Návrat žáků do školy

Od 12. dubna se všichni žáci vrací do školy. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování antigenními testy bude probíhat pravidelně 2x týdně ve škole. Další informace najdete v komunikační platformě MS Teams – Informace pro rodiče a žáky. V případě bližších informací se obracejte prosím na své třídní učitele.

V příloze informační letáčky MŠMT.

Více na: MŠMT: Testování ve škole | Pedagogicke.info

 

Velikonoční tvoření

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky a jsou časem oslav a veselí. Pro žáky byla vyhlášena soutěž ve vytvoření velikonoční dekorace nebo kraslice. Při tomto jarním tvoření jsme nezapomněli ani na naši nejstarší generaci. Pro klienty DD Pohoda Humburky jsme vyrobili pro radost několik velikonočních přání a ptáčků. Přejeme všem hezké jaro.

 

Světový den vody

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě.

V rámci distanční výuky si vyučující jednotlivých předmětů proto s žáky tento den připomněli.  Na téma Voda v  hodinách luštili křížovky, přesmyčky, podívali se na naučné filmy. V rámci přírodovědy fotili, kde v domácnosti všude využívají vodu a z pořízených fotografií si vytvořili koláže. Na vycházce k vodě vyhledávali místa, na kterých dochází k jejímu znečišťování a místa, která se jim naopak líbí. Seznámili se s živočichy žijícími u vody a ve vodě a vyhledali si na internetových stránkách ohrožené druhy. Ve fyzice si připomněli jednotlivá skupenství vody. V chemii hovořili o její nezbytné přítomnosti v průmyslovém odvětví a o ochraně vodních zdrojů. V dějepise si prohlédli něco z historie výstavby přehrad v České republice. V hodinách matematiky si zase spočítali spotřebu vody pro čtyřčlennou domácnost za jeden týden.

V rámci tohoto projektu si žáci připomněli, že voda je pro náš život nezbytná a je důležité její zdroje chránit a přemýšlet nad spotřebou vody v jejich domácnostech.

 

Velikonoční soutěž

Jelikož se blíží velikonoční svátky, připravili jsme pro naše žáky soutěž
„VE VELIKONOČNÍM TVOŘENÍ“

Doma vytvoř, vyrob nebo nakresli velikonoční dekoraci, vajíčko, obrázek, zajíčka podle své fantazie, obrázek vyfotografuj a pošli přes MS TEAMS své paní učitelce.
Na fotografii může být kromě výtvoru i jeho autor.

Vyhlášení proběhne po Velikonocích.

Těšíme se na Vaše krásné práce.

 

Jarní prázdniny

8. 3. – 12. 3. 2021

Provoz školy omezen, v případě potřeby volejte tel. 737 920 814.

 
 

Distanční výuka od 1. března 2021

Vážení rodiče,
MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března přijala krizové opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Od pondělí 1. března 2021 není dovolena osobní přítomnost žáků v naší škole.

V pátek 26. března 2021 žáci obdrželi pracovní listy, pomůcky k domácí přípravě a pokyny k distanční výuce, která bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

V týdnu od 1. do 5. března pracují žáci samostatně na zadaných úkolech.

V týdnu od 8. do 12. března mají děti jarní prázdniny.

Od 15. března se přihlašují do výuky v komunikačním prostředí MS Teams.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat v pondělí 1. března 2021. Telefonický kontakt 495 490 318.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Od 1. do 30. dubna 2021 proběhne opět na naší škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální.  Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je uvedena blíže ve školském zákonu v par. 16 odst.9. K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti pedagoga. Pedagogičtí pracovníci vždy respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro individuální výuku, volnou hru, tak i pro relaxaci. Bližší informace o škole jsou dostupné na webových stránkách školy www.zspbydzov.cz, v případě dotazů nás kontaktujte na tel. 495 490 318.

 

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Poslední lednový týden v rámci projektu Ovoce do škol, si žáci zpříjemnili pracovní vyučování ochutnávkou ovoce a zeleniny. Vyzkoušeli řadu zdravých a chutných receptů. Připravili ovocný salát z manga, kiwi a granátového jablka. Udělali si pomazánku z avokáda nebo bíle ředkve. Dozvěděli se také, odkud toto ovoce a zelenina pochází.

 

Seznamujeme se s dějinami

V hodinách dějepisu jsme si připomněli 52. výročí smrti Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. Žáci se seznámili s životem i důvody smrti Jana Palacha, který protestoval proti potlačování svobod a okupaci Československa armádami států Varšavské dohody.

V Den památky obětí holocaustu 27. ledna zhlédli žáci film Všichni moji blízcí, který na pozadí historických událostí sleduje osud židovské rodiny po podepsání Mnichovské dohody v roce 1939 a obsazení Československa fašistickým Německem. V následné prezentaci se pak zabývali dopady nacistické politiky systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti.

 

Hrátky na sněhu

Zimní náladu nám všem vykouzlil napadaný sníh, který posypal nejen střechy domů. Konečně mohli všichni vyrazit na kopec a naplno si užít zimních radovánek. Na školním hřišti vyrostlo několik sněhuláků a sněhovou nadílku si užívali i psi, kteří k nám s chovatelkami přijeli na pravidelnou canisterapii. Venkovními činnostmi zpestřujeme nejen výuku ve škole, ale hlavně posilujeme jejich zdraví.

 

Poděkování

Děkujeme zaměstnancům Školní jídelny SŠTŘ Hlušice za zajištění obědů pro naše žáky po dobu uzavření provozovny našeho dodavatele obědů.

 
 

Výuka pokračuje

I přes epidemiologicky náročnou situaci je naše škola v plném provozu. Žáci a všichni zaměstnanci školy musí dodržovat přísná hygienická opatření, ale jsme rádi, že tu možnost máme. Osobní přítomnost žáků je velice důležitá a distanční výuka ji nemůže plnohodnotně nahradit. Oproti zavřeným školám máme velkou výhodu. Děti mají pravidelný režim, tráví čas organizovaně se svými vrstevníky, učí se společně.

 

Vánoční tvoření

Adventní čas bohužel proběhl bez tradičního vánočního programu pro rodiče a blízké, ale i přesto byl věnován vánočnímu tvoření se spolužáky. Vše začalo vázáním adventních věnců a pokračovalo vyráběním čertů a andělů, vánočních stromečků a dárečků pro své nejbližší. Při svém tvoření jsme nezapomněli ani na obyvatele Domova důchodců v Humburkách, pro které jsme si připravili spoustu dárečků, kterými jsme se je snažili v této nelehké době potěšit.

 

Online ZOO

Pod vedením školní metodičky prevence žáci prvního stupně zakončili preventivní program Online ZOO. Poslední setkání bylo zaměřeno na bezpečnost při online nákupech a na nebezpečí, které skrývá rozesílání svých intimních fotografií na sociálních sítích.

 

Ředitelské volno

21. a 22. prosince 2020 je vyhlášen volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

Po vánočních prázdninách vyučování začíná 4. ledna 2021.

 
 

Mikulášská nadílka

Přijde letos do školy Mikuláš a čert? Tuto otázku si pokládaly děti celý týden. Některé z očekávání, jiné z obav, aby si je návštěvník z pekla neodnesl.

Ráno 4. prosince se v převleku trojice žáků z druhého stupně vydala s nadílkou za dětmi. Když se za dveřmi ozvalo cinkání a bouchání, začalo být ve třídách živo. Každý měl v sobě malou dušičku, ale všichni si přáli, aby už tady Mikuláš byl. Nakonec přišel a přivedl s sebou i anděla s čertem. Děti je potěšily říkankami a básničkami, za které dostaly sladkou odměnu. Ti, kteří měli nějaké prohřešky navíc slíbili čertům, že se polepší.