Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Opatření pro Základní školu, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

  • platná od 14.10. do 1.11.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 o přijetí krizové opatření vyplývá pro naši školu následující:

Nadále pokračuje osobní přítomnost žáků v naší škole.

Školní klub uzavřen.

Školní družina zajišťuje dohled nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

 

V Novém Bydžově 13.10.2020                                            Lenka Lusková, ředitelka školy