Velikonoční dílna

Odpoledne 26. března jsme se s žáky prvního stupně sešli při velikonočním tvoření. Mohli si vyrobit zajíčka, slepičku na zavěšení nebo košíček na vajíčka. Všichni pracovali se zaujetím a domů odcházeli s krásnými výrobky.

 

Peníze a jak s nimi naložit

V pátek 15. března se žáci ze 3. a 4. třídy zúčastnili přednášky na téma Peníze a jak s nimi správně naložit. V rámci přednášky se  zamýšleli nad tím, jak nejlépe hospodařit s penězi vlastními, darovanými nebo z kapesného. Dále jsme si vysvětlovali, co je to hodnota peněz – jak si lze ušetřit na vysněnou věc, aniž bychom se nechali zlákat reklamou nebo jak lze penězi pomáhat potřebným. Přednáška byla pro naše žáky nejen inspirativní, ale i přínosná. Proto moc děkujeme paní Stránské za její návštěvu a čas, který nám věnovala.

 
 

Volný den pro žáky

Dne 9. a 10. května 2024 je vyhlášen z organizačních a technických důvodů volný den pro žáky podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V tento den ve škole výuka neprobíhá.

 

Semiramis

V úterý 12. 3. proběhl v 6.  a 8. ročníku druhý blok dlouhodobé primární prevence s organizací Semiramis.  Žáci se pomocí psychosiciálních her soustředili na spolupráci ve dvojicích, skupině nebo celé třídy.  Důležitou součástí a práce tohoto bloku byla témata: podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, sebeovládání  i úzkost. Těšíme se na další setkání.

 

Maškarní karneval

Jako každoročně jsme i letos 5. 3. oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Tělocvičnu zaplnily nejrůznější masky a pohádkové bytosti. V průběhu karnevalu se s tancem střídaly sportovní soutěže, v nichž si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost i rovnováhu. Za snahu byly náležiztě odměněny sladkostmi. Odpoledne vyvrcholilo vyhlášením nejhezčích masek a vítězové obdrželi drobné ceny. Celé odpoledne provázely paní učitelky v krojích.

 

Zápis dětí do 1. ročníku

Jsme specializované pracoviště, které poskytuje vzdělávání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra. Tato specializace je blíže uvedena ve školském zákonu v § 16 odst. 9.

K přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Ve speciálních třídách s žáky pracují kvalifikovaní učitelé a asistenti. Pedagogičtí pracovníci respektují charakter a závažnost postižení žáků a berou ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby. Výuka probíhá v účelně vybavených třídách, v nichž je počet žáků vždy snížen. Nachází se zde prostor pro výuku, volnou hru a relaxaci.

 

 

Návštěva knihovny

Žáci z 3. a 4. ročníku navštívili ve čtvrtek 15. 2. místní městskou knihovnu. Paní knihovnice seznámila děti s provozem knihovny, ale také jak by se ke knihám měly chovat. Přečetla jim něžný příběh o žabkách z knihy Dítě je dítě. Vysvětlila jim rozdíl mezi spisovatelem a ilustrátorem a poté děti přiřazovaly kreslené ilustrace k pohádkovým knížkám. Připomněly si také 100. výročí E. Petišky a poslechly si autorovu pohádku z knihy Bylo jednou jedno loutkové divadlo.

 

Valentýnská párty a Valentýnské cvičení třídy II.S

Dne 13. 2. 2024 se v naší škole konala Valentýnská párty ve spolupráci se školní družinou a kroužkem Příroda a Já. Na děti čekalo několik soutěžních disciplín i taneční soutěže. Každý žák obdržel diplom a sladkou cenu. Třída II.S pojala tento den zábavným cvičením. Celý den se odehrával v příjemné atmosféře a děti se již těší na další program, který škola pro své žáky uskuteční.

 

Pravda a lež na internetu

Dne 9. 2. jsme na druhém stupni ZŠ Palackého měli dvouhodinové povídání na téma – Pravda a lež na internetu. Lidé zde hledají zábavu, komunikují, vyhledávají informace, vzdělávají se a také se seznamují. Bohužel, online seznamování s sebou nese i jistá rizika, ke kterým patří tzv. kybergrooming. Kybergrooming je riziková forma komunikace v online prostředí, jejímž cílem je zmanipulovat vyhlédnutou oběť (dítě) a přimět ji k osobní schůzce v reálném světě. Na této schůzce pak může dojít např. k: SEXUÁLNÍMU ZNEUŽITÍ OBĚTI, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE K VÝROBĚ DĚTSKÉ PORNOGRAFIE, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE PRO DĚTSKOU PROSTITUCI, FYZICKÉMU MUČENÍ, ZNEUŽITÍ DÍTĚTE NAPŘ. K TERORISMU.
A že se jedná o opravdového predátora, byť skrytého, nám poutavě vysvětlil zkušený lektor Mgr. V. Pospíšil. Jeho prezentace byla velmi pestrá a zaujala všechny. Využil interaktivní tabuli, pak děti hrály hru – odhad, která informace je pravá a která je lež. Hovořil o filmu ,,V síti“ s ukázkami na interaktivní tabuli. Důležitý byl i návod, jak reagovat při sextingu – jak postupovat a co dělat při podezření na jeho výskyt. Zapojení a zájem žáků a žákyň ukázalo, že lektor zvolil poutavou a funkční metodu, jak dětem tuto ožehavou problematiku vysvětlit.

 

Za malým princem do knihovny

7. 2. navštívili žáci 6. a 8. ročníku Městskou knihovnu v Novém Bydžově. Zde měli připraveno čtení z knihy francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint – Exupéryho – Malý princ. Žáci vyslechli krátký příběh o Malém princi, kterého autor ve své knize ukazuje jako postavu, která je bez chyby, upřímná, nezáludná a láskyplná. Autor představuje mnoho typů lidských povah a prostřednictvím Malého prince ukazuje nespokojenost nad tehdejší společností. Žáci vyplňovali pracovní listy, kde odpovídali na různé otázky, hledali povahové vlastnosti jednotlivých postav a nakonec měli napsat i svoje.

 

Kosmický zážitkový stan

V pondělí 5. února naši žáci navštívili mobilní planetárium, které vyrostlo v relaxační místnosti. Když děti vešly dovnitř, ocitly se uprostřed nekonečného vesmíru. Pohodlně se položily a sledovaly noční oblohu a krátký kreslený film o vesmíru. Seznámily se s názvy planet Sluneční soustavy, některými souhvězdími, ale také s významnými kosmonauty a zvířaty, kteří se vydali do vesmíru. Závěrem si zahrály několik pohybových her s vesmírnou tématikou.

 

Canisterapie

V lednu se žáci speciálních tříd opět sešli se svým psím kamarádem. Tentokrát je navštívil krásný chlupatý samojed jménem Gaston. Po krátkém seznámení se s ním děti mohly pomazlit a přitulit se k němu. Gaston jim také předvedl, jak umí poslouchat. Nechal se ozdobit barevným řetězem či hledal ukryté pamlsky. Děti si pobyt s ním náramně užily.

 

Semiramis

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Centrem primární prevence SEMIRAMIS. První setkání tohoto školního roku proběhlo v poklidu a vzájemné spolupráci. Tématem byly hry a techniky k poznání třídy, mapování úrovně schopnosti spolupráce žáků a jejího rozvíjení v rámci třídního kolektivu.

 

Tříkrálová sbírka

Dne 5. ledna se vybraní žáci vydali do ulic našeho města s Tříkrálovou sbírkou, organizovanou Charitou České republiky. Výtěžek sbírky je určen na péči o nevyléčitelně nemocné, na odborné poradenství lidem v těžkých životních situacích, na podporu výstavby lůžkového hospice ve Stěžerách a jiné … Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří do sbírky přispěli.

 

Vánoční besídky ve třídách

Poslední den před začátkem vánočních prázdnin využili třídní učitelé k besídce ve třídě. Povídali si s dětmi o štědrovečerních zvycích a některé z nich si společně vyzkoušeli. Nechybělo ani vánoční cukroví, teplý čaj, rozdávání a vybalování dárků. Ve zbylém čase si ve Vánočním kvízu  děti prověřily svoje znalosti o vánočních zvycích, tradicích a koledách .

 

Předvánoční čas ve školní družině

Předvánoční čas jsme vyplnili tvorbou drobných dárečků pro své blízké, v podobě vánočních záložek do knížek. Za poslechu vánočních písní děti ozdobily stromeček. Společně jsme zhotovili nepečené cukroví, které se nám opravdu moc povedlo a jen se po něm zaprášilo. Každý den na děti čekala drobná sladkost v adventním kalendáři. Závěrem předvánočního týdne bylo zapalování prskavek.
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE KOLEKTIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Výlet do Prahy

Dne 18. prosince děti z 2. a 5. ročníku navštívily vánoční Prahu. Prošly si Václavské náměstí a podívaly se také na Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Nechyběla ani fotka u vánočního stromu a zakoupení něčeho dobrého na zub. Výlet se vydařil, žákům se moc líbil.