Veselé Velikonoce

Přejeme všem žákům a zákonným zástupcům hezké velikonoční svátky.

                                              Kolektiv pracovníků školy.