Bezplatné vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 bude poskytováno vzdělávání bezúplatně účastníkům školní družiny a školního klubu.