XXVIII. MČR VE STOLNÍM TENISU

I naši žáci vyrazili na XXVIII.  Mistrovství České republiky v Hradci Králové ve stolním tenisu 23. a 24. 11. 2022. Na tuto celorepublikovou sportovní akci se nominovali z Regionálního přeboru Východních Čech 1. 11. 2022. První den se klukům dařilo. Postoupili do dalšího dne a možnost bojovat o medailové příčky. Druhý den se v soutěži pokračovalo v bojovné atmosféře. V celkovém umístění MČR Alex Gomboš vybojoval 6. místo a Lukáš Černý 8. místo. Kluci si během soutěže našli mnoho kamarádů a odvezli spoustu zážitků. Klukům gratulujeme  za krásné umístění a příkladnou reprezentaci ZŠ.

 

Canisterapie

Ve středu 16. listopadu žáky prvního stupně a speciálních tříd navštívila fenka Jessie se svou majitelkou. Děti je obě s nadšením přivítaly
a hned se chopily vodítka. Za každou dobře vykonanou činnost ji s radostí odměnily a nerady se s ní loučily.

 

Bezpečná třída

Ve čtvrtek 10. 11. žáky 3. a 5. ročníku navštívily dvě lektorky z intervenčního centra Semiramis z Hradce Králové. Žáci s lektorkami strávili příjemné dopoledne, kdy se spolu blíže seznámili, povídali si o sobě, vztahy mezi spolužáky ve škole, ale i o vztazích ve své rodině. Každý žák si nakreslil svůj erb, do kterého umístil obrázky předmětů a činností, které ho nejlépe vystihují. Žáci se už těší na další setkávání, které by mělo přispět k utužení vzájemných vztahů, méně konfliktů a lepší spolupráci jak na půdě školy, tak i v jejich rodinném prostředí.

 

Přednáška „Být fit” a  „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ”

Na začátku listopadu navštívila  naše žáky  paní Mgr. Blažková ze společnosti MP Education. V zajímavé přednášce žáky prvního stupně seznámila se zdravým způsobem života. Mimo jiné dětem atraktivním způsobem přiblížila, jak je důležitý pro jejich vývoj plnohodnotný spánek, více pohybových aktivit, dostatečný přísun vody a dalších tekutin, a v nemalé míře
i pravidelné posilňování zdraví potřebnými vitamíny a minerály, nejlépe formou konzumace čerstvého ovoce a zeleniny.

Pro  žáky druhého stupně si paní lektorka připravila přednášku s názvem „Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ”. Diskutovala s žáky o fyzických a psychickým změnám v dospívání, seznámila je s poruchami příjmu potravy a vysvětlila jim důležitost zdravé stravy.

 

Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu

V úterý 1. 11. 2022 se v tělocvičně Speciální školy v Hradci Králové konal 22. ročník Regionálního přeboru Východních Čech ve stolním tenisu. Naši žáci soutěžili v kategorii chlapci, ve které se probojovali až do finále a mohli tak bojovat o medailové příčky. Kluci si jednotlivé zápasy velmi užívali a v celé hale panovala skvělá nálada. Lukáš Černý se nakonec umístil na krásném 4. místě a Alex Gomboš na 2. místě. Všem moc gratulujeme!

 

Canisterapie

Dne 20.10. proběhla na naší škole další canisterapie s p. Zimovou. Canisterapie využívá pozitivního vlivu přítomnosti psa na člověka a může tak přispět ke zlepšení jeho fyzického i psychického zdraví. Řeč těla psa je stručná a jasná. Zároveň ale přítomnost psího kamaráda dává spoustu podnětů. Zejména děti brzy poznají, že na jejich jednoduché verbální i neverbální projevy může pes reagovat a to se jim líbí. Podněcuje je to k dalším aktivitám např. zavolat na psa jménem, dávat mu nacvičené povely aj. Dále děti plnily připravené úkoly, popisovaly části těla psího kamaráda a při slunečném počasí pejsky vodily pomocí vodítka.

 

 

Prevence rizikového chování

V úterý 11. 10. naše žáky navštívili kurátor pro děti a mládež Mgr. Jan Kubinec, referentka Bc. Markéta Macáková, Mgr. Jaromír Rémiš ze střediska probační a mediační služby v Hradci Králové a zaměstnanec PČR p. Stránský. S žáky diskutovali na téma rizikového chování, trestní čin a trestní odpovědnost. Na skutečných případech na základě rozhodnutí soudu vyhledávali potřebné informace o spáchaném činu (kdo je pachatel, oběť, jaká je délka sazby aj.) Poté diskutovali, jaký trest by udělili, nebo jak by se zachovali, kdyby se dostali do podobné situace.  Všem děkujeme za pěkně připravenou besedu a prevenci.

 

Kopidlenské poupě

V pátek 7. října se dvě trojčlenná družstva žáků ze 7. a 9. třídy (M. Tulej, T. Kristofová, S. Csuporiová, M. Mondeková, A. Mondeková, V. Mitáčová) zúčastnila přírodovědné soutěže na Střední zahradnické škole v Kopidlně. S ostatními soutěžícími se žáci utkali v poznávání rostlin, přírodovědném testu a aranžování květin do květináče. Naše družstva si vedla velice dobře a do školy jsme si odváželi dort a odměny za 1. a 2. místo. Děkujeme za velice pěknou reprezentaci.

 

Výlet do lesa

7. října vyrazili žáci 1. stupně a speciálních tříd na výlet do kralického lesa. Strávili zde celé dopoledne. Učili se pojmenovat stromy, pozorovali podzimní les, plnili různé úkoly na stanovištích, běhali přes překážky a čas zbyl i na sbírání hub. Výlet se vydařil a děti si odnesly mnoho nových zážitků a informací.

 

Zooterapie

Ve čtvrtek 29. 9. žáci z 1. a 2. třídy zavítali do nedaleké Bydžovské Lhotky, kde si zpříjemnili den zooterapií. Přivítala nás vstřícná a obětavá paní Bártová. Seznámila nás s blízkým okolím a zvířaty, především koňmi Matějem a Artušem, kteří nás provázeli celou terapií. Děti si zahrály stopovací hru. Za plnění úkolů na ně na konci čekala sladká odměna. Největším zážitkem pro nás byla zpáteční jízda kočárem. Jeli jsme z Bydžovské Lhotky přes Měník, Humburky až na luka do Nového Bydžova.
Děkujeme za krásný den a těšíme se na příště.

 
 

Zdravá strava

V pondělí 19. 9. a v úterý 20. 9. se na naší škole konala beseda na téma „Zdravá strava“. Bc. Martina Jandová si pro děti připravila přednášku a praktické ukázky. Nejdříve jim ukázala množství cukru v potravinách a nápojích. Pak se děti pustily do přípravy zdravých svačinek. Zjistily, že příprava pomazánky je hodně jednoduchá a zvládne ji každý. Nakonec měly za úkol “rozklíčovat” jednu hádanku. Paní Jandová upekla dortík, který všem moc chutnal. Úkolem bylo poznat podle chuti, ze kterých surovin je vyrobený. Ani náhodou děti nepoznaly, že je v receptu schováno velké množství cukety a těsto je z cizrny. Nadváha a obezita dětí ve školách stále vzrůstá. Zkusme s tím společně něco udělat. Nestačí edukovat jen děti, ale hlavně rodiče.

 

První pomoc

V úterý 13. 9. se na naší škole konala beseda na téma „První pomoc“.
Dva vysokoškolští studenti oboru záchranář, Adéla Svobodová a David Orel, si pro nás připravili přednášku a praktické ukázky, takže si všichni žáci mohli vyzkoušet, jak například zavázat poraněnou ruku, jak uvést raněného do stabilizované polohy a další užitečné věci.
Besedu jsme si užili, Adélce a Davidovi moc děkujeme a budeme se těšit zase na příště!

 

Zooterapie 7. 9. 2022

I tento školní rok jsme zahájili již tradiční zooterapii. S dětmi jsme navštívili v Bydžovské Lhotce paní Bártovou, koně Matěje a Janka. Po přivítání děti započaly terapii se zvířaty, která využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka. Děti také plnily úkoly a odpovídaly na  otázky. Děkujeme paní Bártové za milou péči a těšíme se na další setkání.

 

Adaptační den

V úterý 6. září jsme s dětmi vyrazili mimo školu, aby se nově vytvořené kolektivy i třídy společně lépe poznaly. Přálo nám počasí a po celý den svítilo sluníčko. Děti ze speciální třídy, 1. – 4. ročníku, 6.a 8. ročníku si zvolily pěší výlet do Sloupna, kde na ně čekala skupinová hra Pohádková stezka s tajenkou. Po jejím splnění si každý mohl na ohni opéci párek a pohrát si na místním hřišti. Zpět do školy se vrátily unavené, ale spokojené.

 

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2022 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 5. 9. 2022

  1. stupeň – výuka končí v 11.25 hodin
  2. stupeň – výuka končí v 12.20 hodin
 
 

Legiovlak

V pátek 17. 6. 2022 navštívili naši žáci Legiovlak na vlakovém nádraží v Novém Bydžově.  Ten veřejnosti a především mládeži pomáhá obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.  Žáci měli možnost prohlédnout si např. vagóny polní pošty, krejčovského, zdravotního a obrněného vozu aj. Na závěr si někteří žáci koupili suvenýr.

 

Spaní ve škole

Spaní se uskutečnilo ve čtvrtek 16. 6. 2022. Děti se sešly v odpoledních hodinách, na školním dvoře si zahrály hry, zkusily i novou aktivitu – Slacklinu. Poté si k večeři každý opekl vuřta a pomalu jsme se všichni přesunuli do učebny, kde jsme zhlédli pohádku, ke které každý dostal mističku popcornu. Poté již všechny děti zalezly do peřin a spaly až do rána. Přespání ve škole mělo u dětí veliký úspěch, všichni už se těšíme na další podobnou akci.