Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující se zákonným zástupcům žáků školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů je tříleté. V daném školním roce působí v tomto složení:

Mgr. Olga Čiháková – zvolený zástupce z řad pedagogů

p. Štěpánka Jelínková – zvolený zástupce z řad zákonných zástupců

Ing. Erika Jelínková – zástupce jmenovaný zřizovatelem školy