Škola pomáhá

Škola je zapojena do Implementace reformy 3.2.2 Národní plán obnovy – Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Od ledna 2023 – do srpna 2025 využije škola poskytnuté finanční prostředky na personální podporu, přímou podporu žáků a podporu dalšího vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků.

Škola pomáhá