Školní jídelna

Ceny obědů:

žáci 7 – 10 let 27 Kč
žáci 11 – 14 let 29 Kč
15 let více 31 Kč
školní jídelna