Prevence digitální propasti

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytlo naší škole finanční prostředky na projekt Prevence digitální propasti. Poskytnuté finanční prostředky jsou určené k pořízení mobilních digitálních technologií včetně příslušenství.

Digitalizujeme školu