Školní jídelna

Ceny obědů:

I. stupeň – žáci 7 – 10 let 27 Kč
II. stupeň – žáci 11 – 14 let 29 Kč
II. stupeň – 15 let více 31 Kč
školní jídelna