Volný den pro žáky

Dne 9. a 10. května 2024 je vyhlášen z organizačních a technických důvodů volný den pro žáky podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tento den ve škole výuka neprobíhá.

 

Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 

 

Nové šatny

Každý určitě ví, že předvánoční čas by měl znamenat lásku, mír a pohodu. Samozřejmě i všechno ostatní kolem toho – zdobení stromečku, pečení cukroví, rozdávání dárků…  Žáci naší školy dostali dárek o něco dříve. A to přestavbou jejich šaten a novým vybavením. Díky finančnímu příspěvku od zřizovatele KHK se podařilo přestavět stávající šatny a vybavit skříňkami pro žáky novými, moderními. Žáci se velice těšili a s výsledkem byli mile překvapeni. Dále postupně modernizujeme jednotlivé učebny a to novým vybavením školními lavicemi a židlemi. Snažíme se, aby žáci docházeli do naší školy rádi a cítili se zde dobře.

 

Informace pro rodiče

Dne 27. 11. 2023 se uskuteční celodenní stávka, do které se zapojí všichni zaměstnanci naší školy. Z tohoto důvodu bude škola uzavřena, nelze zajistit její provoz. V den stávky pracovníkům školy nepřísluší plat ani náhrada mzdy.

Děkujeme za pochopení. Kolektiv pracovníků školy,

 

Ředitelské volno

Dne 29. 9. 2023 je vyhlášen z organizačních a technických důvodů volný den pro žáky podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tento den ve  škole výuka neprobíhá.

 

Organizace týdne od 5. – 8. 9. 2023

Úterý 5. 9.  – konec výuky celá škola v 11. 25

Sředa 6. 9. – Adaptační den – konec výuky celá škola v 11. 25

Čtvrtek 7. 9. – I. stupeň, I.S, II. S, III. S, IV. S – konec výuky v 11. 25

– II. stupeň  – konec výuky ve 12. 20

Pátek 8. 9. – výuka podle rozvrhu – konec výuky v 11.25

 
 
 

Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 
 
 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 5. 9. 2022

  1. stupeň – výuka končí v 11.25 hodin
  2. stupeň – výuka končí v 12.20 hodin