Den Země, svátek životního prostředí

Naše škola se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2021 byla sobota 27. března. Školní akce s žáky se mohla realizovat až v době prezenční výuky, která byla obnovena 12. dubna. Vlivem počasí se tato akce posunula až na čtvrtek 29. dubna. Technické služby Nového Bydžova dodaly odpadové pytle a zajistily odvoz odpadků. Ochranné pomůcky zajišťovala škola. Za dodržování bezpečnostních opatření se skupiny žáků vydaly na stanovené úseky. Zbavovaly odpadků cyklostezku podél Cidliny do Sloupna, cyklostezku směrem do Prasku a uklízely prostor podél železniční trati v Novém Bydžově. Všichni žáci se přesvědčili o důsledcích nesprávného lidského chování na životní prostředí.