Návrat žáků do školy

Od 12. dubna se všichni žáci vrací do školy. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Testování antigenními testy bude probíhat pravidelně 2x týdně ve škole. Další informace najdete v komunikační platformě MS Teams – Informace pro rodiče a žáky. V případě bližších informací se obracejte prosím na své třídní učitele.

V příloze informační letáčky MŠMT.

Více na: MŠMT: Testování ve škole | Pedagogicke.info