Projekt MŠMT

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339
Číslo výzvy: 02_16_022
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt „VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ F. PALACKÉHO NOVÝ BYDŽOV“, S. REG. Č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003339“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce rodičů dětí a žáků.

eu-banner