Doučování

V rámci Národního plánu podpory návratu žáků do škol probíhalo od září – do prosince 2021 na naší škole doučování. Žáci procvičovali matematiku, český a anglický jazyk.