020.

Docházka do školy není povinná. Je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách do 3.6.2020 do 9:00 hodin prostřednictvím přihlášky, kterou je možno zaslat elektronicky na e-mail: info@zspbydzov.cz a nebo osobně předat do kanceláře školy. V den nástupu do školy bude požadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Další informace jsou uvedené na přihlášce.

Žáci, kteří nenastoupí, pokračují v distanční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Lenka Lusková

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořadné opatření_25.05.2020

 

Aktuální informace ze školy

V „době pandemické“ nejsme dobrovolně a věříme, že čas bezkontaktní výuky bude brzy ukončen a žákům bude umožněno opět se vrátit do známého školního prostředí.

Z dosavadní metodiky MŠMT pro naši základní školu, zřízenou podle par. 16/9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením, poruchami autistického spektra, vyplývá, že má být výuka realizována formou vzdělávání na dálku až do konce tohoto školního roku. Toto téma je nyní velmi diskutované. Rozhodující budou usnesení vlády, která by umožnila prezenční červnovou výuku těmto žákům.

Zápis do prvního ročníku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami proběhl v upraveném režimu. Pro přijaté děti bude připravena prohlídka školy, až to situace dovolí. Distanční vzdělávání probíhá nadále s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků, naši učitelé se snaží poskytovat pravidelné konzultace a adekvátní podporu všem žákům i rodičům. Ve škole jsme zavedli komunikační platformu MS Teams. Ukazuje se, že tento způsob je dalším z řešení, jak obohatit vzdělávací proces.

Již druhý měsíc pokračuje aktivní spolupráce naší školy s Dětským domovem v Nechanicích. Speciální pedagogové nabízí dětem pomoc při zvládání domácích úkolů, připravují pro ně také volnočasové aktivity zaměřené zejména na kreativní práci, sport a hudbu.

Na přilehlém pozemku školy probíhají stále sanační práce od doby zákazu přítomnosti žáků ve škole. Tyto práce výrazně omezily pohyb na školním pozemku, a tak jsme rádi, že pracovníci nepřerušili provoz v nouzovém stavu. Za to jim moc děkujeme, protože hluk těžké techniky by v běžném provozu evidentně ovlivnil soustředění dětí ve škole. Zvýšené opatrnosti je třeba i při příchodu k budově školy, kde probíhá kompletní rekonstrukce ulice F. Palackého.

 

 

Informace ke školní docházce

 

Mimořádné opatření pokračuje

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT pod č. j. MSMT-19185/2020-1 ze dne 2. 5. 2020, bude naše škola, která je zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, uzavřena do 30. 6. 2020.

Nadále bude probíhat distanční vzdělávání.  Žáci využívají dostupné komunikační kanály a jsou ve stálém kontaktu s učiteli.

V případě změny stanoviska MŠMT Vás budeme obratem informovat.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020

 

Distanční výuka na naší škole

Školy se zavřely, výuka žáků v tradiční podobě nemůže probíhat.

Každá škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, proto postup v učení a ve výuce se může lišit. Speciální pedagogové z naší školy poskytují vzdělávání na dálku s přihlédnutím ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků. Základní pokyny pro předávání informací ohledně možností domácího vzdělávání jsou na webových stránkách školy. Vzdělávání probíhá v režimu online, kdy žáci komunikují s vyučujícím v reálné době. Samozřejmě, že pokud žák není vybaven zařízením dovolující komunikovat online, pak vyučující volí další prostředky komunikace. Důležitá je pro nás zpětná vazba od žáků, zvolili jsme též pravidelnou komunikaci prostřednictvím telefonů. Všem rodičům i žákům patří velké poděkování za pochopení situace. Bez jejich spolupráce by další vzdělávání nemohlo pokračovat.

V této nelehké situaci je nám oporou náš zřizovatel Královéhradecký kraj, který formou video prezentací poskytuje vedení školy metodickou pomoc.

Od 30. března naši pedagogičtí pracovníci pravidelně pomáhají dětem v Dětském domově Nechanice. V jejich domácím prostředí s nimi konzultují obsah domácích úkolů, snaží se je vést k pečlivosti a dokončení zadané práce. Snažení dětí odměňují společnou hrou. Zaměstnanci školy se také podílejí na dobrovolnické činnosti a šijí roušky pro potřebné. Hodně zdraví všem a těšíme se na shledání ve škole!