Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2021 ve třídách školy v 8 hodin.

První školní den bude ukončen v 9 hodin (po 1. vyučovací hodině).

Výuka ve dnech 2. – 3. 9. 2021

  1. stupeň – výuka končí v 11,25 hodin.
  2. stupeň – výuka končí ve 12, 20 hodin.