Informace k otevření školy

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT ze dne 27. května 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  25. května 2020 Vám oznamujeme, že naše škola bude otevřena v omezeném režimu od 8. června 2020.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situaci bude umožněna žákům I. stupně základní školy a žákům základní školy speciální (všechny ročníky) od 8.6.2020 osobní přítomnost ve škole. Žákům II. stupně základní školy bude umožněna docházka za účelem konzultací a třídnických hodin od 8.6.2020.

Docházka do školy není povinná. Je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o účasti svého dítěte na vzdělávacích aktivitách do 3.6.2020 do 9:00 hodin prostřednictvím přihlášky, kterou je možno zaslat elektronicky na e-mail: info@zspbydzov.cz a nebo osobně předat do kanceláře školy. V den nástupu do školy bude požadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Další informace jsou uvedené na přihlášce.

Žáci, kteří nenastoupí, pokračují v distanční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Lenka Lusková

Přihláška ke stažení zde: Přihláška

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořadné opatření_25.05.2020