TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE od 1. do 9. září 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, další v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Při vstupu do budovy školy dodržují žáci základní hygienická pravidla. Ve společných prostorách školy mají všichni žáci a zaměstnanci zdravotnické roušky nebo respirátory, pokud je to možné.
 2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 3. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě 1.9., 6.9. a 9.9.2021. Budou použity testy, které mají stejný princip výtěru nosu samoodběrem jako testy používané v minulém školním roce.
 4. Z testování budou po předložení dokladu vyjmuti žáci:
 • plně očkovaní (14 dnů po druhé dávce)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (lhůta 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • mají doklad o negativním testu z odběrového místa (Ag test – 72 hodin. PCR test – 7 dnů)

Uvedený doklad předloží žák třídnímu učiteli před prvním testováním 1.9.2021.

 1. Testování žáků proběhne ve stejném režimu jako ve školním roce 2020/2021 před 1. vyučovací hodinou ve třídách, testování je možné i za asistence zákonného zástupce ve spolupráci s třídním učitelem.
 1. Žák, který se odmítne testovat, není vyloučen z výuky, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, je omezen ve výuce hudební a tělesné výchovy, ve školní jídelně musí dodržet stanovený čas výdeje a rozestup 1,5 m od ostatních.
 1. V případě, že bude mít žák pozitivní test, bude izolován v karanténní místnosti a zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne.
 1. Uvedená pravidla platí pouze po dobu screeningového testování (tj. do 9.9.2021).
 1. S případnými dotazy se, prosím, obracejte na třídního učitele, tel. kontakt 495 490 318.

Odkaz k manuálu MŠMT priloha_938387146_2_MSMT_Manual_k_provozu_skol_a_testovani