Exkurze do sběrného dvora

V úterý 19. a v pátek 22. 4. probíhal ve spolupráci s městským úřadem střídavě pro žáky 1. i 2. stupně program se zaměřením na ekologii a třídění odpadu. Žáci absolvovali naučnou procházku po stanovištích, kterou doprovázela přednáška o různých druzích odpadu a o tom, jak jej správně vytřídit. Naše putování jsme završili exkurzí na zdejším sběrném dvoře, kde žáci zjistili, jak zde funguje běžný provoz a zábavnou formou si mohli vyzkoušet roztřídit odpad prostřednictvím obrázků. Děkujeme paní Klozové za připravený program a budeme se těšit na příště.