Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku oboru vzdělání: základní škola a základní škola speciální:

dne 1. dubna 2020 od 9:00 do 16:30 hodin

(možnost zápisu i v jiném termínu od 2. do 30. dubna 2020*)

Podrobnější informace viz v souboru zde: zápis duben 2020