Ředitelské volno

21. a 22. prosince 2020 je vyhlášen volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V těchto dnech ve  škole výuka neprobíhá.

Po vánočních prázdninách vyučování začíná 4. ledna 2021.