Informace ke školní docházce

 

Mimořádné opatření pokračuje

Vážení rodiče,

na základě metodických pokynů MŠMT pod č. j. MSMT-19185/2020-1 ze dne 2. 5. 2020, bude naše škola, která je zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, uzavřena do 30. 6. 2020.

Nadále bude probíhat distanční vzdělávání.  Žáci využívají dostupné komunikační kanály a jsou ve stálém kontaktu s učiteli.

V případě změny stanoviska MŠMT Vás budeme obratem informovat.

Mgr. Lenka Lusková, ředitelka školy