Prevence digitální propasti 2023

I v roce 2023 pokračuje škola v implementaci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.
Finanční prostředky škola obdržela na dva účely:
– nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek
– pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky