Školní družina

Vyplňuje čas žáků po skončení vyučování. Do školní družiny dochází pravidelně 12 žáků. Po společném obědě se klade důraz na přípravu na vyučování. Děti se zde formou didaktických her procvičí učivo, napíší domácí úkoly a procvičí čtení.

Každý den je střídána rozmanitá činnost – výtvarná, pracovní, tělovýchovná, dopravní, přírodovědná a vlastivědná.
Spolupracujeme např. s nízkoprahovým centrem DoPatra a městskou knihovnou. V době školních prázdnin jsou ve školní družině organizovány sportovní a kulturní akce. Docházka je pro žáky bezplatná.