Školní jídelna

Ceny obědů:

žáci 7 – 10 let 24 Kč
žáci 11 – 14 let 26 Kč
15 let více 28 Kč
školní jídelna