Prevence digitální propasti 2024

V roce 2024 je škola nadále příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.