Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku oboru vzdělání: základní škola a základní škola speciální.

3. a 4. dubna 2019 (8.00 -15.30 h), (individuální možnost zápisu od 1. do 30. dubna 2019)


K zápisu doložte občanský průkaz rodičů, rodný list, doporučení školského poradenského zařízení či jiné důležité zdravotní doporučení.

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do školy podle § 16/9 š kolského zákona. Počet přijímaných žáků bude naplněn max. do kapacity školy, v případě její překročení rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření.

Naše škola je určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem.

Nabízíme:

 • Klidné a příjemné prostředí malé školy.
 • Kvalifikovaný sbor učitelů – speciálních pedagogů, pedagogických asistentů.
 • Výuku přizpůsobenou individuálním možnostem a potřebám žáků.
 • Snížený počet dětí ve speciálních třídách.
 • Možnost stravování ve školní jídelně.
 • Bezplatnou školní družinu a klub.
 • Speciálně pedagogické terapie – logopedická péče, canisterapie, zooterapie,
 • pobyt v solné jeskyni a jiné.
 • Moderně a účelně vybavené relaxační místnosti a učebny.
 • Výběr z odpoledních zájmových kroužků.
 • Zajímavé mimoškolní aktivity.