Návrat žáků do školy

Od 12. dubna se všichni žáci vrací do školy. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování antigenními testy bude probíhat pravidelně 2x týdně ve škole. Další informace najdete v komunikační platformě MS Teams – Informace pro rodiče a žáky. V případě bližších informací se obracejte prosím na své třídní učitele.

V příloze informační letáčky MŠMT.

Více na: MŠMT: Testování ve škole | Pedagogicke.info

 

Velikonoční soutěž

Jelikož se blíží velikonoční svátky, připravili jsme pro naše žáky soutěž
„VE VELIKONOČNÍM TVOŘENÍ“

Doma vytvoř, vyrob nebo nakresli velikonoční dekoraci, vajíčko, obrázek, zajíčka podle své fantazie, obrázek vyfotografuj a pošli přes MS TEAMS své paní učitelce.
Na fotografii může být kromě výtvoru i jeho autor.

Vyhlášení proběhne po Velikonocích.

Těšíme se na Vaše krásné práce.

 

Jarní prázdniny

8. 3. – 12. 3. 2021

Provoz školy omezen, v případě potřeby volejte tel. 737 920 814.

 
 

Distanční výuka od 1. března 2021

Vážení rodiče,
MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března přijala krizové opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Od pondělí 1. března 2021 není dovolena osobní přítomnost žáků v naší škole.

V pátek 26. března 2021 žáci obdrželi pracovní listy, pomůcky k domácí přípravě a pokyny k distanční výuce, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

V týdnu od 1. do 5. března pracují žáci samostatně na zadaných úkolech.

V týdnu od 8. do 12. března mají děti jarní prázdniny.

Od 15. března se přihlašují do výuky v komunikačním prostředí MS Teams.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat v pondělí 1. března 2021. Telefonický kontakt 495 490 318.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Od 1. do 30. dubna 2021 proběhne opět na naší škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální.  Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena blíže ve školském zákonu v par. 16 odst.9. K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti pedagoga. Pedagogičtí pracovníci vždy respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Bližší informace o škole jsou dostupné na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na tel. 495 490 318.

 

Poděkování

Děkujeme zaměstnancům Školní jídelny SŠTŘ Hlušice za zajištění obědů pro naše žáky po dobu uzavření provozovny našeho dodavatele obědů.

 
 

Výuka pokračuje

I přes epidemiologicky náročnou situaci je naše škola v plném provozu. Žáci a všichni zaměstnanci školy musí dodržovat přísná hygienická opatření, ale jsme rádi, že tu možnost máme. Osobní přítomnost žáků je velice důležitá a distanční výuka ji nemůže plnohodnotně nahradit. Oproti zavřeným školám máme velkou výhodu. Děti mají pravidelný režim, tráví čas organizovaně se svými vrstevníky, učí se společně.

 

Ředitelské volno

21. a 22. prosince 2020 je vyhlášen volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

Po vánočních prázdninách vyučování začíná 4. ledna 2021.

 
 

Výuka ve škole od 18.11.2020

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od středy 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků v naší škole a je plně obnoven její provoz.

V platnosti nadále zůstávají zvýšená hygienická opatření vydaná před uzavřením školy.

Žáci se učí od středy opět dle standardního rozvrhu.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Distanční výuka od 2.11.2020

Od pondělí 2.11.2020 se podle ministra školství Roberta Plagy uzavřou speciální školy.

Osobní přítomnost žáků nebude v naší škole dovolena. Po prázdninách se žáci povinně přihlásí každý den do aplikace MS Teams podle distančního rozvrhu v žákovské knížce.

Další pokyny upřesníme v pondělí 2.11.2020 po pátečním jednání vlády.

Děkujeme za spolupráci.

Lenka Lusková, ředitelka školy

 
 

Mít prázdniny je super, ale tyhle podzimní budou prostě jiné. Místo prázdnin u babičky nebo zábavy s kamarády je potřeba zůstat doma.
Proč? Protože tím pomůžeme porazit virus COVID, který je nebezpečný hlavně pro starší lidi, ale může být nepříjemný pro kohokoliv u Vás doma nebo u sousedů. Že nejste lékaři a sestřičky? Ani stateční záchranáři? Vy všichni ale můžete těm superhrdinům pomoci. Stačí málo.

 

 

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

  • platná od 14.10. do 1.11.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 o přijetí krizové opatření vyplývá pro naši školu následující:

Nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší škole.

Školní klub uzavřen.

Školní družina zajišťuje dohled nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

 

V Novém Bydžově 13.10.2020                                            Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Opatření pro Základní školu

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

– platná od 12. 10. do 23. 10. 2020

Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školu našeho typu, nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší základní škole.

Školní klub uzavřen, uzavření se netýká školní družiny.

Dny 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny v základních školách jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. a 30. října 2020.

 

V Novém Bydžově 9.10.2020                                  Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy